Hreinsunarátak í Norðurþingi

Heilbrigðiseftirlitið og Skipulags- og framkvæmdaráð Norðurþings standa fyrir hreinsun á járnarusli, bílflökum, gámum, smáum sem stórum hlutum og öðru sem er lýti á umhverfinu í Sveitarfélaginu nú í September.
Athyglin beinist einkum að númerslausum bifreiðum, bílflökum eða bílhlutum, gámum, bátum, kerrum, tækjum eða vinnuvélum sem eru lítið eða ekkert notuð.

Framkvæmdin verður þannig:
(1) Aðvörunarmiði, er límdur á viðkomandi bifreið eða þann hlut sem um ræðir og mynd tekin.
(2) Að jafnaði er veittur sjö daga frestur til að fjarlægja bifreiðina eða viðkomandi hlut. Heilbrigðiseftirlitið getur veitt lengri frest komi fram rökstudd beiðni.
(3) Ef bifreiðin eða það sem merkt er, er ekki fjarlægt innan tilsetts tíma af forráðamanni eða eiganda, lætur heilbrigðiseftirlitið fjarlægja viðkomandi hlut.
(4) Bifreið eða hlutur sem er fjarlægður verður geymdur í 45 daga og getur eigandi leyst hann út gegn greiðslu áfallins kostnaðar. Eftir þann tíma er bifreiðinni eða það sem tekið var fargað.
(5) Eigandi bifreiðarinnar eða umrædds hlutar skal greiða þann kostnað sem af framkvæmdinni hlýst.

 

Verkefnið er unnið í samvinnu við Norðurþing og með stoð í reglugerð nr. 941/2002, einkum 21. gr. um hollustuhætti og reglugerð um meðhöndlun úrgangs nr. 737/2003 einkum 16. gr.

Einnig lögreglusamþykkt fyrir sveitarfélagið Norðurþing nr. 780/2018 gr nr. 19. 

„Bílflökum og öðrum verðlausum hlutum er heimilt að farga strax að loknum fresti sem veittur er samkvæmt 6. mgr., enda hafi þá engin andmæli borist.“

Vakin er athygli á 3 gr. Landleigusamninga við Norðurþing þar sem kemur fram:

„Önnur notkun er óheimil en sú sem kveðið er á í grein 2, svo sem geymsla véla og annarra lausamuna, nema með sérstöku samþykki bæjarstjórnar“

Þeir sem eru ósáttir við ofangreinda ákvörðun geta kæra málsmeðferð til sérstakrar úrskurðarnefndar sbr. 31. gr. laga nr. 7/1998.

 

Heilbrigðisfulltrúi Norðurlands eystra
Umhverfisstjóri Norðurþings