Fara í efni

Lánamál Orkuveitu Húsavíkur

Málsnúmer 201702147

Vakta málsnúmer

Orkuveita Húsavíkur ohf - 159. fundur - 24.02.2017

Fyrir stjórn Orkuveitu Húsavíkur liggur að taka afstöðu til þess hvort greiða skuli upp erlent lán félagsins í ljósi hagstæðs gengis.
Stjórn Orkuveitu Húsavíkur samþykkir að greiða upp lán við Lánasjóð sveitarfélaga nr. 511053 og 510053 að fjárhæð 5 milljón EUR. Lánin voru tekin í desember 2005 til endurfjármögnunar lána vegna orkuveituframkvæmda, með einn gjalddaga þann 15. október 2020. Mökuleiki er á að endurgreiða lánið án uppgreiðslugjalds eigi síðar en 7. apríl 2017.

Það er mat stjórnar OH að hagstætt sé að nýta handbært fé félagsins til uppgreiðslu erlendra lána í ljósi hagstæðs gengis Evru á móti íslenskri krónu. Bókfært virði lánsins hefur lækkað úr 719.667.350 m.kr. í árslok 2015 í 611.319.987 m.kr. um síðustu áramót. Staða lánsins við miðað við gengi 20. febrúar 2017 er um 583 milljónir kr. Mikil óvissa er um stöðu gengis á gjalddaga þann 15. október 2020.

Orkuveita Húsavíkur ohf - 160. fundur - 14.03.2017

Í ljósi ákvörðunar ríksstjórnarinnar um afnám gjaldeyrishafta og ákvörðunar OH frá því í endann febrúar sl. um að greiða upp erlent lán OH, liggur fyrir fundinum að fara yfir stöðu málsins. Á fundinn mættu Hlynur Hreinsson, ráðgjafi hjá Landsbankanum og Róbert Ragnarsson ráðgjafi Norðurþings. Einnig sátu fundinn Kristján Þór Magnússon, sveitarstjóri og Ingibjörg Árnadóttir af fjármálasviði Norðurþings.
Óskað var eftir heimild Seðlabanka Íslands til að greiða upp erlent lán OH, en sú heimild var ekki afgreidd fyrir ákvörðun ríkisstjórnarinnar um afnám gjaldeyrisihafta. Í því ljósi er OH nú frjálst að greiða upp lánið óháð heimild Seðlabankans, fram til 7. apríl n.k. Fyrri ákvörðunar stjórnar OH um uppgreiðslu lánsins stendur.

Stjórnarformaður bar þó upp þá tillögu að fresta uppgreiðslunni til allt að 7. apríl.

Tillagan samþykkt með atkvæðum Ernu og Jónasar. Guðmundur sat hjá.