Fara í efni

Norðlenska ehf. óskar eftir heimild til að gera tillögu að breyttu deiliskipulagi á lóð félagsins

Málsnúmer 201901119

Vakta málsnúmer

Skipulags- og framkvæmdaráð - 22. fundur - 05.02.2019

Norðlenska matborðið ehf. óskar eftir heimild til að láta vinna tillögu að breytingu deiliskipulags athafnasvæðis A5 við Kringlumýri. Markmið breytingarinnar væri að skilgreina byggingarreiti fyrir tvo gistiskála nyrst á lóð félagsins. Á fyrra ári var stöðuleyfi veitt fyrir tveimur gistiskálum á lóðinni og telur fyrirtækið að það fyrirkomulag hafi reynst vel.
Skipulags- og framkvæmdaráð fellst á að Norðlenska matborðið ehf. geri tillögu að breytingu deiliskipulagsins. Tillagan þarf að fela í sér skýra skilmála um hvernig gengið verði frá húsum á lóðinni og hvernig lóðin muni tengjast gatnakerfi sveitarfélagsins. Mikilvægt er að í ferlinu verði tillagan grenndarkynnt.

Skipulags- og framkvæmdaráð - 26. fundur - 12.03.2019

Fyrir liggur tillaga frá Mannviti að breytingu deiliskipulags athafnasvæðis A5 við Kringlumýri. Skipulagstillagan miðar að því að heimila tvo gistiskála norðan við núverandi hús. Umræddir gistiskálar standa nú á stöðuleyfi, en vilji lóðarhafa stendur til að fá varanlegt leyfi fyrir gistiskálum á þessum stað.
Skipulags- og framkvæmdaráð telur að gera þurfi skýrari grein fyrir þakformi og heildstæðri klæðningu utan á gistiskálum í greinargerð. Horft verði til þess að gistiskálar verði klæddir snyrtilegri og samstæðri útveggjaklæðningu og að þök verði með risi. Mænishæð verði allt að 5,0 m yfir gólfi húsa. Skipulags- og framkvæmdaráð leggur til við sveitarstjórn að skipulagstillagan verði kynnt skv. ákvæðum 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Sveitarstjórn Norðurþings - 90. fundur - 19.03.2019

Fyrir liggur tillaga frá Mannviti að breytingu deiliskipulags athafnasvæðis A5 við Kringlumýri. Skipulagstillagan miðar að því að heimila tvo gistiskála norðan við núverandi hús. Umræddir gistiskálar standa nú á stöðuleyfi, en vilji lóðarhafa stendur til að fá varanlegt leyfi fyrir gistiskálum á þessum stað.
Skipulags- og framkvæmdaráð telur að gera þurfi skýrari grein fyrir þakformi og heildstæðri klæðningu utan á gistiskálum í greinargerð. Horft verði til þess að gistiskálar verði klæddir snyrtilegri og samstæðri útveggjaklæðningu og að þök verði með risi. Mænishæð verði allt að 5,0 m yfir gólfi húsa. Skipulags- og framkvæmdaráð leggur til við sveitarstjórn að skipulagstillagan verði kynnt skv. ákvæðum 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Til máls tóku: Kristján, Berglind og Bergur.

Kristján leggur fram eftirfarandi tillögu:
Sveitarstjórn leggur til að eftirfarandi skilmálar verði festir í tillögu að breyttu deiliskipulagi á athafnasvæði A5 í Kringlumýri, áður en hún verður auglýst: "Umræddir gistiskálar eru heimilaðir á þeirri forsendu að mæta árlegu tímabundnu álagi í mannahaldi Norðlenska. Ekki er heimilt að fólk hafi búsetu í gistiskálunum lengur en að jafnaði 6 mánuði í senn."
Tillaga Kristjáns er samþykkt samhljóða.

Gámaeiningarnar hafa þjónað hlutverki gistiskála fyrir farandverkafólk í sláturtíð. Undirrituð telja nauðsynlegt að búa þannig um hnúta að atvinnuvegir í Norðurþingi byggist upp með störfum sem sinnt er af starfsfólki sem hefur tækifæri til að vera þátttakandi á almennum húsnæðismarkaði, þ.e. að búa í skilgreindum íbúðahverfum, annað hvort í leigu- eða eigin húsnæði. Mikilvægt er að aftra því að fólk sem flytur búferlum til Norðurþings geti átt heimili í vinnubúðaeiningum til lengri tíma, jafnvel á skilgreindum iðnaðarlóðum, enda er slíkt óviðunandi með öllu. Það getur valdið skaða fyrir starfsfólk og vinnustaði til lengri tíma ásamt því að hafa neikvæð áhrif á viðkvæman húsnæðismarkað. Litið er svo á að það erindi sem hér um ræðir frá Norðlenska snúi ekki að slíkum áformum heldur eingöngu að geta haft takmörkuð afnot af umræddum húsum til að hýsa starfsfólk sem kemur til Húsavíkur til tímabundinna starfa. Minnt er á að í gildandi Aðalskipulagi Norðurþings er kveðið á um að byggingar á umræddu svæði séu ætlaðar "í þágu matvælastarfsemi". Á þessum forsendum gera undirrituð ekki athugasemd við að kynnt verði tillaga að deiliskipulagi sem gerir ráð fyrir breytingum í þá veru að umræddar byggingar fái að standa á þeim stað sem þær nú þegar eru á stöðuleyfi í þeim tilgangi sem tilgreindur er í tillögunni. Ennfremur verði kröfum um útlitslegar breytingar og útfærslu sem skipulags- og framkvæmdarráð lagði til í bókun á fundi sínum þann 12. mars síðastliðinn fylgt.
Berglind Hauksdóttir,
Helena Eydís Ingólfsdóttir,
Kristján Þór Magnússon,
Kristján Friðrik Sigurðsson,
Silja Jóhannesdóttir og
Örlygur Hnefill Örlygsson.

Fulltrúar B-lista styðja við þá tillögu sem lögð hefur verið fram og telja hana til bóta. Jafnframt óskum við Norðlenska alls hins besta í sínum mikilvægu störfum í sveitarfélaginu.
Bergur Elías Ágústsson,
Bylgja Steingrímsdóttir og
Hrund Ásgeirsdóttir.

Skipulags- og framkvæmdaráð - 41. fundur - 20.08.2019

Með bréfi dags. 31. júlí s.l. gerði Skipulagsstofnun nokkrar athugasemdir við breytingu deiliskipulags athafnasvæðis A5 við Kringlumýri.
1) Gera þarf grein fyrir hvernig fyrirhuguð áform samræmast aðalskipulagi Norðurþings 2010-2030 og rökstyðja þarf þörf fyrir umfangi.
2) Afla þarf umsagnar Heilbrigðiseftirlits Norðurlands eystra vegna deiliskipulagstillögunnar.
3) Bent er á að um er að ræða starfsmannabústaði fremur en gistiskála á byggingarreitum norðanvert á lóðinni.
4) Setja þarf skilmála í skipulagsgögn í samræmi við kröfur reglugerðar um hollustuhætti nr. 941/2002 (m.s.br.).
5) Minnt er á mikilvægi þess að uppfæra dagsetningar við breytingar á skipulagsgögnum.

Heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra sendi umsögn sína um deiliskipulagstillöguna 16. ágúst s.l. HNE telur að fjalla beri um fyrirhugaðar byggingar norðantil á lóðinni sem starfsmannabústaði fremur en gistiskála. Minnt er á að kröfur um starfsmannabústaði má finna í 25. gr. reglugerarðar nr. 941/2002.

Skipulags- og byggingarfulltrúi kynnti tillögu skipulagsráðgjafa að breytingum skipulagstillögunnar m.t.t. þeirra athugasemda sem borist hafa.
Skipulags- og framkvæmdaráð leggur til við sveitarstjórn að skipulagið verði samþykkt með þeim breytingum sem kynntar voru á fundinum.

Sveitarstjórn Norðurþings - 94. fundur - 27.08.2019

Á 41. fundi skipulags- og framkvæmdaráðs 20. ágúst, var eftirfarandi tekið fyrir:
Með bréfi dags. 31. júlí s.l. gerði Skipulagsstofnun nokkrar athugasemdir við breytingu deiliskipulags athafnasvæðis A5 við Kringlumýri.
1) Gera þarf grein fyrir hvernig fyrirhuguð áform samræmast aðalskipulagi Norðurþings 2010-2030 og rökstyðja þarf þörf fyrir umfangi.
2) Afla þarf umsagnar Heilbrigðiseftirlits Norðurlands eystra vegna deiliskipulagstillögunnar.
3) Bent er á að um er að ræða starfsmannabústaði fremur en gistiskála á byggingarreitum norðanvert á lóðinni.
4) Setja þarf skilmála í skipulagsgögn í samræmi við kröfur reglugerðar um hollustuhætti nr. 941/2002 (m.s.br.).
5) Minnt er á mikilvægi þess að uppfæra dagsetningar við breytingar á skipulagsgögnum.

Heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra sendi umsögn sína um deiliskipulagstillöguna 16. ágúst s.l. HNE telur að fjalla beri um fyrirhugaðar byggingar norðantil á lóðinni sem starfsmannabústaði fremur en gistiskála. Minnt er á að kröfur um starfsmannabústaði má finna í 25. gr. reglugerarðar nr. 941/2002.
Skipulags- og byggingarfulltrúi kynnti tillögu skipulagsráðgjafa að breytingum skipulagstillögunnar m.t.t. þeirra athugasemda sem borist hafa.

Skipulags- og framkvæmdaráð leggur til við sveitarstjórn að skipulagið verði samþykkt með þeim breytingum sem kynntar voru á fundinum.
Til máls tóku; Silja og Óli.

Samþykkt samhljóða.