Félagsþjónusta Norðurþings auglýsir eftir sálfræðing, uppeldis- og menntunarfræðing eða iðjuþjálfa til að starfa innan Keldunnar

Viðkomandi starfar í teymi innan Keldunnar er kemur að málefnum barna og fjölskyldna í samstarfi við skóla, leikskóla og heilsugæslu. Teymið starfar að hluta til í leik- og grunnskóla. Auk þess að sitja í teyminu, starfar viðkomandi innan fjölskyldusviðs og situr þverfaglega fundi innan barnaverndar og öðrum þeim störfum sem almennt tilheyra sviðinu.

Viðkomandi starfar meðal annars eftir barnaverndarlögum nr. 80/2002, og lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/199, lögum um málefni fatlaðs fólks með langvarandi stuðningsþarfir nr. 38/2018, stjórnsýslulögum nr. 37/1993 og öðrum lögum er lúta að sviðinu.

 

Menntun og hæfniskröfur

  • Starfsréttindi í viðkomandi fagi
  • Þekking og reynsla af félagsþjónustu
  • Getu og vilja til samvinnu og hæfni til að starfa í teymi og hugsa í lausnum
  • Reynsla af starfi í opinberri stjórnsýslu
  • Góð alhliða tölvukunnáttu, þekking á Navision og OneSystems er kostur
  • Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
  • Góðir samskiptahæfileikar og hæfni til að tjá sig í ræðu og riti
  • Kostur að hafa PMT-foreldrafærni, þjónandi leiðsögn, jákvæðan aga, uppeldis-,
  • foreldra- eða aðra fjölskylduráðgjöf.
  • Bílpróf

Umsóknarfrestur er til og með 28. júní 2020.

Starfið er laust frá og með 15. ágúst 2020. Öllum umsóknum verður svarað.
Umsókn ásamt starfsferilskrá og kynningarbréfi sem greinir frá ástæðu umsóknar og rökstuðningi fyrir hæfni í starfi skulu berast til Hróðnýju Lund félagsmálastjóra á netfangið hrodny@nordurthing.is eða í síma 464-6100
og veitir hún nánari upplýsingar um starfið.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélag og við komandi stéttarfélags.
Fólk af báðum kynjum er hvatt til að sækja um. Vinnustaðir Norðurþings eru reyklausir og fjölskylduvænir.