Aðgengi að íþróttamannvirki - COVID-19

Ráðstafanir vegna COVID-19

Foreldrar / Forráðamenn eru vinsamlega beðnir að fara ekki inn í íþróttamannvirki með börnum/ungmennum að óþörfu.

Eingöngu iðkendur/leikmenn, þjálfarar og starfsfólk hafa aðgang að æfingum.


Einnig er bent á reglur sérsambanda ÍSÍ um keppni og æfingar

https://isi.is/um-isi/covid-19-og-ithrottahreyfingin/reglur-sersambanda-vegna-covid-19/

 

Starfsfólk íþróttamannvirkja Norðurþings