Skipulags- og framkvæmdasvið Norðurþings

Skipulags- og framkvæmdaráð fer með málefni Skipulags- og framkvæmdasviðs Norðurþings.

Fundir skipulags- og framkvæmdaráðs eru haldnir alla þriðjudaga (nema þriðja þriðjudag í mánuði eða þá viku er sveitarstjórnafundir eru haldnir) kl. 13:00 í Stjórnsýsluhúsi Norðurþings. Formleg erindi skulu berast á netfangið nordurthing@nordurthing.is.

Ráðið fer með málefni tengd eignum sveitarfélagsins, samgöngumál og umferðaröryggi skv. umferðarlögum nr. 50/1987. Ráðið fer jafnframt með málefni Slökkviliðs Norðurþings í samræmi við lög um brunavarnir nr. 75/2000. Ráðið fer einnig með málefni sem varða sorpmál sveitarfélagsins. Ráðið skal fara með hlutverk hafnarstjórnar samkvæmt hafnalögum nr. 61/2003 og starfar eftir reglugerð um hafnir Norðurþings nr. 177/2011. Auk ofangreindra verkefna getur sveitarstjórn falið nefndinni ýmis verkefni með erindisbréfum.

Ráðið fer með hlutverk skipulagsnefndar  sem henni eru falin samkvæmt 6. gr skipulagslaga nr. 123/2010.  Ráðið skal móta stefnu sveitarfélagsins varðandi skipulags- og byggingarmál, sem og náttúruvernd og umhverfismál. Ráðið fer með málefni sem tengjast framkvæmdum á vegum sveitarfélagsins. Ráðið tilnefnir tvo fulltrúa í svæðisskipulagsnefnd háhitasvæða í Þingeyjarsýslum. Skipulags-og byggingarfulltrúi sveitarfélagsins skal kynna afgreiðslur sínar til skipulags- og framkvæmdaráðs.

Ráðið skipa fimm aðalmenn og fimm til vara. Framboð sem hefur fulltrúa í sveitarstjórn og á ekki kjörinn fulltrúa í fastanefnd skal hafa einn áheyrnarfulltrúa í fastanefndinni og annan til vara til þátttöku í fundum nefndarinnar. 

Formaður Skipulags- og framkvæmdaráðs skal vera aðalmaður í sveitarstjórn.

Framkvæmda- og þjónustufulltrúi er Gunnar Hrafn Gunnarsson
Hafnastjóri er Þórir Gunnarsson
Skipulags- og byggingarfulltrúi er Gaukur Hjartarson

Aðalmenn:
Benóný Valur Jakobsson, formaður (S).
Kristinn Jóhann Lund, varaformaður (D).
Guðmundur H. Halldórsson, aðalmaður (V).
Bergur Elías Ágústsson, aðalmaður (B).
Kristján Friðrik Sigurðsson, aðalmaður (E).

Varamenn:
Bjarni Páll Vilhjálmsson, varamaður (S).
Sigurgeir Höskuldsson, varamaður (D).
Nanna Steina Höskuldsdóttir, varamaður (V). 
Heiðar Hrafn Halldórsson, varamaður (B).
Hafrún Olgeirsdóttir, varamaður (E).

Fundargerðir skipulags- og framkvæmdaráðs Norðurþings má finna hér