Félagsmálanefnd

Félagsmálanefnd

Nefndin fjallar um málefni félagsþjónustu í stjórnsýslu Norðurþings og málefni fatlaðra.  Nefndin starfar á grundvelli laga um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991, laga um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992 barnaverndarlaga nr. 80/2002, áfengislaga nr. 57/1998, laga um málefni aldraðra nr. 125/1999.  Nefndin fer einnig með jafnréttismál skv. lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008, orlofsmál húsmæðra skv. lögum nr. 53/1972 og húsaleigubætur skv. lögum nr. 138/1997.  Félagsmálanefnd gegnir stefnumarkandi hlutverki á sínu málaflokkasviði auk þess að hafa eftirlit með framkvæmd þeirra verkefna sem henni eru falin.   Félags- og barnaverndarnefnd Þingeyinga fer með einstök barnaverndarmál á þjónustusvæðinu.  Félagsmálanefnd er skipuð fimm aðalmönnum og fimm til vara.  Settur félagsmálastjóri er Róbert Ragnarsson.

Aðalmenn
Kolbrún Ada Gunnarsdóttir  formaður
Sif Jóhannesdóttir
Anna Ragnarsdóttir
Örlygur Hnefill Örlygsson, varaformaður
Hróðný Lund

Varamenn
Berglind Pétursdóttir
Trausti Aðalsteinsson
Sigríður Hauksdóttir
Svava H. Arnarsdóttir Stephens 
Egill Páll Egilsson