Liðveisla

Félagsleg liðveisla er veitt samkvæmt lögum um málefni fatlaðra nr. 59/1992 24. Gr. Þar segir: „Sveitafélög skulu eftir föngum gefa fötluðum kost á liðveislu. Með liðveislu er átt við persónulegan stuðning og aðstoð sem einkum miðar að því að rjúfa félagslega einangrun, t.d. aðstoð til að njóta menningar og félagslífs“.

Frekari liðveisla er veitt samkvæmt lögum um málefni fatlaðra nr. 59/1992 24. Gr. Þar segir: „Í sérstökum tilvikum skal veita fötluðum einstaklingum frekari liðveislu sem felur í sér margháttaða aðstoð við ýmsar athafnir daglegs lífs, enda sé hún nauðsynleg til að koma í veg fyrir dvöl á stofnun. Svæðisskrifstofur taka ákvörðun um frekari liðveislu samkvæmt heimildum fjárlaga hverju sinni að fenginni umsögn svæðisráða.“