Vinnuskóli

Helstu upplýsingar og reglur Vinnuskólans - lesist vel

Í sumar verður Vinnuskóli Norðurþings starfandi fyrir ungmenni fædd árin  2006, 2007 og 2008, það er að segja þeir sem eru að ljúka 7., 8. og 9. bekk. Vinnuskólinn er opin ungmennum sem eru með skráð lögheimili í sveitarfélaginu eða eiga foreldra/foreldri sem er með lögheimili í sveitarfélaginu.

Árgangur 2006 mætir á efri hæð íþróttahallarinnar kl. 08:00 mánudaginn 28. júní.
Árgangur 2007 mætir á efri hæð íþróttahallarinnar kl. 08:00 mánudaginn 5. júlí 
Árgangur 2008 mætir á efri hæð íþróttahallarinnar kl. 08:00 miðvikudaginn 9. júní


Ungmenni búsett utan Húsavíkur taka það fram í umsókn og fara verkefni og vinnufyrirkomulag eftir fjölda umsókna sem berast. Mögulega verður leitað eftir samstarfi við fyrirtæki og stofnanir ef fáir eru í hóp.

Laun eru sem hér segir:.
Unglingar fæddir 2006 – 1006 kr. -  unnið í 5 vikur – tímabil 28. júní – 30. júlí
Unglingar fæddir 2007 – 805 kr. - unnið í 4 vikur – tímabil 5. júlí – 30. júlí
Unglingar fæddir 2008 - 604 kr. - unnið í 3 vikur  - tímabil 9. júní - 29. júní

 

Skipulag starfsemi:
Vinnuskólinn er rekinn af Norðurþingi og heyrir undir Fjölskyldusvið Norðurþings.  Dagleg stjórn Vinnuskólans er í höndum flokkstjóra.  Helstu verkefni Vinnuskólans varða snyrtingu og umhirðu í  þéttbýli og í dreifbýli.   Vinnuskólinn er sambland af starfsþjálfun, fræðslu, félagsstarfi og skapandi verkefnum. Verkefni og viðfangsefni hvers dags geta því verið margbreytileg og til að mynda er stefnt að því að vinna að skemmtilegum og uppbyggilegum hliðarverkefnum. Hliðarverkefni geta verið skreyting bæjarins og önnur skapandi verkefni.
Unnið er alla virka daga vikunnar, 4 klukkustundir á dag.  Vinnudagurinn er frá 8:00 til 12:00.

Röðun í flokka:
Vinnuskólinn lítur svo á að unglingar þurfi að venjast því að vinna með hverjum sem er.  Þeim er því ekki raðað eftir vinahópum.  Ekki er víst að þeir sem eru settir í hóp í upphafi verði saman allt sumarið.   Margar ástæður geta orðið til þess að endurraða þurfi í hóp eða hópa.

Helstu kröfur til nemenda Vinnuskólans:
Gert er ráð fyrir að unglingur sem sækir um vinnu í Vinnuskóla Norðurþings sé með umsókn sinni að lýsa yfir áhuga sínum á því að taka þátt í starfi skólans og vinna samviskusamlega þau verk sem honum eru falin.  Unglingnum ber að sýna kurteisi í samskiptum við stjórnendur skólans, íbúa sveitarfélagsins og þá sem með honum vinna.  Klæðnaður þarf að vera í samræmi við veður og vinnuaðstæður hverju sinni.  Unglingar eru beðnir um að hafa með sér nesti til að neyta í kaffitímum.  Tóbaksnotkun og notkun rafretta er alfarið bönnuð í Vinnuskólanum.  Fari unglingur ekki  að tilmælum flokkstjóra eða sætti sig ekki við þær starfs- og vinnureglur sem gilda í Vinnuskólanum verður honum gefið tækifæri til að bæta sig.  Beri það ekki árangur er hann sendur heim launalaust í lengri eða skemmri tíma og verður forráðamönnum þá gert viðvart.

Ofnæmi eða aðrir kvillar:  
Vinnuskólinn reynir að mæta vandamálum vegna ofnæmis eða annarra sambærilegra kvilla.  Til að hægt sé að taka tillit til slíkra beiðna þarf að fylgja vottorð sérfræðings.

Með því að senda inn umsókn staðfestir foreldri/forráðamaður að hafa kynnt sér reglur þessar

Opnað hefur verið fyrir umsóknir í Vinnuskóla Norðurþings.  Sótt er um með rafrænum hætti og má nálgast eyðublaðið með því að smella hér.