Fara í efni

Deiliskipulag iðnaðarlóðar á Bakka, 2. áfangi

Málsnúmer 201312053

Vakta málsnúmer

Skipulags- og byggingarnefnd Norðurþings - 112. fundur - 11.12.2013

Skipulagsfulltrúi kynnti tillögu Mannvits að skipulagslýsingu fyrir deiliskipulag 2. áfanga iðnaðarsvæðis á Bakka. Fyrirhugað skipulagssvæði er 6,6 ha að flatarmáli, austan þjóðvegar og sunnan lóðar sem ætluð er undir spennivirki. Skipulags- og byggingarnefnd leggur til við bæjarstjórn að skipulagslýsingin verði send til umsagnaraðila og kynnt almenningi til samræmis við ákvæði skipulagslaga.

Bæjarstjórn Norðurþings - 31. fundur - 17.12.2013

Fyrir bæjarstjórn liggur til afgreiðslu erindi sem tekið var fyrir á 112. fundi skipulags- og byggingarnefndar. Eftirfarandi er afgreiðsla nefndarinnar: "Skipulagsfulltrúi kynnti tillögu Mannvits að skipulagslýsingu fyrir deiliskipulag 2. áfanga iðnaðarsvæðis á Bakka. Fyrirhugað skipulagssvæði er 6,6 ha að flatarmáli, austan þjóðvegar og sunnan lóðar sem ætluð er undir spennivirki.
Skipulags- og byggingarnefnd leggur til við bæjarstjórn að skipulagslýsingin verði send til umsagnaraðila og kynnt almenningi til samræmis við ákvæði skipulagslaga."

Tillaga skipulags- og byggingarnefndar samþykkt samhljóða.

Skipulags- og byggingarnefnd Norðurþings - 113. fundur - 15.01.2014

Nú er kynningu skipulagslýsingar lokið. Umsagnir bárust frá Umhverfisstofnun, Skipulagsstofnun og Heilbrigðiseftirliti Norðurlands Eystra.1. Umhverfisstofnun telur umfjöllun um umhverfisáhrif skipulags fullnægjandi.2. Heilbrigðiseftirlit telur að skipulags- og matslýsing taki til helstu þátta umhverfismála sem máli skipta og gerir því ekki athugasemd við lýsinguna.3. Skipulagsstofnun gerir ekki athugasemdir við framlagða lýsingu, en minnir á að kynna þarf skipulagstillöguna skv. 4. mgr. 40. gr. skipulagslaga áður en sveitarstjórn samþykkir hana til auglýsingar.Nefndin telur að umsagnir um skipulagslýsingu gefi ekki tilefni til breytinga á henni. Tillaga ráðgjafa að deiliskipulagi var kynnt á opnu húsi í bæjarskrifstofunni á Húsavík mánudaginn 13. janúar s.l. skv. ákvæðum 4. mgr. 40. gr. skipulagslaga. Engar ábendingar um breytingar komu fram á þeirri kynningu. Skipulags- og byggingarfulltrúi kynnti tillögu að deiliskipulagi 2. áfanga iðnaðarsvæðis á Bakka. Þar er gert ráð fyrir þremur iðnaðarlóðum á 6,6 ha svæði norðan Bakkaár og austan þjóðvegar nr. 85. Skipulagstillagan er til samræmis við skýringarmynd sem fylgdi 1. áfanga deiliskipulags á Bakka. Skipulags- og byggingarnefnd leggur til við bæjarstjórn að skipulagstillagan verði kynnt óbreytt kv. ákvæðum 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Bæjarstjórn Norðurþings - 32. fundur - 21.01.2014

Fyrir bæjarstjórn liggur til afgreiðslu erindi sem tekið var fyrir á 113. fundi skipulags- og byggingarnefndar. Eftirfarandi er afgreiðsla nefndarinnar: Nú er kynningu skipulagslýsingar lokið. Umsagnir bárust frá Umhverfisstofnun, Skipulagsstofnun og Heilbrigðiseftirliti Norðurlands Eystra.1. Umhverfisstofnun telur umfjöllun um umhverfisáhrif skipulags fullnægjandi.2. Heilbrigðiseftirlit telur að skipulags- og matslýsing taki til helstu þátta umhverfismála sem máli skipta og gerir því ekki athugasemd við lýsinguna.3. Skipulagsstofnun gerir ekki athugasemdir við framlagða lýsingu, en minnir á að kynna þarf skipulagstillöguna skv. 4. mgr. 40. gr. skipulagslaga áður en sveitarstjórn samþykkir hana til auglýsingar.Nefndin telur að umsagnir um skipulagslýsingu gefi ekki tilefni til breytinga á henni.
Tillaga ráðgjafa að deiliskipulagi var kynnt á opnu húsi í bæjarskrifstofunni á Húsavík mánudaginn 13. janúar s.l. skv. ákvæðum 4. mgr. 40. gr. skipulagslaga.
Engar ábendingar um breytingar komu fram á þeirri kynningu.
Skipulags- og byggingarfulltrúi kynnti tillögu að deiliskipulagi 2. áfanga iðnaðarsvæðis á Bakka.
Þar er gert ráð fyrir þremur iðnaðarlóðum á 6,6 ha svæði norðan Bakkaár og austan þjóðvegar nr. 85.
Skipulagstillagan er til samræmis við skýringarmynd sem fylgdi 1. áfanga deiliskipulags á Bakka.
Skipulags- og byggingarnefnd leggur til við bæjarstjórn að skipulagstillagan verði kynnt óbreytt skv. ákvæðum 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Til máls tók: Jón Grímsson. Tillaga skipulags- og byggingarnefndar samþykkt samhljóða.

Skipulags- og byggingarnefnd Norðurþings - 115. fundur - 19.03.2014

Nú er lokið kynningu deiliskipulags 2. áfanga iðnaðarsvæðis á Bakka. Umsagnir bárust frá Minjastofnun, Heilbrigðiseftirliti Norðurlands Eystra, Umhverfisstofnun og Vegagerðinni. Minjastofnun og heilbrigðiseftirlit gera ekki athugasemd við skipulagstillöguna. Umhverfisstofnun bendir á mikilvægi þess að eins þreps skólphreinsistöð verði ekki reist á svæði á náttúruminjaskrá heldur verði sunnar svo Bakkahöfðinn haldi verndargildi sínu. Stofnunin telur að koma þurfi fram í greinargerð hvaða kröfur eru gerðar til frárennslis sem fer í regnvatnskerfi eða er leitt beint til sjávar. Stofnunin telur jafnframt að há sementssíló muni ekki fara vel á svæðinu og telur mikilvægt að við hönnum bygginga verði skoðað vandlega hvar staðsetja skuli hæstu byggingarhluta svo neikvæð sjónræn áhrif verði sem minnst. Vegagerðin óskar eftir samráði um nánari útfærslur vegtenginga við þjóðveg nr. 85. Skipulags- og byggingarnefnd felur skipulagsráðgjafa að gera tillögu að nákvæmari staðsetningu hæstu mannvirkja inn á lóð steypustöðvar og skilgreina kröfur um frárennsli í regnvatnskerfi. Nú er gert ráð fyrir að skólpi af svæðinu verði komið í sameiginlega útrás við Húsavík en ekki í Bakkakrók. Hafið er samráð við Vegagerðina um útfærslur vegtenginga og þess vænt að tillögur þar að lútandi liggi fyrir á næsta skipulagsnefndarfundi. Afgreiðslu skipulagstillögunnar er frestað til næsta fundar.

Skipulags- og byggingarnefnd Norðurþings - 116. fundur - 23.04.2014

Á fundi skipulagsnefndar 19. mars s.l. voru bókaðar inn athugasemdir Umhverfisstofnunar og Vegagerðarinnar við tillögu að deiliskipulagi 2. áfanga iðnaðarsvæðis á Bakka og var skipulagsráðgjafa falið að gera tillögu að viðbrögðum. 1. Vegagerðin leggst gegn krossgatnamótum og leggur því til að teiknuð krossvegamót í deiliskipulagstillögunni verði brotin upp í tvenn T-gatnamót. Skipulags- og byggingarnefnd fellst á að tengingu iðnaðarlóðanna þriggja við þjóðveg nr. 85 verði hliðrað til norðurs til samræmis við tillögu skipulagsráðgjafa að höfðu samráði við Vegagerðina. Skipulagsnefnd fellst ekki á kröfu Vegagerðarinnar um að gert verði rammasamkomulag um vegamót við þjóðveg norðar samhliða afgreiðslu þessa skipulags, enda á sú krafa ekki skýra tilvísun í lög. Nefndin mun hinsvegar hafa samráð við Vegagerðina um skipulagningu nýrra tenginga við þjóðveg eins og verið hefur. 2a) Umhverfisstofnun bendir á mikilvægi þess að eins þreps skólphreinsistöð verði ekki reist á svæði á náttúruminjaskrá heldur verði staðsett sunnar svo Bakkahöfðinn haldi verndargildi sínu. Skipulagsnefndin fellst á þau sjónarmið. Nú er því stefnt að því að skólpi frá iðnaðarsvæðinu verði dælt til fyrirhugaðs hreinsivirkis við Húsavík. Umfjöllun greinargerðar hefur verið lagfærð m.t.t. núverandi hugmynda. 2b) Að mati Umhverfisstofnunar þyrftu að koma fram í greinargerð þær kröfur sem gerðar eru til frárennslis sem fer í regnvatnskerfi eða er leitt beint til sjávar. Skipulagsráðgjafi hefur gert tillögu að orðalagi greinargerðar um meðhöndlun þess fráveituvatns sem ekki fer til hreinsivirkis og fellst skipulagsnefndin á þá tillögu. 2c) Umhverfisstofnun telur að allt að 20 m há sementssíló fari ekki vel á svæðinu og að mikilvægt sé að við hönnun bygginga verði skoðað vandlega hvar setja skuli hæstu byggingarhluta svo sjónræn áhrif verði sem minnst. Skipulagsnefnd fellst á að bætt verði við setningu í greinargerð um að hæstu mannvirkjum verði valinn staður innan lóðarinnar til að þau valdi sem minnstum sjónrænum áhrifum. Skipulags- og byggingarnefnd leggur til við bæjarstjórn að skipulagstillagan með áorðnum breytingum verði samþykkt og skipulagsfulltrúa falið að auglýsa gildistöku að fengnu samþykki Skipulagsstofnunar.

Bæjarstjórn Norðurþings - 35. fundur - 29.04.2014

Fyrir bæjarstjórn liggur til afgreiðslu erindi sem tekið var fyrir á 116. fundi skipulags- og byggingarnefndar. Eftirfarandi er afgreiðsla nefndarinnar: Á fundi skipulagsnefndar 19. mars s.l. voru bókaðar inn athugasemdir Umhverfisstofnunar og Vegagerðarinnar við tillögu að deiliskipulagi 2. áfanga iðnaðarsvæðis á Bakka og var skipulagsráðgjafa falið að gera tillögu að viðbrögðum.
1.
Vegagerðin leggst gegn krossgatnamótum og leggur því til að teiknuð krossvegamót í deiliskipulagstillögunni verði brotin upp í tvenn T-gatnamót.
Skipulags- og byggingarnefnd fellst á að tengingu iðnaðarlóðanna þriggja við þjóðveg nr. 85 verði hliðrað til norðurs til samræmis við tillögu skipulagsráðgjafa að höfðu samráði við Vegagerðina. Skipulagsnefnd fellst ekki á kröfu Vegagerðarinnar um að gert verði rammasamkomulag um vegamót við þjóðveg norðar samhliða afgreiðslu þessa skipulags, enda á sú krafa ekki skýra tilvísun í lög. Nefndin mun hinsvegar hafa samráð við Vegagerðina um skipulagningu nýrra tenginga við þjóðveg eins og verið hefur.
2a)
Umhverfisstofnun bendir á mikilvægi þess að eins þreps skólphreinsistöð verði ekki reist á svæði á náttúruminjaskrá heldur verði staðsett sunnar svo Bakkahöfðinn haldi verndargildi sínu.
Skipulagsnefndin fellst á þau sjónarmið. Nú er því stefnt að því að skólpi frá iðnaðarsvæðinu verði dælt til fyrirhugaðs hreinsivirkis við Húsavík. Umfjöllun greinargerðar hefur verið lagfærð m.t.t. núverandi hugmynda.
2b)
Að mati Umhverfisstofnunar þyrftu að koma fram í greinargerð þær kröfur sem gerðar eru til frárennslis sem fer í regnvatnskerfi eða er
leitt beint til sjávar. Skipulagsráðgjafi hefur gert tillögu að orðalagi greinargerðar um meðhöndlun þess fráveituvatns sem ekki fer til hreinsivirkis
og fellst skipulagsnefndin á þá tillögu.
2c)
Umhverfisstofnun telur að allt að 20 m há sementssíló fari ekki vel á svæðinu og að mikilvægt sé að við hönnun bygginga verði skoðað vandlega hvar setja skuli hæstu byggingarhluta svo sjónræn áhrif verði sem minnst. Skipulagsnefnd fellst á að bætt verði við setningu í greinargerð um að hæstu mannvirkjum verði valinn staður innan lóðarinnar til að þau valdi sem minnstum sjónrænum áhrifum.
Skipulags- og byggingarnefnd leggur til við bæjarstjórn að skipulagstillagan með áorðnum breytingum verði samþykkt og skipulagsfulltrúa falið að auglýsa gildistöku að fengnu samþykki Skipulagsstofnunar. Tillaga skipulags- og byggingarnefndar samþykkt samhljóða.