Leikskólar

Norðurþing rekur leikskólann Grænuvelli á Húsavík, og samrekna leik- og grunnskóla í Öxarfjarðarskóla og Grunnskóla Raufarhafnar.  Einnig er leikskóladeild á Kópaskeri sem tilheyrir rekstri leikskóladeildar Öxarfjarðarskóla. Í leikskólunum  eru nemendur á aldrinum eins til sex ára. Um inntöku barna í leikskóla fer samkvæmt reglum leikskólanna þar um. Leikskólar Norðurþings starfa eftir lögum um leikskóla 2008 nr. 90, Aðalnámskrá leikskóla 2011.

Grænuvellir á Húsavík

Leikskólinn var opnaður í september 2007 þegar tveir eldri leikskólar voru sameinaðir, leikskólinn Bestibær og leikskólinn í Bjarnahúsi. Grænuvellir er átta deilda leikskóli, deildirnar eru Árholt, Bali, Berg, Foss, Hóll, Róm, Tunga og Vilpa. Leikskólinn er opin frá 7:45 - 17:00.

Áhersluþættir í starfinu á Grænuvöllum  eru: 

  • Virðing og vellíðan með áherslu á næringu, hreyfingu, leikgleði og lífsleikni.
  • Betri grunnur, bjartari framtíð- snemmtæk íhlutun vegna hreyfiþroska leikskólabarna
  • Frjáls leikur
  • Markviss málörvun
  • TMT- Tákn með tali
  • Tónlist
  • Útikennsla
  • Agastefnan Jákvæður agi

Nánari upplýsingar um starfið er að finna í námskrá leikskólans á heimasíðu hans en það byggir að miklu leiti á hugmyndafræði John  Dewey.

Einkunnarorð leikskólans eru hollusta, hamingja og heilbrigði.

Umsókn um leikskólavist

Umsókn um lækkun dvalargjalda

Umsókn um breyttan dvalartíma

Vefur Grænuvalla

 Sími: 464 6160

Leikskóladeild Grunnskóla Raufarhafnar

Leikskóladeild er rekin innan Grunnskóla Raufarhafnar. Lögð er áhersla á heilsusamlegan lífsstíl og markvissa íþróttaiðkun nemenda. Leikskóladeildin er opin frá 7:45 - 16:00.

Umsókn um leikskólavist

Vefur leikskóladeildar Grunnskóla Raufarhafnar

 Sími: 464 9870 

Leikskóladeildir Öxarfjarðarskóla á Kópaskeri og í Lundi

Öxarfjarðarskóli er samrekinn grunn- og leikskóli fyrir skólasamfélagið sem nær frá Kelduhverfi austur á Melrakkasléttu. Tvær leikskóladeildir starfa innan skólans, önnur er staðsett á Kópaskeri en hin í Lundi þar sem grunnskólinn er til húsa. Leikskóladeildin á Kópaskeri er starfrækt svo fremi sem að fjögur eða fleiri börn eru skráð í deildina 1. maí ár hvert vegna komandi skólaárs. Á sumrin er starfrækt ein leikskóladeild á Kópaskeri eða í Lundi eftir því hvar mestur fjöldi barna er hverju sinni. Leikskóladeildir Öxarfjarðarskóla eru opnar frá 7:45 – 16:00.

Nánari upplýsingar um starfið er að finna í námskrá leikskólans á heimasíðu hans en það byggir að miklu leiti á hugmyndafræði John  Dewey og kenningum Lev Vygotsky.

Umsókn um leikskólavist

Vefur leikskóladeildar Öxarfjarðarskóla

Sími: 465 2244

Starfs- og verklagsreglur

Starfsreglur leikskóla Norðurþings

Verklagsreglur Norðurþings vegna leikskóladvalar utan lögheimilissveitarfélags

Verklagsreglur Sambands sveitarfélaga vegna leikskóladvalar utan lögheimilissveitarfélags