Barnavernd

Starfsmenn Barnaverndar Þingeyinga:
 
Anna Björg Leifsdóttir, ráðgjafi.
Sími: 4646100
Netfanganna@nordurthing.is
 
Sigríður Valdimarsdóttir, félagsráðgjafi MA.

Steinunn Jónsdóttir, félagsráðgjafi
Sími: 464-6100
Netfang: steinunn@nordurthing.is

Hróðný Lund, félagsmálastjóri 
Sími: 464 6100
Netfang: hrodny@nordurthing.is

 
Kristín Heimisdóttir sálfræðingur sinnir viðtalsmeðferð í einstökum málum.
 
Barnavernd Þingeyinga fer með barnaverndarmál og starfar Barnaverndar Þingeyinga  í umboði Barnaverndarnefndar Þingeyinga.
Starfsfólk barnaverndar heyra undir félagsþjónustu Norðurþings og eru með starfsstöð í stjórnsýlsluhúsi Norðurþings á Húsavík. Þjónustusvæði Barnaverndarnefndar Þingeyinga er Norðurþing, Tjörnes, Langanesbyggð, Þingeyjarsveit, Skútustaðahreppur og Svalbarðshreppur. 
 

Markmið barnaverndar er að tryggja börnum viðunandi uppeldisskilyrði með því að styrkja uppeldishlutverk fjölskyldunnar og beita úrræðum til verndar einstökum börnum þegar það á við. Börn eru börn samkvæmt lögum fram að 18 ára aldri. Starfsfólk kannar aðstæður barna sem talin eru búa við óviðunandi aðstæður og beitir tiltækum ráðum til úrbóta, svo sem ráðgjöf, tilsjónarmönnum, persónulegum ráðgjöfum, stuðningsfjölskyldum og vistun. 

Verkefni barnaverndar er vinnsla mála skv. barnaverndarlögum nr. 80/2002, félagsráðgjöf í tengslum við fjölskyldur og barnavernd, umsagnir í umgengnis- og ættleiðingarmálum, úttektir á fósturfjölskyldum og stuðningsfjölskyldum, sumardvalir barna og forvarnastarf. Starfsmenn barnaverndar vinna í umboði barnaverndarnefndar Þingeyinga og heyra undir félagsþjónustu Norðurþings. 

Tilkynning til barnaverndar er ekki kæra heldur fremur beiðni um aðstoð fyrir viðkomandi barn eða fjölskyldu sem tilkynnandi telur að sé hjálparþurfi.

Tilsjónarmaður aðstoðar foreldra við að sinna forsjár- og uppeldisskyldu sinni sem best.
Persónulegur ráðgjafi veitir barni ráðgjöf og leiðbeiningar í þeim tilgangi að styrkja það félagslega, siðferðilega og tilfinningalega, svo sem í sambandi við vinnu, menntun og tómstundir.
Stuðningsfjölskylda tekur á móti barni, eða barni og foreldri, til vistunar í nokkra daga í mánuði m.a. í því skyni að létta álagi af barni eða fjölskyldu þess og leiðbeina foreldrum og styðja þá í forsjárhlutverkinu. 
 

Barnaverndartilkynning og ferill hennar

Hægt er að hafa samband við Barnavernd Þingeyinga vegna barnaverndartilkynninga er varðar þjónustusvæði félagsþjónustunnar í síma 464 6100 á milli kl. 9:00 -  15:00 mánudaga til fimmtudaga en frá kl. 09:00 - 13:00 á föstudögum. Hægt er að koma tilkynningum um barn í gegnum síma, á netfangið barnavernd@nordurthing.is eða í gegnum rafrænt tilkynningarform. Einnig er hægt að tilkynna allan sólahringinn um aðstæður barna í gegnum neyðarnúmer almannavarna, 112.

Barnaverndartilkynningar frá stofnunum skv. 17.gr. barnaverndarlaga skulu berast barnavernd Þingeyinga bréfleiðis með merki stofnunar, dagsetningu, undirskrift stjórnanda og ítarlegum upplýsingum um tilkynningarefnið. Ef tilkynningarefni stofnana þolir enga bið er hægt að hafa samband í gegnum síma stjórnsýsluhúss á opnunartíma eða í gegnum neyðarlínu 112 og fá beint samband við bakvakt barnaverndar.

Eftir að starfsfólki barnaverndar hefur borist tilkynning er varðar barn hefur hún sjö daga til að taka afstöðu til þess hvort rétt sé að hefja könnun máls skv. 21. gr. barnaverndarlaga. Foreldrar eru ávallt upplýstir um að tilkynning hafi borist og hvaða ákvörðun var tekin í framhaldinu.

Sé talin ástæða til að ætla að barn búi við óviðunandi uppeldisskilyrði eða stefni heilsu sinni eða þroska í hættu er tekin ákvörðun um að hefja könnun á aðstæðum barnsins. Könnunin skal að jafnaði ekki taka lengri tíma en þrjá mánuði. Leitast skal við að afla sem gleggstra upplýsinga um hagi og aðstæður barnsins en þess þó gætt að könnunin sé ekki umfangsmeiri en þörf krefur. Könnun er að öllu jöfnu unnin í samráði við foreldra barns.

Starfsfólk barnaverndar tekur afstöðu til þess hvort ástæða sé til frekari aðgerða til stuðnings fjölskyldunni eða hvort afskiptum ljúki að könnun lokinni.

Leiði könnun á aðstæðum barnsins í ljós að fjölskyldan þarfnist stuðnings á grundvelli barnaverndarlaga er gerð áætlun um meðferð máls. Lögð er áhersla á samvinnu við foreldra og þeim veitt aðstoð á grundvelli 24. og 25. gr. barnaverndarlaga

Starfað er eftir barnaverndarlögum nr. 80/2002 og öðrum lögum eftir því sem við á.

 

Útivistartími barna

Frá 1. september til 1. maí mega börn 12 ára og yngri ekki vera á almannafæri eftir kl. 20:00 og börn á aldrinum 13 - 16 ára mega ekki vera á almannafæri á þessu tímabili eftir kl. 22:00

Frá 1. maí til 1. september lengist tíminn um 2 klukkustundir. Undanskilið er bein heimleið frá viðurkenndri skóla-, íþrótta- eða æskulýðssamkomu eða að barnið sé í fylgd fullorðins.

 

Barnavernd