Leikskólakennari óskast til starfa í leikskólann Grænuvelli á Húsavík

Á Grænuvöllum eru um 130 börn á aldrinum 1-6 ára. Leikskólinn starfar eftir hugmyndum John Dewey um leikinn og uppeldisstefnu Jane Nelsen um jákvæðan aga. Einnig er mikið lagt upp úr snemmtækri íhlutun, markvissri málörvun og útikennslu. Einkunnarorð Grænuvalla eru virðing, vinátta, vellíðan.

Við leitum að fólki sem er jákvætt og samviskusamt og tilbúið að tileinka sér stefnu skólans og starfsaðferðir. Færni í samskiptum og frumkvæði í starfi eru einnig mikilvægir kostir. Helstu verkefni eru að vinna að uppeldi og menntun leikskólanemenda samkvæmt starfslýsingu leikskólakennara.

Starfshlutfall er 100%. Umsóknarfrestur er til 16. febrúar og viðkomandi þyrfti að geta hafið störf 20. mars.

Ef ekki fæst leikskólakennari til starfa kemur vel til greina að ráða starfsmann með aðra menntun sem nýtist í starfinu, reynslu af störfum í leikskóla eða brennandi áhuga. Við hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja um störfin. Eldri umsóknir óskast endurnýjaðar.

Nánari upplýsingar veitir Helga Jónsdóttir aðstoðarleikskólastjóri í afleysingum í síma 464-6160/464-6158 eða með því að senda fyrirspurn á helgaj@nordurthing.is