Lög, reglur og reglugerðir

Reglur félagsþjónustu Norðurþings

 

Reglur varðandi málefni fatlaðra

Reglur um stuðningsfjölskyldur fyrir fötluð börn og fjölskyldur þeirra
Reglur um félagslega liðveislu

 Almenn lög og reglur

Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991
Barnaverndarlög nr. 80/2002
Barnalög nr. 76/2003
Barnasáttmáli sameinuðu þjóðanna
Stjórnsýslulög nr. 37/1993
Lög um málefni fatlaðra nr. 59/1992
Lög um málefni fatlaðra nr. 125/1999
Lögræðismál nr. 71/1997
Lög um ættleiðingar nr. 130/1999
Lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000
Lög um heilbrigðisþjónustu nr. 97/1990
Upplýsingalög nr. 50/1996
Lög um mannréttindasáttmála Evrópu nr. 62/1994
Stjórnarskrá lýðveldisins Ísland nr. 33/1944
Lög um húsaleigubætur nr. 138/1997
Lög um Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins nr. 83/2003

Lög og reglur um skólastarf

Lög um grunnskóla nr. 91/2008
Lög um leikskóla nr. 90/2008
Reglugerð um starfsumhverfi leikskóla nr. 655/2009
Byggingarreglugerð nr. 112/2012
Reglugerð um sérfræðiþjónustu sveitarfélaga við leik- og grunnskóla nr. 584/2010