Málefni fatlaðra

Húsavíkurbær tók yfir málefni fatlaðra af ríkinu þann 1. janúar 1997. Sá samningur fluttist yfir til Héraðsnefndar Þingeyinga 1. janúar 1998 og er þjónustan nú veitt af Félagsþjónustu Norðurþings. Markmið með þjónustunni er að tryggja fötluðum jafnrétti og sambærileg lífskjör á við aðra þjóðfélagsþegna og skapa þeim skilyrði til að lifa eðlilegu lífi. Þjónustan er veitt samkvæmt lögum um málefni fatlaðra.

Þjónustan sem stendur til boða er almenn ráðgjöf auk sérhæfðrar ráðgjafar við fatlaða, fjölskyldur þeirra og stofnanir sem koma að fötluðum. Ráðgjöfin fer fram í formi viðtala, fræðslu og greiningar. Umsóknir um umönnunarbætur og stuðningsfjölskyldur eru afgreiddar hjá starfsfólki auk umsókna um liðveislu, frekari liðveislu, ferliþjónustu, sambýli fatlaðra, atvinnu o.þ.h. Verkefnastjóri búsetu er Marzenna K. Cybulska og verkefnastjóri virkni er Sigríður Hauksdóttir.  Auk þeirra sinnir sálfræðingurinn Ingibjörg Sigurjónsdóttir greiningum.

Á Húsavík eru reknar þrjár þjónustueiningar fyrir fatlaða á vegum Félagsþjónustu Norðurþings, allar staðsettar á Húsavík. Pálsgarður er heimili fullorðinna einstaklinga með fatlanir, forstöðumaður þar er Hilda Rós Pálsdóttir. Sólbrekka er fyrst og fremst þjálfunarheimili fyrir fatlaða einstaklingar sem eru að undirbúa sig fyrir sjálfstæða búsetu, Marzenna K. Cybulska veitir heimilinu forstöðu. Þriðja þjónustueiningin er Miðjan, hæfing, dagþjónusta og geðræktarmiðstöð. Sigríður Hauksdóttir veitir heimilinu forstöðu.