Málefni fatlaðra

Markmið með þjónustunni er að tryggja fötluðum jafnrétti og sambærileg lífskjör á við aðra þjóðfélagsþegna og skapa þeim skilyrði til að lifa eðlilegu lífi. Þjónustan er veitt samkvæmt lögum um málefni fatlaðra.

Þjónustan sem stendur til boða er almenn ráðgjöf auk sérhæfðrar ráðgjafar við fatlaða, fjölskyldur þeirra og aðra þjónustuaðila sem að málum þeirra koma. Ráðgjöfin fer fram í formi viðtala, fræðslu og greiningar. Umsóknir um umönnunarbætur og stuðningsfjölskyldur eru afgreiddar hjá starfsfólki auk umsókna um liðveislu, frekari liðveislu, ferliþjónustu, sambýli fatlaðra, atvinnu o.þ.h.

Forstöðumaður í búsetumálum fullorðinna er Marzenna K. Cybulska og forstöðumaður í málefnum barna er Tinna Ósk Óskarsdóttir. Fanney Hreinsdóttir er deildarstjóri félagslegrar heimaþjónustu,  Auk þeirra sinnir sálfræðingurinn Ingibjörg Sigurjónsdóttir greiningum.

Á Húsavík eru reknar fjórar þjónustueiningar fyrir fatlaða á vegum Félagsþjónustu Norðurþings, allar staðsettar á Húsavík.

  • Pálsgarður er heimili fullorðinna einstaklinga með fatlanir, forstöðumaður þar er Þóra Björg Sigurðardóttir
  • Sólbrekka er skammtímadvöl og heimavist fyrir fötluð ungmenni sem eru að undirbúa sig fyrir sjálfstæða búsetu, Líney Björnsdóttir veitir heimilinu forstöðu.
  • Þriðja þjónustueiningin er Miðjan, hæfing, dagþjónusta og geðræktarmiðstöð. Guðrún Margrét Einarsdóttir veitir starfseminni forstöðu. 
  • Fjórða þjónustueiningin er Borgin - frístund og skammtímadvöl, Sigrún Björg Steinþórsdóttir veitir starfseminni forstöðu.

Unnið er eftir aðferðafræði Þjónandi leiðsagnar og Valdeflingar. 

Valdefling  - tekið af vef Akureyrarbæjar. 
 

Fötlunarráð Norðurþings

Í fötlunarráði er lögð áhersla á hvers kyns samráð og samvinnu við notendur sem hefur rutt sér til rúms innan velferðarþjónustunnar. Talið er mikilvægt að notendur eigi slíkan vettvang þar sem valdefling er höfð að leiðarljósi; fólk verði þannig virkir þátttakendur í mótun á þeim úrræðum og þjónustu sem því stendur til boða.

Samráð af því tagi sem hér um ræðir er þríþætt:

  • a. samráð við einstaka notendur í málum sem varða þá sjálfa,
  • b. samráð um stefnumótun og
  • c. samráð við hópa notenda um framþróun þjónustunnar.

Við hvetjum íbúa í Norðurþingi til að vera í góðum samskiptum við fötlunarráð og koma með ábendingar um það sem betur má fara í málefnum fatlaðra innan sveitarfélagsins.


Ráðið skipa:

Arna Þórarinsdóttir 
Arnór Elí Víðisson
Einar Víðir Einarsson varaformaður
Hermína Hreiðarsdóttir ritari
Jóna Rún Skarphéðinsdóttir formaður
Karolína Kr. Gunnlaugsdóttir

 

Facebooksíða fötlurnaráðs má finna hér