Málefni fatlaðra

Húsavíkurbær tók yfir málefni fatlaðra af ríkinu þann 1. janúar 1997. Sá samningur fluttist yfir til Héraðsnefndar Þingeyinga 1. janúar 1998 og er þjónustan nú veitt af Félagsþjónustu Norðurþings. Markmið með þjónustunni er að tryggja fötluðum jafnrétti og sambærileg lífskjör á við aðra þjóðfélagsþegna og skapa þeim skilyrði til að lifa eðlilegu lífi. Þjónustan er veitt samkvæmt lögum um málefni fatlaðra.

Þjónustan sem stendur til boða er almenn ráðgjöf auk sérhæfðrar ráðgjafar við fatlaða, fjölskyldur þeirra og aðra þjónustuaðila sem að málum þeirra koma. Ráðgjöfin fer fram í formi viðtala, fræðslu og greiningar. Umsóknir um umönnunarbætur og stuðningsfjölskyldur eru afgreiddar hjá starfsfólki auk umsókna um liðveislu, frekari liðveislu, ferliþjónustu, sambýli fatlaðra, atvinnu o.þ.h. Verkefnastjóri búsetu er Marzenna K. Cybulska og verkefnastjóri virkni er Sigríður Hauksdóttir. Fanney Hreinsdóttir er verkefnastjóri í málefnum aldraðra/Þjónustan heim og Sunna Mjöll Bjarnadóttir þroskaþjálfi hefur umsjón með frekari liðveislu í Þjónustan heim. Auk þeirra sinnir sálfræðingurinn Ingibjörg Sigurjónsdóttir greiningum.

Á Húsavík eru reknar þrjár þjónustueiningar fyrir fatlaða á vegum Félagsþjónustu Norðurþings, allar staðsettar á Húsavík. Pálsgarður er heimili fullorðinna einstaklinga með fatlanir, forstöðumaður þar er Hilda Rós Pálsdóttir. Sólbrekka er fyrst og fremst þjálfunarheimili fyrir fatlaða einstaklingar sem eru að undirbúa sig fyrir sjálfstæða búsetu, Marzenna K. Cybulska veitir heimilinu forstöðu. Þriðja þjónustueiningin er Miðjan, hæfing, dagþjónusta og geðræktarmiðstöð. Sigríður Hauksdóttir veitir starfseminni forstöðu. 

Unnið er eftir aðferðafræði Þjónandi leiðsagnar og Valdeflingar. 

Valdefling
 

Starfandi er Fötlunarráð Norðurþings en það skipa:

Arna Þórarinsdóttir formaður
Einar Víðir Einarsson varaformaður
Hermína Hreiðarsdóttir ritari
Jóna Rún Skarphéðinsdóttir
Karolína Kr. Gunnlaugsdóttir
Sigríður Hauksdóttir