Fara í efni

Rifós hf óskar eftir umfjöllun á breytingu á deiliskipulagi

Málsnúmer 201811121

Vakta málsnúmer

Skipulags- og framkvæmdaráð - 17. fundur - 04.12.2018

Rifós hf óskar eftir að tillaga að breytingu deiliskipulags fiskeldis að Lóni í Kelduhverfi verði tekin fyrir í sveitarstjórn Norðurþings. Tillagan er unnin af Landslagi ehf. Breytingin felst í því að hámarksvegghæð kerja innan byggingarreits C verði 5,0 m frá botni í stað 4,0 m skv. núgildandi deiliskipulagi. Einnig verði heimilt að byggja skýli eða hús yfir öll ker innan byggingarreits, eitt eða fleiri í senn. Hámarksmænishæð húsa verði 9,0 m yfir botni kerjanna. Gildandi deiliskipulag heimilar byggingu skýla með allt að 6,5 m mænishæð yfir botni. Ákvæði eru um að þak- og veggfletir húsa/skýla innan byggingarreits C verði í náttúrulegum litatónum.
Skipulags- og framkvæmdaráð tekur undir sjónarmið greinargerðar um að umhverfisáhrif deiliskipulagsbreytingarinnar verði f.o.f. sjónræn og ekki verulega neikvæð. Ráðið telur að breyting deiliskipulags falli innan ramma gildandi aðalskipulags.

Skipulags- og framkvæmdaráð leggur til við sveitarstjórn að tillaga að breytingu deiliskipulags verði kynnt til samræmis við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga.

Sveitarstjórn Norðurþings - 87. fundur - 13.12.2018

Á 17. fundi skipulags- og framkvæmdaráðs var eftirfarandi bókað;

Skipulags- og framkvæmdaráð tekur undir sjónarmið greinargerðar um að umhverfisáhrif deiliskipulagsbreytingarinnar verði f.o.f. sjónræn og ekki verulega neikvæð. Ráðið telur að breyting deiliskipulags falli innan ramma gildandi aðalskipulags.

Skipulags- og framkvæmdaráð leggur til við sveitarstjórn að tillaga að breytingu deiliskipulags verði kynnt til samræmis við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga
Sveitarstjórn samþykkir samhljóða tillögu skipulags- og framkvæmdaráðs.

Skipulags- og framkvæmdaráð - 23. fundur - 12.02.2019

Nú er lokið kynningu á tillögu að breytingu deiliskipulags fiskeldis Rifóss að Lóni í Kelduhverfi.

Skipulagsstofnun tilkynnti með tölvupósti 2. janúar um að ekki væru gerðar athugasemdir við skipulagstillöguna á þessu stigi.

Umhverfisstofnun (UST) gerir með bréfi dags. 17. janúar nokkrar athugasemdir við skipulagstillöguna:

1. UST telur að svæði sem breytingartillagan fjallar um falli undir lið 2. mgr. 61. gr. laga nr. 60/2013 um náttúruvernd. Mikilvægt sé að framkvæmdasvæði sé lýst nánar og lagt mat á hvernig tillagan hefur áhrif á jarðminjar. Mikilvægt sé að jarðminjum verði ekki raskað og staðsetning byggingarreits taki mið af jarðminjunum.

2. UST telur mikilvægt að það komi fram hvert flatarmál bygginga verður innan byggingarreits. Minnt er á kafla 2.2.1 í Landskipulagsstefnu þar sem fram kemur að skipulagsáætlanir skuli taka mið af hefðum, landslagi og staðhætti hvað varðar gæði og yfirbragð byggðar. Stofnunin telur að hús eða skýli yfir allt að 20 eldisker og með allt að 9 m mænishæð muni líklega hafa áhrif á landslag og ásýnd svæðisins.

Ekki komu aðrar athugasemdir eða ábendingar við skipulagstillöguna.
Skipulags- og framkvæmdaráð Norðurþings þakkar framkomnar athugasemdir.

1. Byggingarreitur kerja (reitur C) er allur hulinn lausum jarðefnum þ.e. sandi og mold. Þar er því ekki um að ræða jarðmyndanir með verulegt verndargildi. Á byggingarreit F standa klappir að nokkru leiti upp úr lausa jarðveginum, en þar er engu að síður um að ræða jafnt yfirborð án mikilvægra jarðmyndana. Byggingarreitir voru á sínum tíma valdir með það í huga að lágmarka röskun hrauns. Deiliskipulagsbreytingin felur ekki í sér stækkun byggingarreita eða tilfærslu þeirra frá gildandi deiliskipulagi. Byggingarreitum hefur þegar verið raskað að stórum hluta í tengslum við þegar heimilaðar framkvæmdir á grundvelli gildandi deiliskipulags. Þar eru nú risin fjögur stór ker. Skipulags- og framkvæmdaráð felur skipulagsráðgjafa að lýsa nánar aðstæðum innan byggingarreita í greinargerð og jafnframt lýsa mati á líkleg áhrif á jarðminjar.

2. Rétt er að skipulagstillagan gerir ráð fyrir umtalsverðu byggingarmagni á lóðinni. T.a.m. er byggingarreitur C nálega hektari að flatarmáli sem markar þá hámark samanlagðra þakflata. Skipulagstillagan gengur út frá að lóðarhafi geti ákveðið innan byggingareits yfir hvaða ker er byggt á hverjum tíma og því óljóst um hversu margar byggingar verða reistar innan byggingarreits og þar með stærð hvers skýlis. Hámarksvegghæð húsa er aðeins hálfum metra yfir vegghæð stærstu kerja. Að teknu tilliti til eðlilegs þakhalla og mögulega breiðra bygginga verður hámarksþakhæð þaka 9,0 m að teljast hófleg. Byggingar innan byggingarreita munu vissulega hafa áhrif á ásýnd svæðisins. Ákvæði eru í deiliskipulagskilmálum um að hús verði lituð í náttúrulegum litatónum til að lágmarka ásýndaráhrif. Skipulags- og framkvæmdaráð óskar eftir því að bætt verði við ákvæðum um að hönnun húsa taki mið af umhverfinu til að mannvirki falli sem best að landslagi.

Skipulags- og framkvæmdaráð leggur til við sveitarstjórn að skipulagstillagan verði samþykkt með ofangreindum breytingum.

Sveitarstjórn Norðurþings - 89. fundur - 19.02.2019

Á 23. fundi skipulags- og framkvæmdaráðs var eftirfarandi bókað;
Skipulags- og framkvæmdaráð leggur til við sveitarstjórn að skipulagstillagan verði samþykkt með ofangreindum breytingum.
(sjá breytingar í fundargerð 23. fundar skipulags- og framkvæmdaráðs)
Til máls tók: Silja.

Sveitarstjórn samþykkir samhljóða tillögu skipulags- og framkvæmdaráðs.