Fara í efni

Öxarfjörður í sókn- styrkir

Verkefnisstjórn í „Öxarfjörður í sókn“ auglýsir hér með eftir umsóknum
um styrki í verkefni sem falla að áherslum ofangreinds verkefnis.

Þrennt ber að hafa í huga við umsókn:
• Kynnið ykkur markmið og áherslur styrkjaúthlutana í Brothættum
byggðum, http://www.byggdastofnun.is/static/files/
Brothaettar_byggdir/verklysings/bb2-vidauki-v-styrkir-utg-2-1-mars
-2016.pdf
• Kynnið ykkur áherslur og markmið verkefnisins, http://
www.atthing.is/samstarfsverkefni/brothaettar-byggdir/oxarfjordur-isokn/framtidarsyn_maginmarkmid_starfsmarkmid_oxarfjordur/
• Notist við sniðmát fyrir umsóknir, http://www.atthing.is/
samstarfsverkefni/brothaettar-byggdir/oxarfjordur-i-sokn/.
Athugið að ekki er krafist mótframlags frá umsækjanda en það styrkir
umsókn ef verkefnið laðar fram krafta aðstandenda verkefnisins og/eða
leiðir til samstarfs aðila sem að jafnaði starfa ekki saman.

Umsóknum um styrki skal skilað á tölvutæku formi, á netfangið
silja@atthing.is fyrir klukkan 09:00, miðvikudaginn 29. mars 2017.

Nánari upplýsingar og ráðgjöf veitir Silja Jóhannesdóttir verkefnisstjóri ísíma 8661775 eða á netfanginu silja@atthing.is.
Öxarfjörður í sókn - Brothættar byggðir