Sorphirða

Íslenska Gámafélagið sér um sorphirðu í sveitarfélaginu og hefur gert frá júní 2015.  Við flokkun sorps frá fyrirtækjum og heimilum í stórum hluta Norðurþings er notast við 3ja tunnu kerfi við flokkun.

Handbók um sorphirðu í Norðurþingi

Sorphirðudagatal 

Sorpsamþykkt Norðurþings

Flokkun í Gráu tunnuna
Almennt sorp er í raun blandaður úrgangur sem ekki flokkast í skilgreindan endurvinnsluferil og er þar af leiðandi óendurvinnanlegt. Dæmi: gler, bleyjur, frauðplast, umbúðir úr blönduðu hráefni (t.d. plastumbúðir með álfilmu sem ekki er hægt að skilja frá), umbúðir sem ekki er hægt að hreinsa o.fl.

 

Flokkun í Brúnu tunnuna
Brúna tunnan er ílátið sem hangir inni í Gráu tunnunni og er ætluð undir lífrænan eldhúsúrgang. Allir matarafgangar sem falla til á heimilinu og annar lífrænn úrgangur má fara í þennan flokk. Dæmi um lífrænan úrgang: afskurður af ávöxtum, kjöti eða fiski, brauðmeti, kaffikorgur, tannstönglar, tepokar og þessháttar. Stór bein eiga ekki að fara í brúnu tunnuna þar sem þau jarðgerast ekki vel.
Mjög mikilvægt er að nota eingöngu maíspoka í lífræna ílátið

Flokkun í grænu tunnuna
Græna tunnan er fyrir endurvinnanlega heimilisúrganginn.
Mikilvægt er að gengið sé frá hráefninu samkvæmt þessum leiðbeiningum, annars er hætt við að hráefnið verði óhæft til endurvinnslu og endi í urðun. Hreinsið umbúðir vel og skolið fernur.
Nánari útskýringar á því sem fer í Grænu tunnuna er að finna í leiðbeiningum á opnu handbókarinnar.
- ATH - Rafhlöður og gler má ekki setja í Grænu tunnuna heldur á að skila á gámasvæði og er það gjaldfrjálst.

Umhirða og staðsetning íláta:

- Gott er að hafa í huga að fjarlægð íláta frá götu sé ekki óþarflega mikil eða valdi sorphirðufólki óþarfa álagi við hirðu. Best er að hafa ílát sem næst götu og í sorptunnuskýlum.

- Yfirfull ílát geta skapað vandræði við losun. Það er hætta á að vargfugl komist í sorpið eða innihald tunnunnar fari að fjúka um. Umfram heimilissorpi má skila á gámasvæði og greiða með klippikortinu.

- Að vetri er ætlast til að íbúar moki frá tunnum og hálkuverji. Gríðarlega erfitt er að draga ílátin í miklum snjó auk þess sem hálka getur verið varasöm.

- Íbúar bera ábyrgð á sínum ílátum. Æskilegt er að hreinsa þau eftir þörfum. Það kemur í veg fyrir að óhreinindi safnist fyrir í ílátinu og skapi t.d. ólykt.

Opnunartími sorpmóttöku í Víðimóum
Virka daga     kl. 13:00 - 17:00
Laugardaga   kl. 11:00 - 14:00

- Tekið er við öllum úrgangi á gámasvæðinu - Munið eftir klippikortinu -

Gróðurgámar fyrir tré og runna og annan garðaúrgang s.s. gras, torf og þess háttar eru staðsettir við lóðamörk gámasvæðisins og eru aðgengilegir allan sólarhringinn. Bent er á að ruslapokar úr plasti mega ekki fara í gáminn og óheimilt er að losa þar annað en gróðurúrgang.

Nánari upplýsingar má fá hjá framkvæmda- og þjónustufulltrúa Norðurþings í síma 464-6100 eða hafa samband við Íslenska Gámafélagið beint.

Handbók um sorphirðu í Norðurþingi

Sorphirðudagatal