Fara í efni

Sveitarstjórn Norðurþings

107. fundur 20. október 2020 kl. 16:15 - 19:50 í stjórnsýsluhúsi Norðurþings
Nefndarmenn
 • Kolbrún Ada Gunnarsdóttir Forseti
 • Hjálmar Bogi Hafliðason 1. varaforseti
 • Silja Jóhannesdóttir 2. varaforseti
 • Helena Eydís Ingólfsdóttir aðalmaður
 • Kristján Þór Magnússon aðalmaður
 • Bergur Elías Ágústsson aðalmaður
 • Hafrún Olgeirsdóttir aðalmaður
 • Hrund Ásgeirsdóttir aðalmaður
 • Birna Ásgeirsdóttir 1. varamaður
Starfsmenn
 • Berglind Jóna Þorláksdóttir skrifstofu- og skjalastjóri
 • Drífa Valdimarsdóttir fjármálastjóri
Fundargerð ritaði: Berglind Jóna Þorláksdóttir skrifstofu- og skjalastjóri
Dagskrá

1.Samstarfsyfirlýsing Landsvirkjunar og Norðurþings um þróun bakkasvæðis sem vistvæns iðngarðs

Málsnúmer 202010109Vakta málsnúmer

Fyrir sveitarstjórn liggur til samþykktar samstarfsyfirlýsing milli Norðurþings og Landsvirkjunar vegna greiningar á möguleikum þess að þróa iðnaðarsvæðið á Bakka sem vistvænan iðngarð (e. eco-industrial park) ásamt greingu á möguleikum ólíkra iðngreina til að styðja við frekari uppbyggingu orkuháðrar starfsemi á svæðinu samkvæmt markmiðum sveitarfélagsins.

Í samstarfsyfirlýsingunni segir ennfremur að til að styðja við uppbyggingu atvinnustarfsemi á Bakka hefur verið ráðist í umfangsmiklar innviðafjárfestingar sem gera það að verkum að Bakki er það iðnaðarsvæði landsins sem er hvað best í stakk búið til að standa undir frekari orkuháðri starfsemi.

Norðurþing hefur mótað sér þá sýn að heillavænlegt þykir að hefja formlegt samstarf við hagsmunahafa iðnaðarsvæðisins við að stuðla að frekari þróun atvinnustarfsemi á Bakka undir formerkjum sjálfbærrar þróunar í anda heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna. Norðurþingi er mikið í mun að sú atvinnuuppbygging sem mun þróast á Bakka til næstu ára mæti bæði samfélagslegum-, umhverfislegum- og efnahagslegum kröfum sveitarfélagsins og stuðli þar með að aukinni sjálfbærni svæðisins í sem víðustum skilningi. Þannig getur áframhaldandi uppbygging á Bakka stutt jákvæða þróun samfélagsins í Norðurþingi og aukið viðnámsþrótt sveitarfélagsins.

Ofangreind markmið eru grunnstef í stefnu Landsvirkjunar og nýtingu þeirra auðlinda sem fyrirtækinu er trúað fyrir.

Á þessum grunni gera Norðurþing og Landsvirkjun með sér samkomulag um að stofna til samstarfs um frekari þróun og greiningu þess ramma sem nauðsynlegur er til að hægt sé að skilgreina Bakka sem vistvænan iðngarð samkvæmt ofangreindum markmiðum. Aðilar eru sammála um að setja á laggirnar sérstakan vinnuhóp, sem leiðir þá vinnu sem framundan er. Um kostnað og kostnaðarskiptingu vegna verkefnisins verður samið sérstaklega í kjölfar þessa samkomulags.
Til máls tóku: Kristján og Bergur.

Sveitarstjórn samþykkir samstarfsyfirlýsinguna samhljóða.

2.Áskorun á heilbrigðisráðherra að fjölga hjúkrunarrýmum á Húsavík

Málsnúmer 202010051Vakta málsnúmer

Kristján Þór Magnússon óskar eftir að sveitarstjórn skori á heilbrigðisráðherra að fjölga hjúkrunarrýmum í Dvalarheimilinu Hvammi um sex rými á næstu þremur árum.

Nauðsynleg uppbygging nýs hjúkrunarheimilis á Húsavík er nú í farvatninu og er sigurtillaga hönnunarsamkeppni um húsið nú í lokahönnun. Stefnt er að útboði verksins á næsta ári og að framkvæmdir hefjist síðla árs 2021. Skv. verkáætlun verður nýtt heimili tilbúið til notkunar á fyrri hluta árs 2024.

Skv. upplýsingum frá framkvæmdastjórn Dvalarheimilisins þá er hlutfallslegur fjöldi hjúkrunarrýma á hverja 1000 aldraða meiri hér en á landsvísu. Með tilkomu hins nýja heimilis er ráðgert að hjúkrunarrýmum fjölgi um sex. Fram kemur í þingskjali 0876 að staðan er hinsvegar sú í dag að biðtími eftir hjúkrunarrými er hvað lengstur á Húsavík samanborið við aðra staði á landinu; á HSN 694 dagar og 182 dagar á Hvammi. Á biðlista í lok sl. árs voru á HSN 4 einstaklingar og í Hvammi 5. Í dag eru 10 einstaklingar á biðlista eftir hjúkrunarrými á HSN og 12 í Hvammi.

Í ljósi þröngrar stöðu rekstrarins á dvalarheimilinu undanfarin misseri, m.a. vegna aukinna útgjalda sem Covid-19 faraldurinnn hefur haft í för með sér, er hér með skorað á heilbrigðisráðherra að flýta heimild Dvalarheimilisins Hvamms til að auka við hjúkrunarrými heimilisins svo þau verði öll komin í rekstur þegar nýtt hjúkrunarheimili verður tekið í gagnið. Að tvö ný hjúkrunarrými komist í rekstur nú um næstu áramót, tvö önnur um áramótin 2021-2022 og síðustu tvö áramótin 2022-2023. Yrði þetta mikilvægur liður í að bæta þjónustu við eldri aldurshópana á svæðinu sem og að bæta rekstrargrunn heimilisins.


Til máls tók: Kristján.

Sveitarstjórn samþykkir samhljóða áskorun á heilbriðgisráðherra.

3.Breytingar á kjörum kjörinna fulltrúa og æðstu stjórnenda sveitarfélagsins

Málsnúmer 202010090Vakta málsnúmer

Á 342. fundi byggðarráðs Norðurþings var eftirfarandi bókað:

Byggðarráð leggur til að kjör kjörinna fulltrúa og nefndamanna lækki frá 1. janúar 2021 til þeirrar fjárhæðar sem launin námu við upphaf kjörtímabilsins, þ.e. stuðst verður við viðmiðunarfjárhæð þingfararkaups frá þeim tíma við útreikning launa. Um er að ræða liðlega 6% lækkun, við það sparist kostnaður vegna starfa sveitarstjórnar, ráða og nefnda (þ.m.t. hverfisráða), sem nemur um 3,6 mkr. Lækkunin gildir út árið 2021.

Tillögu byggðarráðs um breytingu á kjörum kjörinna fulltrúa er vísað til sveitarstjórnar.
Til máls tóku: Helena og Hjálmar.

Samþykkt samhljóða.

4.Fundargerðir stjórnar AÞ ses. 2019-2020

Málsnúmer 202002110Vakta málsnúmer

Á 340. fundi byggðarráðs lá fundargerð 12. fundar stjórnar Atvinnuþróunarfélags Þingeyinga ses. frá 14. september sl. ásamt tillögu stjórnar um framtíðarfyrirkomulag félagsins. Tillaga stjórnar er að Atvinnuþróunarfélagi Þingeyinga ses. verði aftur breytt í hlutafélag, það félag verði svo sameinað Fjárfestingafélagi Norðurþings, Atvinnueflingu Þingeyjarsveitar, Seljalax ehf og ef til vill fleiri hlutafélögum í eigu sveitarfélaganna. Þannig renni hin síðarnefndu inní efnahag AÞ og mun eignahald á því breytast sem því nemur skv endanlegri samrunaáætlun. Þeir í eigendahópi AÞ sem ekki vilja leggja inn sín félög eða taka þátt í þessu félagi af öðrum ástæðum býðst að vera keyptir út úr því.

Byggðarráð bókað eftirfarandi um málið:

Byggðarráð telur rétt að stjórn AÞ kanni frekar þá tillögu sem fram er komin og fulltrúar Norðurþings munu taka afstöðu til endanlegrar tillögu á fulltrúaráðsfundi í nóvember.
Byggðarráð vísar málinu til umræðu í sveitarstjórn.
Til máls tóku: Helena, Hjálmar, Kristján, Bergur og Hafrún.

Sveitarstjórn tekur samhljóða undir bókun byggðarráðs um að stjórn AÞ kanni frekar þá tillögu sem fram er komin og fulltrúar Norðurþings munu taka afstöðu til endanlegrar tillögu á fulltrúaráðsfundi í nóvember.

5.Næsti fundur sveitarstjórnar Norðurþings

Málsnúmer 202008033Vakta málsnúmer

Forseti leggur til að næsti fundur sveitarstjórnar Norðurþings verði þann 24. nóvember í stað 17. nóvember.
Til máls tóku: Kristján, Hjálmar og Kolbrún Ada.


Kolbrún Ada leggur fram eftirfarandi breytingartillögu;
Fundur sveitarstjórnar í nóvember verði felldur niður og næstu fundur sveitarstjórnar verði 1. desember nk.

Tillagan er samþykkt samhljóða.

6.Fjárhagsáætlun Norðurþings 2021

Málsnúmer 202006044Vakta málsnúmer

Fyrir sveitarstjórn liggur til fyrri umræðu fjárhagsáætlun Norðurþings fyrir árið 2021 ásamt þriggja ára áætlun fyrir árin 2022-2024.
Til mál tóku: Kristján, Hjálmar, Helena, Bergur og Hafrún.

Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að vísa fjárhagsáætlun fyrir árið 2021 og þriggja ára áætlun fyrir 2022-2024 til síðari umræðu í sveitarstjórn.

7.Dýpkun hafna í Norðurþingi

Málsnúmer 202010080Vakta málsnúmer

Á 80. fundi skipulags- og framkvæmdaráðs 13. október 2020 var eftirfarandi bókað:
Skipulags- og framkvæmdaráð leggur til að ráðist verði í viðhaldsdýpkun hafna á Húsavík, Raufarhöfn og eftir atvikum á Kópaskeri. Ráðið vísar erindi hafnastjóra varðandi umhverfisáhrif til sveitarstjórnar og óskar eftir afstöðu þeirra til málsins.
Til máls tóku: Silja, Bergur, Kristján og Hjálmar.


Sveitarstjórn leggur fram eftirfarandi bókun:
Í samræmi við 6. gr. laga nr. 106/2000 hefur sveitarstjórn Norðurþing farið yfir tilkynningu framkvæmdaraðila, vegna fyrirhugaðra viðhaldsdýpkana á hafnarsvæðum Húsavíkur- og Raufarhafnar.
Samkvæmt áætlunum er gert ráð fyrir að grafa þurfi um 8.000 m3 af sandi og lausu silti á Húsavík og um 5.000 m3 af sandi á Raufarhöfn. Vörpunarstaðir dýpkunarefnis eru þekktir og hafa áður verið nýttir í fyrri dýpkunarverkefnum.
Niðurstaða sveitarstjórnar Norðurþings er að fyrirhugaðar dýpkunarframkvæmdir séu ekki líklegar til að hafa í för með sér umtalsverð umhverfisáhrif, sbr. viðmið í 2. viðauka laga nr. 106/2000. Því skal framkvæmdin ekki háð mati á umhverfisáhrifum.
Samkvæmt 14. gr. laga nr. 106/2000 má kæra ákvörðunina til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála.

8.Erindi Bakkakróks til Norðurþings vegna Bakkavegar 4

Málsnúmer 202001131Vakta málsnúmer

Á 80. fundi skipulags- og framkvæmdaráðs 13. október 2020 var eftirfarandi bókað:
Skipulags- og framkvæmdaráð vísar drögunum til sveitarstjórnar.
Til máls tóku: Kristján, Silja, Hjálmar og Bergur.


Silja leggur fram eftirfarandi tillögu:
Sveitarstjóra verði falið að ganga frá samkomulaginu við hlutaðeigandi m.v. fyrirliggjandi gögn og fram komna breytingartillögu í texta samkomulagsins.

Sveitarstjórn samþykkir tillöguna samhljóða.

9.Gjaldskrár hafnasjóð 2021

Málsnúmer 202010019Vakta málsnúmer

Á 80. fundi skipulags- og framkvæmdaráðs 13. október 2020 var eftirfarandi bókað:
Skipulags- og framkvæmdaráð vísar málinu til fyrstu umræðu um fjárhagsáætlun í sveitarstjórn Norðurþings.
Til máls tóku: Silja, Bergur og Kristján.

Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að vísa gjaldskránni til síðari umræðu um fjárhagsáætlun.

10.Gjaldskrá vegna sorphirðu í Norðurþingi 2021

Málsnúmer 202010013Vakta málsnúmer

Á 80. fundi skipulags- og framkvæmdaráðs 13. október 2020 var eftirfarandi bókað:
Bergur Elías leggur fram eftirfarandi bókun. Legg til að gjaldskrá sorphirðu verði vísað til sveitarstjórnar.
Ráðið samþykkir að vísa gjaldskránni til sveitarstjórnar.
Til máls tóku: Silja, Bergur og Kristján.

Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að vísa gjaldskránni til síðari umræðu um fjárhagsáætlun.

11.Íslandsþari ehf. óskar eftir lóð að Hrísmóum 3 fyrir stórþaravinnslu

Málsnúmer 202010073Vakta málsnúmer

Á 80. skipulags- og framkvæmdaráðsfundi 13. október 2020 var eftirfarandi bókað:
Meirihluti skipulags- og framkvæmdaráðs leggur til við sveitarstjórn að Íslandsþara ehf. verði veitt vilyrði fyrir lóðum, samanlagt um 8.000 m² á iðnaðarsvæði I5. Ráðið horfir þar annaðhvort til Hrísmóa 3 & 5 eða óbyggðra lóða við Víðimóa.

Bergur Elías óskar bókað. Tel rétt að fari fram staðarval fyrir þessa framleiðslu eins og gert var hjá Stykkishólmi árið 2019. Sjá meðfylgjandi slóð https://www.stykkisholmur.is/library/Skrar/Skyrslur-og-serverkefni/tharaskyrsla-stykkisholmsbaer-2019-vef.pdf
Til máls tóku: Kristján, Hjálmar, Bergur, Kolbrún Ada og Silja.

Sveitarstjórn samþykkir samhljóða tillögu skipulags- og framkvæmdaráðs.

Bergur óskar bókað:
Tel ákaflega mikilvægt að gott samráð verði við íbúa sveitarfélagsins í þessu máli og þeir vel upplýstir um stöðu mála hverju sinni og þeim gefin kostur á að segja sitt álit.

12.Röndin ehf. óskar eftir að gerður verði lóðaleigusamningur fyrir Röndina 5 á Kópaskeri

Málsnúmer 202010060Vakta málsnúmer

Á 80. fundi skipulags- og framkvæmdaráðs 13. október 2020 var eftirfarandi bókað:
Skipulags- og framkvæmdaráð leggur til við sveitarstjórn að gefinn verði út lóðarleigusamningur til handa lóðarhafa á grundvelli lóðarblaðsins.
Sveitarstjórn samþykkir samhljóða tillögu skipulags- og framkvæmdaráðs.

13.Umsókn um lóð fyrir fiskeldi á Röndinni.

Málsnúmer 202009088Vakta málsnúmer

Á 80. fundi skipulags- og framkvæmdaráðs 13. október 2020 var eftirfarandi bókað:
Skipulags- og framkvæmdaráð leggur til við sveitarstjórn að Rifósi hf. verið úthlutað lóðinni Röndin fiskeldi.
Sveitarstjórn samþykkir samhljóða tillögu skipulags- og framkvæmdaráðs.

14.Umsókn um framkvæmdaleyfi fyrir fiskeldisstöð á Röndinni á Kópaskeri

Málsnúmer 202009163Vakta málsnúmer

Á 80. fundi skipulags- og framkvæmdaráðs 13. október 2020 var eftirfarandi bókað:
Skipulags- og framkvæmdaráð leggur til við sveitarstjórn að Rifósi hf. verði veitt leyfi til framkvæmda á lóðinni á grundvelli fyrirliggjandi gagna. Í ljósi þess að ekki liggja fyrir fullunnin hönnunargögn fyrir alla þætti fyrirhugaðrar framkvæmdar er leyfi hvers verkþáttar skilyrt af skilum fullnægjandi hönnunargagna fyrir þann þátt. Fyrirhugaður framkvæmdatími fellur vel að sjónarmiðum sem fram koma í úrskurði Skipulagsstofnunar um að framkvæmdir séu utan varptíma fugla innan lóðarinnar.
Til máls tók: Kristján.

Kristján leggur fram eftirfarandi bókun:
Á fundi sínum þann 13. október s.l. fjallaði skipulags- og framkvæmdaráð um ósk Rifóss hf um framkvæmdaleyfi til uppbyggingar fiskeldis á Röndinni á Kópaskeri til samræmis gildandi deiliskipulag. Skipulags- og framkvæmdaráð bókaði eftirfarandi:

Rifós hf. óskar eftir leyfi til framkvæmda á lóðinni Röndin fiskeldi L230573. Framkvæmdir við fyrsta áfanga fela í sér uppbyggingu þjónustuhúss, kerjapalls fyrir 8 útiker, þrjú fóðursíló og seyrutank. Fyrstu framkvæmdir fela í sér undirbúning lóðarinnar undir þessi mannvirki, þ.m.t. fyllingar undir mannvirki, og frágang umferðarleiða og bílastæða innan lóða. Ekki liggja fyrir hönnunargögn vegna einstakra mannvirkja en sótt verður um byggingarleyfi fyrir þeim þegar gögn þar að lútandi eru tilbúin. Fyrirhugaður framkvæmdatími er frá október 2020 með verklokum að vori 2021. Skipulagsstofnun úrskurðaði þann 21. september s.l. um að fyrirhuguð framkvæmd væri ekki líkleg til að hafa með sér veruleg umhverfisáhrif og sé því ekki háð mati á umhverfisáhrifum.
Skipulags- og framkvæmdaráð leggur til við sveitarstjórn að Rifósi hf. verði veitt leyfi til framkvæmda á lóðinni á grundvelli fyrirliggjandi gagna. Í ljósi þess að ekki liggja fyrir fullunnin hönnunargögn fyrir alla þætti fyrirhugaðrar framkvæmdar er leyfi hvers verkþáttar skilyrt af skilum fullnægjandi hönnunargagna fyrir þann þátt. Fyrirhugaður framkvæmdatími fellur vel að sjónarmiðum sem fram koma í úrskurði Skipulagsstofnunar um að framkvæmdir séu utan varptíma fugla innan lóðarinnar.

Sveitarstjóri kynnti tillögu skipulags- og byggingarfulltrúa að svarbréfi vegna framkvæmdaleyfis til samræmis við tillögu skipulags-og framkvæmdaráðs. Í bréfinu koma fram ítarlegri upplýsingar um umfang framkvæmdaleyfisins og tillögur að skilyrðum þess.

Sveitarstjórn samþykkir tillögu skipulags- og framkvæmdaráðs um að veita Rifósi framkvæmdaleyfi til uppbyggingar fiskeldis á Röndinni. Skipulags- og byggingarfulltrúa verði falið að ganga frá framkvæmdaleyfinu á grunni fyrirliggjandi tillögu.

15.Yfirtaka skúrbyggingar á Röndinni

Málsnúmer 202010106Vakta málsnúmer

Við stofnun lóðar undir fiskeldi á Röndinni skv. gildandi deiliskipulagi kom í ljós að lóðin skaraðist að talsverðu leiti við eldri þinglýsta lóð á svæðinu. Samningur um þá lóð er tæknilega úr gildi fallinn, en engu að síður stendur á þeirri lóð skúrbygging sem hindrar að lóðin verði einhliða felld niður úr fasteignaskrá. Þinglýstir eigendur skúrsins eru reiðubúnir að afsala sér eignarhaldi yfir skúrnum til Norðurþings enda nái Norðurþing samkomulagi við þann aðila sem nú nýtir skúrinn. Til kynningar eru tillaga að afsali skúrsins til Norðurþings og tillaga að samningi við núverandi notanda hússins til næstu ára. Að fengnu afsali fyrir skúrnum er ætlunin að aflýsa eldri lóðarsamningi svo unnt sé að stofna nýju lóðina og gera um hana lóðarsamning vegna uppbyggingar nýrrar fiskeldisstöðvar.
Til máls tóku: Bergur og Kristján.

Sveitarstjórn Norðurþings samþykkir að taka við afsali af umræddri eign sem og er samkomulag um afnot eignarinnar samþykkt með áorðnum breytingum.

16.Heimild til lántöku hjá Lánasjóði sveitarfélaga

Málsnúmer 202005065Vakta málsnúmer

Á 106. fundi sveitarstjórnar var samþykkt lántaka hjá Lánasjóði sveitarfélaga til endurfjármögnunar á erlendu láni sem tekið var árið 2005, að fjárhæð 1.000.000. Nýtt lán skiptist á Aðalsjóð Norðurþings (34%) 58 milljónir og Hafnasjóð Norðurþings (66%) 112 milljónir.
Lánasjóður sveitarfélag hefur óskað eftir því að sveitarstjórn bóki sérstaklega varðandi einfalda ábyrgð sína og veð í tekjum vegna láns Hafnasjóðs.
Sveitarstjórn Norðurþings samþykkir hér með á sveitastjórnarfundi að veita einfalda ábyrgð og veðsetja til tryggingar ábyrgðinni tekjur sínar, sbr. heimild í 2. mgr. 68. gr. og 1. mgr. 69. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011, til tryggingar láns Hafnasjóðs Norðurþings hjá Lánasjóði sveitarfélaga að höfuðstól kr. 112.000.000, með lokagjalddaga þann 5. ágúst 2035, í samræmi við skilmála að lánasamningi sem liggur fyrir á fundinum og sem sveitarstjórn hefur kynnt sér. Nær samþykki sveitarstjórnar jafnframt til undirritunar lánasamnings og að sveitarfélagið beri þær skyldur sem þar greinir.
Er lánið tekið til endurfjármögnunar á erlendu láni Hafnasjóðs sem tekið var vegna verkefna sem hafa almenna efnahagslega þýðingu, sbr. 3. gr. laga um stofnun opinbers hlutafélags um Lánasjóð sveitarfélaga nr. 150/2006.
Jafnframt er Kristjáni Þór Magnússyni, kt. 120279-4599, sveitarstjóra veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess f.h. Norðurþings að undirrita lánssamning við Lánasjóð sveitarfélaga sbr. framangreint, sem og til þess að móttaka, undirrita og gefa út, og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar, sem tengjast lántöku þessari, þ.m.t. beiðni um útborgun láns.

17.Breytingar á réttindaákvæðum 2020, hjá Brú lífeyrisjóði

Málsnúmer 202009127Vakta málsnúmer

Fyrir byggðarráði á 340. fundi ráðsins lá erindi frá Brú lífeyrissjóði vegna tillagna að breytingum á réttindaákvæðum Lífeyrissjóðs starfsmanna Húsavíkurkaupstaðar. Stjórn sjóðsins óskaði eftir því að málið yrði lagt til samþykktar fyrir sveitarstjórn Norðurþings í samræmi við ákvæði 37. gr. samþykkta sjóðsins.

Byggðarráð bókaði eftirfarandi vegna málsins:
Byggðarráð vísar erindinu til sveitarstjórnar.
Til máls tók: Helena.

Samþykkt samhljóða.

18.Reglur um greiðslu kennslukostnaðar vegna tónlistarnáms utan lögheimilissveitarfélags

Málsnúmer 202009156Vakta málsnúmer

Á 74. fundi fjölskylduráðs var eftirfarandi bókað:

Fjölskylduráð samþykkir framlagðar reglur um tónlistarnám utan Norðurþings og vísar þeim til sveitarstjórnar til staðfestingar.
Sveitarstjórn samþykkir reglurnar samhljóða.

19.Skýrsla sveitarstjóra

Málsnúmer 201605083Vakta málsnúmer

Kristján Þór Magnússon gerði grein fyrir þeim ýmsu verkefnum sem unnið hefur verið að síðastliðinn mánuð.
Til máls tók: Kristján.

Lagt fram til kynningar.

20.Byggðarráð Norðurþings - 340

Málsnúmer 2009011FVakta málsnúmer

Fyrir sveitarstjórn liggur fundargerð 340. fundar byggðarráðs Norðurþings.
Lagt fram til kynningar.

21.Byggðarráð Norðurþings - 341

Málsnúmer 2010001FVakta málsnúmer

Fyrir sveitarstjórn liggur fundargerð 341. fundar byggðarráðs Norðurþings.
Til máls tóku undir lið 3 "Brothættar byggðir - umræða um verkefni í Öxarfirði og á Raufarhöfn": Hjálmar og Kristján.

Til máls tóku undir lið 5 "Byggðakvóti í Norðurþingi": Hjálmar, Kristján og Helena.

Aðrir liðir fundargerðarinnar lagðir fram til kynningar.

22.Byggðarráð Norðurþings - 342

Málsnúmer 2010004FVakta málsnúmer

Fyrir sveitarstjórn liggur fundargerð 342. fundar byggðarráðs Norðurþings.
Lagt fram til kynningar.

23.Fjölskylduráð - 73

Málsnúmer 2009005FVakta málsnúmer

Fyrir sveitarstjórn liggur fundargerð 73. fundar fjölskylduráðs Norðurþings.
Lagt fram til kynningar.

24.Fjölskylduráð - 74

Málsnúmer 2009012FVakta málsnúmer

Fyrir sveitarstjórn liggur fundargerð 74. fundar fjölskylduráðs Norðurþings.
Lagt fram til kynningar.

25.Fjölskylduráð - 75

Málsnúmer 2010003FVakta málsnúmer

Fyrir sveitarstjórn liggur fundargerð 75. fundar fjölskylduráðs Norðurþings.
Til máls tóku undir lið 1 "Samningamál Völsungs 2021-": Hafrún, Kristján, Helena og Hjálmar.

Til máls tóku undir lið 2 "Félagsmiðstöðin Tún - húsnæðismál": Hjálmar, Silja, Kristján, Helena og Kolbrún Ada.

Aðrir liðir fundargerðarinnar lagðir fram til kynningar.

26.Skipulags- og framkvæmdaráð - 79

Málsnúmer 2009007FVakta málsnúmer

Fyrir sveitarstjórn liggur fundargerð 79. fundar skipulags- og framkvæmdaráðs Norðurþings.
Lagt fram til kynningar.

27.Skipulags- og framkvæmdaráð - 80

Málsnúmer 2010002FVakta málsnúmer

Fyrir sveitarstjórn liggur fundargerð 80. fundar skipulags- og framkvæmdaráðs Norðurþings.
Lagt fram til kynningar.

28.Orkuveita Húsavíkur ohf - 211

Málsnúmer 2009009FVakta málsnúmer

Fyrir sveitarstjórn liggur fundargerð 211. fundar Orkuveitu Húsavíkur ohf.
Til máls tók undir lið 5 "Samkeppnislýsing vegna orkustöðvar OH": Bergur.

Til máls tók undir lið 7 "Fjáhags- og framkvæmdaáætlun OH 2021": Bergur.

Til máls tók undir lið 8 "Orkuígildismælar": Bergur.


Aðrir liðir fundargerðarinnar lagðir fram til kynningar.

Fundi slitið - kl. 19:50.