Sorphirða á austursvæði Norðurþings

Sel sf. á Kópaskeri sér um sorphirðu í Kelduhverfi, Öxarfirði, Raufarhöfn og Melrakkasléttu. Um er að ræða endurvinnsluflokkun þar sem heimilissorpi er plasti og pappír er flokkað í sitthvora tunnuna en almennu sorpi í sértunnu. Lífrænn úrgangur er ekki flokkaður. 

Almennar upplýsingar:
 Gámaplön verða áfram í Höfðabrekku, Þverá, á Kópaskeri og Raufarhöfn.
  • Á þessum stöðum verða skúffur undir brotajárn og stærra, gróft almennt sorp, auk lokaðs gáms undir almennt sorp.
  • Áríðandi er að flokka rétt í brotajárnsskúffu
  • Passa þarf að ekki sé fokhætta af því sem sett er í skúffuna fyrir gróft almennt sorp og að smærra rusl, sem kemst auðveldlega í lokaða gáminn, sé sett í hann.
  • Að gefnu tilefni er bent á að ekki má henda gleri í hana.
  • Ekkert rusl á að setja beint á planið - Ef ekki er augljóst ílát undir efnið, er ekki móttaka fyrir því á þessum stað
Móttaka fyrir raftæki, spilliefni ofl. er á Kópaskeri í samráði við Sel sf. og á Raufarhöfn í samráði við Áhaldahús.
Gámar eru í Ásbyrgi, á Kópaskeri og Raufarhöfn fyrir stærri bylgjupappa. Áríðandi er að í þá gáma fari eingöngu bylgjupappi.
Plasttunnan á að taka við öllu umbúðarplasti og smá málmum.
Stærri málmar fara í brotajárn á gámaplönum.
Að auki eru lokaðir gámar á fleiri stöðum, t.d. við Lund, Sultir og Meiðavelli.
 
Sorpmóttaka Norðurþings á Raufarhöfn er opin:
miðvikudaga: 15:00 - 17:00
föstudaga: 13:00-15:00
laugardaga: 12:00-14:00

 

Umhirða og staðsetning íláta:

 - Gott er að hafa í huga að fjarlægð íláta frá götu sé ekki óþarflega mikil eða valdi sorphirðufólki óþarfa álagi við hirðu. Best er að hafa ílát sem næst götu og í sorptunnuskýlum.

- Yfirfull ílát geta skapað vandræði við losun. Það er hætta á að vargfugl komist í sorpið eða innihald tunnunnar fari að fjúka um. 

- Að vetri er ætlast til að íbúar moki frá tunnum og hálkuverji. Gríðarlega erfitt er að draga ílátin í miklum snjó auk þess sem hálka getur verið varasöm.

- Íbúar bera ábyrgð á sínum ílátum. Æskilegt er að hreinsa þau eftir þörfum. Það kemur í veg fyrir að óhreinindi safnist fyrir í ílátinu og skapi t.d. ólykt.

 
Umsjón: Jónas Hreiðar Einarsson 
Netfang: jonas@nordurthing.is
Sími: 
464 - 6100
 
Þjónustuaðili: Sel sf.
Heimilisfang: Röndin 7, 670 Kópasker
Sími: 894 0172