Barnavernd

Starfsmaður: Steinunn Jónsdóttir, félagsráðgjafi MA 
Sími: 464 6100
 
Starfsmaður: Sigríður Valdimarsdóttir félagsráðgjafi MA
Sími: 464 6100
 
Einnig sinnir Kristín Heimisdóttir sálfræðingur viðtalsmeðferð í einstökum málum.
 
Starfsfólk Félagsþjónustu Norðurþings tekur á móti tilkynningum er varðar þjónustusvæði félagsþjónustunnar í síma 464 6100  milli kl. 9:00 -12:15 og 12:45 - 16:00 alla virka daga.

Utan dagvinnutíma er hægt að hafa samband við neyðarlínuna 1-1-2 telji einstaklingur að tilkynningin krefjist tafarlausra aðgerða.

 

Barnaverndarnefnd Þingeyinga fer með barnaverndarmál

Markmið barnaverndar er að tryggja börnum og ungmennum viðunandi uppeldisskilyrði með því að styrkja uppeldishlutverk fjölskyldunnar og beita stuðningsúrræðum þegar það á við. Almenningur hefur tilkynningarskyldu til nefndarinnar sem þýðir að hverjum þeim sem verður var við að barni sé misboðið, uppeldi þess vanrækt eða aðbúnaði þess svo áfátt að barninu geti stafað hætta af, ber skylda til að láta barnaverndarstarfsmann vita. Almenningur sem tilkynnir getur óskað nafnleyndar. Sérstakar skyldur eru lagðar á lögreglu og þá sem hafa afskipti af börnum, svo sem kennara, dagforeldra, presta, lækna, ljósmæður, hjúkrunarfræðinga, sálfræðinga og félagsráðgjafa að tilkynna slík mál til barnaverndarnefndar. Aðstæður barna sem talin eru búa við óviðunandi aðstæður eru kannaðar og í framhaldi af því er ráðgjöf og aðstoð veitt þar sem þess er talin þörf.

 

Hver tekur á móti barnaverndartilkynningum?

Starfsfólk Félagsþjónustu Norðurþings tekur á móti tilkynningum er varðar þjónustusvæði félagsþjónustunnar í síma 464 6100  milli kl. 9:00 - 12:15  og 12:45 - 16:00 alla virka daga.

Eftir að starfsfólki barnaverndar hefur borist tilkynning er varðar barn hefur hún sjö daga til að taka afstöðu til þess hvort rétt sé að hefja könnun máls skv. 21. gr. barnaverndarlaga. Foreldrar eru ávallt upplýstir um að tilkynning hafi borist og hvaða ákvörðun var tekin í framhaldinu.

Sé talin ástæða til að ætla að barn búi við óviðunandi uppeldisskilyrði eða stefni heilsu sinni eða þroska í hættu er tekin ákvörðun um að hefja könnun á aðstæðum barnsins. Könnunin skal að jafnaði ekki taka lengri tíma en þrjá mánuði. Leitast skal við að afla sem gleggstra upplýsinga um hagi og aðstæður barnsins en þess þó gætt að könnunin sé ekki umfangsmeiri en þörf krefur. Könnun er að öllu jöfnu unnin í samráði við foreldra barns.

Starfsfólk barnaverndarnefndar tekur afstöðu til þess hvort ástæða sé til frekari aðgerða til stuðnings fjölskyldunni eða hvort afskiptum ljúki að könnun lokinni.

Leiði könnun á aðstæðum barnsins í ljós að fjölskyldan þarfnist stuðnings á grundvelli barnaverndarlaga er gerð áætlun um meðferð máls. Lögð er áhersla á samvinnu við foreldra og þeim veitt aðstoð á grundvelli 24. og 25. gr. barnaverndarlaga

Starfað er eftir barnaverndarlögum nr. 80/2002 og öðrum lögum eftir því sem við á.

 

Útivistartími barna

Frá 1. september til 1. maí mega börn 12 ára og yngri ekki vera á almannafæri eftir kl. 20:00 og börn á aldrinum 13 - 16 ára mega ekki vera á almannafæri á þessu tímabili eftir kl. 22:00

Frá 1. maí til 1. september lengist tíminn um 2 klukkustundir. Undanskilið er bein heimleið frá viðurkenndri skóla-, íþrótta- eða æskulýðssamkomu eða að barnið sé í fylgd fullorðins.

 

Barnavernd