Umsókn um leyfi til kattahalds í Norðurþingi

Fylla verður út reiti sem eru stjörnumerktir *

Upplýsingar um köttinn

Með umsókn skal fylgja:

1. Góð litmynd af kettinum

2. Heilsufarbók

3. Undirritað samþykki allra eigenda/íbúa ef sótt er um leyfi til kattahalds í sambýlishúsi skv. 25. grein samþykkta um hunda- og kattahald í Norðurþingi en þar segir:

"Ef sótt er um leyfi til að halda kött í fjöleignahúsi, skal skriflegt samþykki allra íbúðaeigenda í sama stigagangi fylgja umsókn. Sé um að ræða parhús eða raðhús skal fylgja umsókn skriflegt samþykki eigenda aðliggjandi íbúða. Í fjöleignahúsi með sérinngangi fyrir hverja íbúð skal fylgja leyfi allra íbúðaeigenda. Afla skal samþykkis nýrra íbúðaeigenda í íbúðum þar sem köttur er fyrir. Íbúðaeigendur geta skriflega afturkallað samþykki sitt. Við afturköllun samþykkis eða synjun nýrra íbúðaeigenda skal kattaeigandi fá hæfilegan frest til að finna kettinum annan samastað."

Fyllist út af móttakanda