Skipulags- og framkvæmdasvið Norðurþings

Skipulags- og framkvæmdaráð.

Ráðið fer með málefni tengd eignum sveitarfélagsins, samgöngumál og umferðaröryggi skv. umferðarlögum nr. 50/1987. Ráðið fer jafnframt með málefni Slökkviliðs Norðurþings í samræmi við lög um brunavarnir nr. 75/2000. Ráðið fer einnig með málefni sem varða sorpmál sveitarfélagsins. Ráðið skal fara með hlutverk hafnarstjórnar samkvæmt hafnalögum nr. 61/2003 og starfar eftir reglugerð um hafnir Norðurþings nr. 177/2011. Auk ofangreindra verkefna getur sveitarstjórn falið nefndinni ýmis verkefni með erindisbréfum.

Ráðið fer með hlutverk skipulagsnefndar  sem henni eru falin samkvæmt 6. gr skipulagslaga nr. 123/2010.  Ráðið skal móta stefnu sveitarfélagsins varðandi skipulags- og byggingarmál, sem og náttúruvernd og umhverfismál. Ráðið fer með málefni sem tengjast framkvæmdum á vegum sveitarfélagsins. Ráðið tilnefnir tvo fulltrúa í svæðisskipulagsnefnd háhitasvæða í Þingeyjarsýslum. Skipulags-og byggingarfulltrúi sveitarfélagsins skal kynna afgreiðslur sínar til skipulags- og framkvæmdaráðs.

Ráðið skipa fimm aðalmenn og fimm til vara. Framboð sem hefur fulltrúa í sveitarstjórn og á ekki kjörinn fulltrúa í fastanefnd skal hafa einn áheyrnarfulltrúa í fastanefndinni og annan til vara til þátttöku í fundum nefndarinnar. 

Formaður Skipulags- og framkvæmdaráðs skal vera aðalmaður í sveitarstjórn.

Framkvæmda- og þjónustufulltrúi er Gunnar Hrafn Gunnarsson
Hafnarstjóri er Þórir Gunnarsson
Skipulags- og byggingarfulltrúi er Gaukur Hjartarson

Aðalmenn:
Silja Jóhannesdóttir formaður 
Örlygur Hnefill Örlygsson varaformaður
Sif Jóhannesdóttir aðalmaður
Hjálmar Bogi Hafliðason aðalmaður
Heiðar Hrafn Halldórsson aðalmaður
Kristján Sigurðsson áheyrnarfulltrúi

Varamenn:
Bjarni Páll Vilhjálmsson varamaður
Kristinn Jóhann Lund varamaður
Röðull Reyr Kárason varamaður
Egill Aðalgeir Bjarnason varamaður
Gísli Þór Briem varamaður
Guðbjartur Ellert Jónsson varamaður áheyrnarfulltrúa

Fundargerðir skipulags- og framkvæmdaráðs Norðurþings má finna hér