Málaflokkar

Starfsemi Norðurþings er þannig háttað að fulltrúar í nefndum ákvarða um einstök mál, móta stefnu í málaflokknum og samþykkja reglugerðir sem heyra undir viðkomandi nefnd. Hver nefnd hefur sinn fulltrúa eða framkvæmdarstjóra sem sér um að vinna eftir ákvörðunum nefndarinnar.

 

Svið, nefndir og ráð

Byggðaráð

Ráðið hefur umsjón og eftirlit með fjármálalegri starfsemi Norðurþings.

Fjármálastjóri: Drífa Valdimarsdóttir

 

Fjölskyldusvið

Fræðslunefnd

Nefndin fjallar um málefni grunnskóla, leikskóla, tónlistarskóla.

Fræðslufulltrúi: Jón Höskuldsson

Félagsmálanefnd

Nefndin fer með málefni félagsþjónustu í sveitarfélaginu meðal annars þjónustu við fatlaða og aldraða, barnavernd, liðveislu og forvarnir.

Settur félagsmálastjóri: Róbert Ragnarsson

Æskulýðs- og menningarnefnd

Nefndin fer með málefni er tengjast íþrótta-, tómstunda-, og æskulýðsmálum á vegum sveitarfélagsins, auk menningarmála.

Tómstunda- og æskulýðsfulltrúi: Kjartan Páll Þórarinsson

Menningarfulltrúi: Snæbjörn Sigurðarson

 

Framkvæmda- og umhverfissvið

Skipulags- og umhverfisnefnd

Nefndin fer með málefni sem tengjast skipulagsmálum og byggingarframkvæmdum meðal annars gerð aðal- og deiliskipulagstillagna, fjallar um þær og hefur eftirlit með því að skipulagsákvæði séu virt.

Skipulags- og byggingarfulltrúi: Gaukur Hjartarson

Framkvæmdanefnd

Nefndin fer með málefni sem tengjast meðal annars framkvæmdum á vegum sveitarfélagsins, umferðar og samgöngumál, umhverfismál, bruna- og almannavarnarmál, veitumál, garðyrkju og opnum svæðum.

Nefndin fer einnig með málefni hafna sveitarfélagsins svo sem rekstur hafnarmannvirkja auk eftirlits- og öryggismála.

Framkvæmda- og þjónustufulltrúi: Gunnar Hrafn Gunnarsson

Hafnanefnd

Nefndin fer með málefni sem tengjast rekstri hafnarmannvirkja í sveitarfélaginu og vinnur í samræmi við hafnalög nr. 61/2003 og jafnfram eftir reglugerð um hafnir Norðurþings nr. 177/2011. Hafnir innan sveitarfélagsins eru þrjár, á Húsavík, Kópaskeri og á Raufarhöfn.   

Rekstrarstjóri hafna: Þórir Örn Gunnarsson