Hafsögumaður/Hafnavörður óskast á Húsavík

Hafsögumaður/Hafnavörður óskast á Húsavík

Hafnir Norðurþings óskar eftir að ráða hafsögumann og hafnavörð við höfnina á Húsavík.

Hafnir Norðurþings samanstanda af höfnum á Húsavík, Kópaskeri og Raufarhöfn.

Starfsheiti: Hafnarvörður/Hafsögumaður II

Starfsvið:

Felur í sér leiðsögu skipa um hafnarsvæði skv. lögum um leiðsögu skipa nr. 34/1993.

Hafnarvörður annast almenna starfsemi hafnarinnar og þjónustu við viðskipavini hennar. Hann vinnur að vigtun sjávarafla og skráningu upplýsinga um löndun ásamt skráningu og skýrslugerðum sem við kemur allri umferð um hafnarsvæði og hafsögu.

Starfar m.a. við öryggiseftirlit á hafnarsvæðum, vinnur að öryggismálum og mengunarvörnum. Hafnarvörður sinnir jafnframt ýmsum verkefnum, s.s. raða skipum í höfn, binda skip við bryggju og afgreiða vatn og rafmagn til skipa. Vinnur við daglegt viðhald hafna og búnaðar í samstarfi við aðra starfsmenn hafna Norðurþings.

 

Starfstöð er Húsvíkurhöfn en verkefni geta þó náð yfir allar hafnir Norðurþings.

 

Umsóknarfrestur: 3. október 2017

Menntun og reynsla:

 • Skipstjórnarréttindi 2. Stig
 • Gilt ökuskírteini
 • Löggilding vigtarmanns er kostur
 • Hafnsöguréttindi kostur
 • Réttindi til hafnaverndar kostur
 • Iðnmenntun eða reynsla sem nýtist í starfi kostur

Hæfni:

 • Sjálfstæði í vinnubrögðum
 • Góð almenn tölvukunnátta
 • Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti
 • Skipulagshæfileikar, og nákvæmni við skráningu gagna
 • Ríkuleg þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
 • Áhersla er lögð á vandvirkni og nákvæmni í öllum störfum

Leitað er eftir einstaklingum sem eru snyrtilegir, stundvísir og reglusamir. Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um starfið. Laun skv. kjarasamningi samningarnefndar sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag.

 

Umsóknum skal skilað á netfangið port@nordurthing.is eða í stjórnsýsluhúsið á Húsavík. Upplýsingar um starfið veitir Þórir Örn Gunnarsson rekstarstjóri hafna í Norðurþingi í síma 464-6100 eða á netfang port@nordurthing.is.

 

 

 

Hafnavörður óskast á Húsavík

Hafnir Norðurþings óskar eftir að ráða hafnavörð við höfnina á Húsavík.

Hafnir Norðurþings samanstanda af höfnum á Húsavík, Kópaskeri og Raufarhöfn.

Starfsheiti: Hafnarvörður.

Starfsvið:

Hafnarvörður annast almenna starfsemi hafnarinnar og þjónustu við viðskipavini hennar. Hann vinnur að vigtun sjávarafla og skráningu upplýsinga um löndun ásamt skráningu og skýrslugerðum sem við kemur allri umferð um hafnarsvæði og hafsögu.

Starfar m.a. við öryggiseftirlit á hafnarsvæðum, vinnur að öryggismálum og mengunarvörnum. Hafnarvörður sinnir jafnframt ýmsum verkefnum, s.s. raða skipum í höfn, binda skip við bryggju og afgreiða vatn og rafmagn til skipa. Vinnur við daglegt viðhald hafna og búnaðar í samstarfi við aðra starfsmenn hafna Norðurþings.

 

Starfstöð er Húsvíkurhöfn en verkefni geta þó náð yfir allar hafnir Norðurþings.

 

Umsóknarfrestur: 3. október 2017

Menntun og reynsla:

 • 30 tonna siglingaréttindi - pungapróf
 • Gilt ökuskírteini
 • Löggilding vigtarmanns er kostur
 • Réttindi til hafnaverndar er kostur
 • Hafnsöguréttindi kostur
 • Iðnmenntun eða reynsla sem nýtist í starfi kostur

Hæfni:

 • Sjálfstæði í vinnubrögðum
 • Góð almenn tölvukunnátta
 • Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti
 • Skipulagshæfileikar, og nákvæmni við skráningu gagna
 • Ríkuleg þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
 • Áhersla er lögð á vandvirkni og nákvæmni í öllum störfum

Leitað er eftir einstaklingum sem eru snyrtilegir, stundvísir og reglusamir. Konur jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um starfið. Laun skv. kjarasamningi samningarnefndar sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag.

Umsóknum skal skilað á netfangið port@nordurthing.is eða í stjórnsýsluhúsið á Húsavík. Upplýsingar um starfið veitir Þórir Örn Gunnarsson rekstarstjóri hafna í Norðurþingi í síma 464-6100 eða á netfang port@nordurthing.is.