Lög, reglur og reglugerðir

Reglur félagsþjónustu Norðurþings

 

Almenn lög og reglur

Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991
Barnaverndarlög nr. 80/2002
Barnalög nr. 76/2003
Barnasáttmáli sameinuðu þjóðanna
Stjórnsýslulög nr. 37/1993
Lög um málefni fatlaðra nr. 59/1992
Lög um málefni fatlaðra nr. 125/1999
Lögræðismál nr. 71/1997
Lög um ættleiðingar nr. 130/1999
Lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000
Lög um heilbrigðisþjónustu nr. 97/1990
Upplýsingalög nr. 50/1996
Lög um mannréttindasáttmála Evrópu nr. 62/1994
Stjórnarskrá lýðveldisins Ísland nr. 33/1944
Lög um húsaleigubætur nr. 138/1997
Lög um Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins nr. 83/2003