Fara í efni

Dettifossvegur - Brýn nauðsyn

Málsnúmer 201612032

Vakta málsnúmer

Byggðarráð Norðurþings - 199. fundur - 09.12.2016

Byggðarráð Norðurþings vísar í fyrri bókanir sveitarfélagsins um mikilvægi Dettifossvegar sem óumdeilt er fyrir íbúa, byggð og atvinnulíf á svæðinu. Byggðarráð finnst forkastanleg vinnubrörð ef enn einu sinni á að afturkalla áform um að klára vegaframkvæmdina. Sveitarstjóra er falið að hafa samband við þingmenn kjördæmisins og lýsa áhyggjum byggðarráðs yfir stöðunni.

Byggðarráð Norðurþings - 204. fundur - 03.02.2017

Fjárlög 2017 liggja fyrir og voru afgreidd í desemberlok. Ný lög um fjársýslu ríkisins hafa breytt framsetningu fjárheimilda til einstakra verkefna/framkvæmda. Upplýsingar hafa komið fram á undanförnum vikum um að fjárlaganefndarfólk hafi litið svo á að inni í safnfjárveitingu til samgöngumála á fjárlögum 2017 hafi verið gert ráð fyrir framkvæmdum við lok Dettifossvegar. Frágangur þessa og formleg ákvörðun um fjárveitingar til einstakra verkefna liggur í ráðuneyti samgöngu- og sveitarstjórnarmála.
Óli Halldórsson leggur fram eftirfarandi tillögu að bókun:

"Byggðarráð Norðurþings fer þess á leit við ráðherra samgöngumála að framkvæmdum við lok Dettifossvegar verði þegar í stað komið í útboð hjá Vegagerðinni. Fjárlög 2017 liggja fyrir og ekkert því til fyrirstöðu að koma verkefninu af stað. Sveitarstjóra er falið að koma þessu á framfæri við Jón Gunnarsson ráðherra og Valgerði Gunnarsdóttur formann umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis."

Byggðarráð samþykkir samhljóða ofangreinda bókun.

Sveitarstjórn Norðurþings - 76. fundur - 19.12.2017

Áskorun til Alþingis um lok framkvæmda Dettifossvegar.
Til máls tóku: Örlygur, Kjartan, Olga og Óli.


Örlygur leggur fram eftirfarandi bókun:

Það eru átta ár frá því framkvæmdir hófust við Dettifossveg vestan Jökulsárgljúfra og við hverjar kosningar hefur stjórnmálafólk talað fjálglega um lok framkvæmda, sem alltaf er þó frestað.

Íbúar við Öxarfjörð eru langþreyttir á síendurtekinni frestun framkvæmdanna. Þar er samfélag sem Byggðastofnun skilgreinir sem brothætta byggð, en á inni ótrúleg tækifæri á sviði ferðaþjónustu með náttúruperlur sem vekja athygli á heimsvísu. Sama stjórnmálafólk og talað hefur um uppbyggingu vegarins árum saman talar einnig um betri dreifingu ferðafólks um landið. Búið er að ræða uppbyggingu Dettifossvegar á Alþingi frá árinu 1999. Nú er kominn tími á aðgerðir en ekki aðeins fögur fyrirheit.

Dettifoss er aflmesti foss Evrópu og hefur oft verið valinn á lista áhugaverðustu og fallegustu fossa heims, og hefur þar prýtt lista ásamt Viktoríufossum og Niagarafossum. Mikil verðmæti liggja í að hafa slíka náttúruperlu hér á landi og ætti að vera eitt helsta verkfærið í verfærakistu ríkisstjórnar sem vill jafna dreifingu ferðafólks um landið.

Uppbygging ferðaþjónustu í Öxarfirði og á Melrakkasléttu, og árangur í uppbyggingarverkefni Byggðastofnunar/ríkisins, er að mjög miklu leyti háð lokum framkvæmda við Dettifossveg. Mun hann skipta sköpum á Kópaskeri, í Kelduhverfi og á Raufarhöfn. Opnun hans mun einnig efla ferðaþjónustu á Akureyri, Húsavík, í Þingeyjarsveit, við Mývatn og á Þórshöfn.

Með Dettifossvegi opnast tenging milli tveggja helstu perla Norðausturlands, Ásbyrgis og Dettifoss og um leið gífurlega verðmæt hringleið sem tengir þéttbýlisstaðina Húsavík og Akureyri og sveitir Þingeyjarsýslna. Einnig verður til þjóðbraut frá samfélögunum við Öxarfjörð og austur um sem tengir þau við þjóðveg 1.

Dettifossvegur er forgangsmál í Sóknaráætlun Norðurlands eystra og hefur aðalfundur Eyþings ályktað um málið árin 2010, 2011, 2014, 2016 og 2017. Í ályktunum frá árunum 2016 og 2017 er sérstök áhersla á að hér sé um að ræða forgangsverkefni.

Sveitarstjórn Norðurþings skorar heilshugar á þingmenn Norðausturkjördæmis að standa með þessum byggðarlögum og beita sér af alefli fyrir lokum framkvæmda við Dettifossveg. Það er skýlaus krafa Norðurþings að fjármagn verði veitt til að ljúka Dettifossvegi að fullu á árinu 2018.

Bókunin er samþykkt samhljóða.