Fara í efni

Gjaldskrá vegna sorphirðu í Norðurþingi 2021

Málsnúmer 202010013

Vakta málsnúmer

Skipulags- og framkvæmdaráð - 79. fundur - 06.10.2020

Kallað er eftir umræðu varðandi sorphirðugjöld í Norðurþingi fyrir árið 2021.

Bergur Elías Ágústsson óskar bókað
Nú er það svo, að ef sorphirðugjöld eiga að dekka kostnað, þarf að hækka álögur á íbúa sveitarfélagsins yfir 50%. Í þessu samhengi er rétt að benda umræðu og bókanir á fundi byggðarráðs frá 7 maí sl. Þar var eftirfarandi bókað.
"Umræða um stöðu sorpmála, málsnúmer 202004077
Silja Jóhannesdóttir biður um vikufrest í viðbót til að leggja fram frekari greiningar og minnisblað varðandi hækkun á tilboðsskrá frá Eflu 2020 á núverandi gjöldum. Beiðnin byggist á því að umhverfisstjóri kemur til starfa aftur að loknu fæðingarorlofi 4. maí og hann getur aðstoðað við greiningu svo hún verði nægjanlega ítarleg.
Byggðarráð samþykkir beiðni Silju um vikufrest og tekur málið fyrir aftur að viku liðinni.

Spurningar sem Bergur Elías lagði fram:
a) Hverjar eru helstu breytingarnar sem fela í sér 50% hækkun á kostnaðarmati?
b) Hver er skýringin á mismuninum þ.e. frá 50% til 66% og í hverju felst hann?
c) Hver verða sorphirðugjöld á heimili á Húsavík og Reykjahverfi í krónum og aurum gefið þau verði hækkuð um 66%?

Spurt er um í lið a) hvað skýrir um 50% hækkun á kostnaðarmati EFLU sem gert var í aðdraganda nýliðins útboðs frá andvirði þess samnings sem unnið hefur verið eftir frá útboðinu 2015.
Helstu skýringar sem hér koma til eru eftirfarandi. Hækkun launavísitölu frá 2015 til dagsins í dag nemur skv. Hagstofu Ísl. um 37% en hlutfall launa ÍG vegna sorphirðu er í áætlað í kringum 75%. Verðlagsbreytingar tímabilsins 2015-2020 nema skv. Hagstofu Ísl. 11,2%. Gjöld vegna móttöku endurvinnsluúrgangs hafa hækkað umtalsvert á undanförnum árum og hafa mótframlög úrvinnslusjóðs ekki náð á hanga í þeim hækkunum sem orðið hafa. Hækkun gjalda vegna móttöku á lífrænum úrgangi til moltugerðar nemur 15% á milli ára en ekki er hægt að merkja hækkun gjalda svo neinu nemi vegna móttöku sorps til urðunar á Sölvabakka.
Spurt er um í b) lið hvað skýri mismuninn í samanburði á hækkun samninganna frá 2015 og 2020, sem í meðförum hefur annarsvegar verið líst sem 50% eða 64%.
Eins og að ofan greinir er um 50% hækkun á andvirði nýliðins samnings Norðurþings við ÍGF frá 2015 og því kostnaðarmati sem EFLA lagði til grundvallar nýafstöðnu útboði. Sé hinsvegar horft til samanburðar andvirðis samningsins við ÍGF frá 2015 og tilboðsins sem barst frá sama fyrirtæki núna eftir útboðið 2020 er um að ræða 64% hækkun.
Hvað varðar lið c) má segja að miðað við forsendur sem nú liggja fyrir má gera ráð fyrir að stofn sorphirðugjalda í Norðurþingi þurfi að hækka sem nemur 44,7%. Því má áætla að ef sveitarstjórn tekur ákvörðun um að velta þeirri hækkun á íbúa, þyrftu sorphirðugjöld að vera kr. 68.418 pr. íbúðareiningu á árinu 2021 til þess að standa undir kostnaði vegna sorphirðu næsta árs.

Silja Jóhannesdóttir óskar bókað;
Ljóst er að þetta eru staðreyndir varðandi kostnað á sorphirðu. Hinsvegar er ekki búið að taka neina ákvörðun um hækkun á sorphirðugjöldum til íbúa og sveitarfélögum gert að horfa til lífskjarasamninga í allri ákvarðanatöku um gjaldhækkanir. Mín afstaða er sú að ekki er hægt að velta þessum hækkunum á íbúa að öllu leyti.

Bergur Elías Ágústsson óskar bókað;
Undirritaður vill benda á að þegar upp er staðið munu íbúar sem og fyrirtæki sveitarfélagsins þurfa að bera þann kostnað sem af sorphirðu hlýst.

Kolbrún Ada Gunnardóttir óskar bókað;
Ekki verður tekin ákvörðun um breytingu á gjaldskrá fyrir sorphirðu fyrr en við umræðu um fjárhagsáætlun 2021. Helena Eydís Ingólfsdóttir tekur undir bókun Kolbrúnar Ödu."

Nú er það svo að kostnaður heimila var undir fimmtíuþúsund krónum (47.269) á þessu ári, verður samkvæmt fyrirliggjandi gögnum á ríflega sjötíu þúsund á árinu 2021. Afstaða formanns Skipulags- og framkvæmdanefndar var, að ekki sé hægt að velta þessum hækkunum á íbúa að öllu leyti, þrátt fyrir að íbúar sem og fyrirtæki sveitarfélagsins þurfi að bera þann kostnað sem af sorphirðu hlýst.

Í svari formanns Skipulags- og framkvæmdanefndar frá 7 maí er tilgreint að kostnaður á heimili verið 68.481 krónur. Nú er talað um að kostnaðurinn verði ríflega 71.000 krónur á heimili. Eða tæplega 4% hækkun frá svari, þrátt fyrir meintar mögulegar hagræðingaraðgerðir, sem virðast ekki koma fram.

Silja óskar bókað. Svör varðandi ofangreindum fyrirspurnum hafa komið fram. Um er að ræða gríðarlega hækkun á kostnaði og því mikilvægt að taka ekki ákvörðun nema að allir möguleikar séu grannskoðaðir. Verið er að kynna sér málið og það verður tekið aftur fyrir fljótlega.

Málinu er frestað til næsta fundar.

Skipulags- og framkvæmdaráð - 80. fundur - 13.10.2020

Mikilvægt er að umræða fari fram um hvernig mæta skuli auknum kostnaði við sorphirðu innan þéttbýlis Húsavíkur og í Reykjahverfi í tengslum við sorphirðusamning milli Norðurþings og Íslenska Gámafélagsins ehf.

Bergur Elías leggur fram eftirfarandi bókun. Legg til að gjaldskrá sorphirðu verði vísað til sveitarstjórnar.
Ráðið samþykkir að vísa gjaldskránni til sveitarstjórnar.

Sveitarstjórn Norðurþings - 107. fundur - 20.10.2020

Á 80. fundi skipulags- og framkvæmdaráðs 13. október 2020 var eftirfarandi bókað:
Bergur Elías leggur fram eftirfarandi bókun. Legg til að gjaldskrá sorphirðu verði vísað til sveitarstjórnar.
Ráðið samþykkir að vísa gjaldskránni til sveitarstjórnar.
Til máls tóku: Silja, Bergur og Kristján.

Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að vísa gjaldskránni til síðari umræðu um fjárhagsáætlun.

Skipulags- og framkvæmdaráð - 83. fundur - 17.11.2020

Á 107. fundi sveitarstjórnar var eftirfarandi bókað:
Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að vísa gjaldskránni til síðari umræðu um fjárhagsáætlun.
Skipulags- og framkvæmdaráð samþykkir 20% hækkun á sorphirðugjöldum þar sem komið verður til móts við gjaldaálagningu á íbúa með breytingum á öðrum gjöldum.

Byggðarráð Norðurþings - 346. fundur - 26.11.2020

Á 83. fundi skipulags- og framkvæmdaráðs var bókað;
Skipulags- og framkvæmdaráð samþykkir 20% hækkun á sorphirðugjöldum þar sem komið verður til móts við gjaldaálagningu á íbúa með breytingum á öðrum gjöldum.
Lagt fram til kynningar.

Hjálmar Bogi leggur fram eftirfarandi bókun;
Samkvæmt gjaldskrá er sorphirðugjaldið nú um 47 þús. krónur á ári og raunkostnaður við sorphirðu verður um 72 þús. kr. á heimili miðað við nýtt fyrirkomulag sorphirðu. Það er miður að kostnaður hækki sem þessu nemur. Með einum eða öðrum hætti lendir kostnaður á íbúum sveitarfélagsins enda hyggst meirihlutinn lækka aðrar álögur til að mæta þessum kostnaðarauka.

Skipulags- og framkvæmdaráð - 85. fundur - 08.12.2020

Fyrir 85. fundi skipulags- og framkvæmdaráðs liggur lokaskjal gjaldskrár sorphirðu í Norðurþingi fyrir árið 2021 eins og hún mun verða birt í Stjórnartíðindum.
Gjaldskrá sorphirðu vegna ársins 2021 gerir ráð fyrir 20% hækkun til samræmis við það sem þegar hefur verið samþykkt og að sorphirðugjald verði kr. 56.723
Fyrir skipulags- og framkvæmdaráði liggur að taka afstöðu til tíðni losana sem tiltekin er í gjaldskrá vegna sorphirðu.
Gjaldskrá sorphirðu er samþykkt með atkvæðum Guðmundar, Kristins og Silju.

Bergur situr hjá.
Hafrún greiðir atkvæði á móti gjaldskránni.

Sveitarstjórn Norðurþings - 109. fundur - 19.01.2021

Fyrir sveitarstjórn liggur til staðfestingar gjaldskrá sorphirðu í Norðurþingi fyrir árið 2021 sem samþykkt var á 85. fundi skipulags- og framkvæmdaráðs.
Til máls tóku: Silja, Bergur, Kristján og Kolbrún Ada.

Gjaldskrá sorphirðu er samþykkt með atkvæðum Bergs, Birnu, Helenu, Kolbrúnar Ödu, Kristjáns og Silju.
Hafrún, Hjálmar og Hrund sátu hjá.