Fara í efni

Aðstoðarmaður skipulags- og byggingarfulltrúa/gæðastjóri byggingarfulltrúa

Norðurþing auglýsir eftir öflugum starfskrafti í 100% starf aðstoðarmanns skipulags- og byggingarfulltrúa. Einstaklingurinn er einnig gæðastjóri byggingarfulltrúa.

Starfssvið

 • Umsjón með gæðakerfi skipulags- og byggingarfulltrúa
 • Skjalavistun og skráning mála í skjalavistunarkerfi, skönnun teikninga og skráning þeirra
 • Skráningar í fasteignaskrá
 • Svara erindum í síma/tölvu og senda gögn s.s. teikningar ofl
 • Reikna gatnagerðar- og byggingarleyfisgjöld skv. gjaldskrá og setja til innheimtu
 • Kalla eftir gögnum vegna byggingarleyfa, s.s. teikningar, uppáskriftir iðnmeistara og byggingarstjóra, stærðarskráningartöflur, tryggingar ofl.
 • Gerð auglýsinga vegna skipulagskynninga
 • Skráning gagna í skipulagsgátt

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Háskólapróf sem nýtist í starfinu æskilegt
 • Reynsla á sviði skipulags- og byggingarmála er kostur
 • Reynsla af vinnu við gæðakerfi kostur
 • Góð tölvukunnátta skilyrði
 • Góð samskiptahæfni og lipurð í almennum samskiptum
 • Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

Sveitarfélagið Norðurþing varð til árið 2006 við sameiningu fjögurra sveitarfélaga: Húsavíkurbæjar, Kelduneshrepps, Öxarfjarðarhrepps og Raufarhafnarhrepps. Nær það yfir um 4% landsins, frá Reykjahverfi í Suður Þingeyjarsýslu að Ormarsá austan við Raufarhöfn og upp fyrir Grímsstaði á Fjöllum, í Norður Þingeyjarsýslu. Þéttbýliskjarnarnir í sveitarfélaginu eru Húsavík, Kópasker og Raufarhöfn. Í ársbyrjun 2023 voru íbúar Norðurþings 3.156 talsins.

Umsóknarfrestur er til og með 19. apríl og er umsóknum skilað rafrænt á netfangið gaukur@nordurthing.is

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Norðurþing hvetur öll kyn til að sækja um starfið.
Nánari upplýsingar veitir Gaukur Hjartarson skipulags- og byggingarfulltrúi (gaukur@nordurthing.is).