Leikskólar

Norðurþing rekur leikskólann Grænuvelli á Húsavík, og samrekna leik- og grunnskóla í Öxarfjarðarskóla og Grunnskóla Raufarhafnar. Í leikskólunum  eru nemendur á aldrinum eins til sex ára. Um inntöku barna í leikskóla fer samkvæmt reglum leikskólanna þar um. Leikskólar Norðurþings starfa eftir lögum um leikskóla 2008 nr. 90, Aðalnámskrá leikskóla 2011.

Grænuvellir á Húsavík

Leikskólinn var opnaður í september 2007 þegar tveir eldri leikskólar voru sameinaðir, leikskólinn Bestibær og leikskólinn í Bjarnahúsi. Grænuvellir er átta deilda leikskóli, deildirnar eru Árholt, Bali, Berg, Foss, Hóll, Róm, Tunga og Vilpa. 

Leikskólinn er opin frá 7:45 - 16:15.

Leikskólastjóri: Sigríður Valdís Sæbjörnsdóttir siggavaldis@graenuvellir.is
Sími 464 6160.   

Umsókn um leikskólavist 

Áhersluþættir í starfinu á Grænuvöllum  eru: 

  • Virðing og vellíðan með áherslu á næringu, hreyfingu, leikgleði og lífsleikni.
  • Betri grunnur, bjartari framtíð- snemmtæk íhlutun vegna hreyfiþroska leikskólabarna
  • Frjáls leikur
  • Markviss málörvun
  • TMT- Tákn með tali
  • Tónlist
  • Útikennsla
  • Agastefnan Jákvæður agi

Nánari upplýsingar um starfið er að finna í námskrá leikskólans á heimasíðu hans en það byggir að miklu leiti á hugmyndafræði John  Dewey. Einkunnarorð leikskólans eru hollusta, hamingja og heilbrigði.

 

Leikskóladeild Grunnskóla Raufarhafnar   

Leikskóladeild er rekin innan Grunnskóla Raufarhafnar. Lögð er áhersla á heilsusamlegan lífsstíl og markvissa íþróttaiðkun nemenda. 
Leikskóladeildin er opin frá 7:45 - 16:15.
Skólastjóri: 
Netfang:
Sími: 464 9870
 

     

Leikskóladeild Öxarfjarðarskóla í Lundi  

Öxarfjarðarskóli er samrekinn grunn- og leikskóli fyrir skólasamfélagið sem nær frá Kelduhverfi austur á Melrakkasléttu. Leikskólinn er staðsettur í Lundi.

Umsóknir um vistun berist til skólastjóra Öxarfjarðarskóla á netfangið hrund@oxarfjardarskoli.is

Leikskóladeild Öxarfjarðarskóla er opin frá 7:45 – 16:00

Skólastjóri: Hrund Ásgeirsdóttir 
Netfang: hrund@oxarfjardarskoli.is
Sími: 465 2244
Deildarstjóri leikskóladeildar Öxarfjarðarskóla í Lundi: Arna Ósk Arnbjörnsdóttir 
                                                                                                                                                                                                                          

Nánari upplýsingar um starfið er að finna í námskrá leikskólans á heimasíðu hans en það byggir að miklu leiti á hugmyndafræði John Dewey og kenningum Lev Vygotsky.
Umsókn um leikskólavist

Starfs- og verklagsreglur