Málaflokkar

Starfsemi Norðurþings er þannig háttað að fulltrúar í nefndum ákvarða um einstök mál, móta stefnu í málaflokknum og samþykkja reglugerðir sem heyra undir viðkomandi nefnd. Hver nefnd hefur sinn fulltrúa eða framkvæmdarstjóra sem sér um að vinna eftir ákvörðunum nefndarinnar.

Byggðaráð
Ráðið hefur umsjón og eftirlit með fjármálalegri starfsemi Norðurþings.
Fjármálastjóri: Drífa Valdimarsdóttir
 
Fræðslunefnd
Nefndin fjallar um málefni grunnskóla, leikskóla, tónlistarskóla.
Fræðslufulltrúi: Jón Höskuldsson
 
Félagsmálanefnd
Nefndin fer með málefni félagsþjónustu í sveitarfélaginu meðal annars þjónustu við fatlaða og aldraða, barnavernd, liðveislu og forvarnir.
Settur félagsmálastjóri: Róbert Ragnarsson
 
Æskulýðs- og menningarnefnd
Nefndin fer með málefni er tengjast íþrótta-, tómstunda-, og æskulýðsmálum á vegum sveitarfélagsins, auk menningarmála.
Tómstunda- og æskulýðsfulltrúi: Kjartan Páll Þórarinsson
 
Skipulags- og umhverfisnefnd
Nefndin fer með málefni sem tengjast skipulagsmálum og byggingarframkvæmdum meðal annars gerð aðal- og deiliskipulagstillagna, fjallar um þær og hefur eftirlit með því að skipulagsákvæði séu virt.
Skipulags- og byggingarfulltrúi: Gaukur Hjartarson
 
Framkvæmdanefnd
Nefndin fer með málefni sem tengjast meðal annars framkvæmdum á vegum sveitarfélagsins, umferðar og samgöngumál, umhverfismál, bruna- og almannavarnarmál, veitumál, garðyrkju og opnum svæðum.
Nefndin fer einnig með málefni hafna sveitarfélagsins svo sem rekstur hafnarmannvirkja auk eftirlits- og öryggismála.
Framkvæmda- og þjónustufulltrúi: Gunnar Hrafn Gunnarsson
 
Hafnanefnd
Nefndin fer með málefni sem tengjast rekstri hafnarmannvirkja í sveitarfélaginu og vinnur í samræmi við hafnalög nr. 61/2003 og jafnfram eftir reglugerð um hafnir Norðurþings nr. 177/2011. Hafnir innan sveitarfélagsins eru þrjár, á Húsavík, Kópaskeri og á Raufarhöfn.   
Hafnastjóri:  Þórir Örn Gunnarsson