Aðalskipulag

Aðalskipulag er skipulagsáætlun fyrir eitt sveitarfélag og skal taka til alls lands viðkomandi sveitarfélags. Í aðalskipulagi setur sveitarstjórn fram stefnu sína um landnotkun, byggðaþróun, byggðamynstur, samgöngu- og þjónustukerfi og umhverfismál í sveitarfélaginu til minnst 12 ára. Í aðalskipulagi er lagður grundvöllur fyrir deiliskipulagsgerð einstakra svæða í sveitarfélaginu. 
Í gildi er Aðalskipulag Norðurþings 2010-2030 m.s.br.

Aðalskipulag Norðurþings 2010 - 2030 var undirritað til staðfestingar af umhverfisráðherra þann 22. desember 2010.

Á skipulagsvefsjá Skipulagsstofnunar má finna þær breytingar hér sem gerðar hafa verið á aðalskipulagi Norðurþings.

Ef misræmi er á milli undirritaðra skipulagsgagna sem eru varðveitt hjá Skipulagsstofnun og gagna sem birt eru í Skipulagsvefsjánni, þá gilda undirrituðu gögnin.

Aðalskipulag Norðurþings 2010 - 2030

Greinargerðir

Sýn og meginstefna  

Skipulag þéttbýlis   

Skipulag dreifbýlis   

Viðauki 1: Umhverfisskýrsla   

Viðauki 2: Heimildaskrá og skipulagsferli  

Skipulagsuppdrættir

Sveitarfélagið Norðurþing

Húsavík

Kópasker

Raufarhöfn

 

Við gerð Aðalskipulags Norðurþings var haft að leiðarljósi að hafa virkt samráð við íbúa.

Umsjón með gerð aðalskipulags var í höndum ráðgjafafyrirtækisins Alta.