Fara í efni

Rekstur og umsjón tjaldsvæða Norðurþings - óskað eftir rekstraraðilum

Norðurþing auglýsir eftir áhugasömum aðila eða aðilum sem kunna að hafa áhuga á að taka að sér rekstur og umsjón með tjaldsvæðum Norðurþings 2024 – 2026. Tjaldsvæðin eru staðsett á Húsavík, Kópaskeri og Raufarhöfn.

Möguleiki er á að sækja um rekstur allra tjaldsvæðanna eða einstök tjaldsvæði.

Rekstraraðili þarf að hafa náð 20 ára aldri, hafa bílpróf og bíl til umráða. Sumarrekstur tjaldsvæða hefst að jafnaði 15. maí og lýkur 15. september, ef aðstæður leyfa. Mögulegt er að hafa opið lengur fram eftir hausti/vetri ef aðstæður leyfa og þá með lægra þjónustustigi. Samningur er gerður til tveggja ára með möguleika á framlengingu tvisvar sinnum eitt ár í senn.

Rekstaraðili skal annast allan rekstur og eftirlit með tjaldsvæði og gæta þess að umgengni sé jafnan til fyrirmyndar. Rekstraraðili sinnir gjaldtöku á tjaldsvæði og hefur af því tekjur, sinnir þrifum á húsnæði, umhirðu svæðisins, garðslætti og ýmissi þjónustu við gesti tjaldsvæðisins.

Helstu verkefni:

 • Rekstraraðili er ábyrgur fyrir að halda skrá yfir rafmagnssölu og seldar gistinætur og skilar skýrslu þar um til Hagstofu og Norðurþings.
 • Gerð er krafa um sýnileika rekstraraðila með viðveru á tjaldsvæðum a.m.k. tvisvar á dag, oftar á álagstímum.
 • Rekstraraðili skal vera í samstarfi við Norðurþing varðandi kynningu tjaldsvæðanna á heimasíðu og samfélagsmiðlum í nafni sveitarfélagsins.
 • Gerð er krafa um að rekstraraðili hagi rekstri sínum með þeim hætti að hann þjóni sem best breiðum hópi notenda svæðisins.
 • Á opnunartíma svæðisins er gerð krafa um að salernisaðstaða sé þrifin a.m.k. þrisvar á dag og umgjörð tjaldsvæðanna sé hin snyrtilegasta.
 • Rekstraraðili skal annast og bera ábyrgð á innheimtu gistináttaskatts þegar það á við og skil á honum til hins opinbera.
 • Rekstraraðili sinnir minniháttar viðhaldi á þjónustuhúsum og leitar til Eignasjóðs og Þjónustumiðstöðvar Norðurþings ef sinna þarf stærri viðhaldsverkefnum.

Við mat á umsóknum er horft til reynslu og þekkingu á ferðaþjónustu og rekstri svo og mati á meðfylgjandi gögnum og greinargerð.

Umsóknarfrestur er til kl 12:00 fimmtudaginn 29. febrúar 2024 og skal skila umsóknum í tölvupósti,
merkt Rekstur – Tjaldsvæði á netfangið ketill@nordurthing.is

Með umsókn skal skila eftirfarandi gögnum:

 • Starfsferilskrá þar sem menntun og reynsla umsækjanda er tilgreind ásamt stuttri greinargerð um sýn á rekstur tjaldsvæðanna til næstu 2 ára.
 • Hreinu sakavottorði
 • Búsforræðisvottorði
 • Skuldleysisvottorði vegna opinberra gjalda
 • Skuldleysisvottorði vegna greiðsla í lífeyrissjóð.