Fara í efni

Þekkingarnet Þingeyinga

Þekkingarnet Þingeyinga er símenntunar-, háskólaþjónustu- og rannsóknastofnun sem varð til árið 2006 við samruna Fræðslumiðstöðvar Þingeyinga og Þekkingarseturs Þingeyinga.

Fræðslumiðstöðin hóf starfsemi árið 1999 og sinnti fullorðinsfræðslu og símenntunarstarfi í héraðinu en Þekkingarsetrið, háskólanáms- og rannsóknarsetur var stofnað árið 2003 samhliða Náttúrustofu Norðausturlands, sem starfar innan setursins.

Starfssvæði Þekkingarnetsins er Þingeyjarsýslur en höfðustöðvar þess eru á Húsavík.  Þekkingarnet Þingeyinga býður upp á námskeiðahald, hefur milligöngu um námsleiðir og námsframboð fyrir fólk og vinnustaði og rekur háskólanámssetur með þjónustu og vinnuaðstöðu fyrir háskólanema á svæðinu. Einnig er stofnunin miðstöð rannsókna og hýsir til lengri og skemmri tíma fólk, stofnanir og fyrirtæki sem stunda rannsóknir í héraðinu.

Þekkingarnet Þingeyinga er sjálfseignastofnun sem starfar samkvæmt staðfestri skipulagsskrá.

Vefur Þekkingarnets Þingeyinga