Fara í efni

Orkuveita Húsavíkur ohf

204. fundur 08. apríl 2020 kl. 13:00 - 14:19 í stjórnsýsluhúsi Norðurþings
Nefndarmenn
  • Gunnar Hrafn Gunnarsson framkv.- og þjónustufulltrúi
  • Sigurgeir Höskuldsson formaður
  • Bergur Elías Ágústsson varaformaður
  • Guðmundur Halldór Halldórsson varamaður
Fundargerð ritaði: Gunnar Hrafn Gunnarsson framkvæmdastjóri
Dagskrá

1.Lántaka Norðurþings hjá Orkuveitu Húsavíkur vegna mögulegs lausafjárskorts í tengslum við Covid-19 faraldurinn

Málsnúmer 202003095Vakta málsnúmer

Aðgerðahópur sem skipaður var af sveitarstjórn Norðurþings til að fást við efnahagsmál vegna Covid-19 leggur til við byggðarráð að leitað verði til Orkuveitu Húsavíkur ohf. varðandi mögulega lánafyrirgreiðslu komi til lausafjárvanda hjá sveitarfélaginu á næstu mánuðum.
Byggðarráð samþykkir tillögu aðgerðahópsins og felur sveitarstjóra að senda erindi til stjórnar Orkuveitu Húsavíkur ohf.
Í minnisblaði frá Deloitte dagsettu 14.4.2015 sem unnið var fyrir sveitarfélagið Norðurþing, kemur fram að OH sé óheimilt að lána sveitarfélaginu fjármuni með beinum hætti. Eigandinn á þó möguleika á arðgreiðslum verði tekin ákvörðun um slíkt og niðurfærsla hlutafjár er svo önnur leið.

2.Málefni Nausts

Málsnúmer 202003096Vakta málsnúmer

Fyrir liggur erindi fyrir hönd Björgunarsveitarinnar Garðars á Húsavík varðandi ósk um ýmsar fyrirgreiðslur til handa sveitinni í tengslum við stækkun húsnæðis innan lóðar Naustsins, húsnæðis björgunarsveitarinnar.
Óskað er afstöðu stjórnar OH til erindisins.
Stjórn OH tekur jákvætt í erindið og félagið lýsir sig tilbúið til þátttöku um leið og öll leyfi liggja fyrir til þeirra framkvæmda sem um ræðir.

3.Fjárfesting OH í varadælu fyrir holu HU-01

Málsnúmer 202004015Vakta málsnúmer

Kallað hefur verið eftir tilboði frá þjónustuaðila í varadælu vegna reksturs holu HU-01 á Höfða og liggur það tilboð nú fyrir. Óskað er eftir afstöðu stjórnar OH til fjárfestingarinnar en æskilegt er að dælan sé til á lager OH svo tryggja megi afhendingaröryggi á heitu vatni til reksturs Sjóbaða ehf.
Stjórn Orkuveitu Húsavíkur samþykkir að fjárfest verði í varadælu til reksturs holu HU-01.

4.Viðbrögð OH vegna COVID-19

Málsnúmer 202004016Vakta málsnúmer

Í kjölfar COVID-19 faraldursins og þeirra áhrifa sem hann mun að líkindum hafa á lausafjárstöðu fjölmargra heimila og fyrirtækja á veitusvæði Orkuveitu Húsavíkur ohf., hafa verið lögð fram drög að aðgerðum sem mögulegt er að grípa til svo koma megi til móts við þá viðskiptavini sem þess óska í því ástandi sem nú ríkir.
Kallað er eftir afstöðu stjórnar OH varðandi þær aðgerðir sem lagðar eru til.
Við þær aðstæður sem nú eru upp í samfélaginu vegna Covid-19 veirunnar er ljóst að efnahagsleg áhrif verða mikil. Búast má við að fjölmargir aðilar geti lent í lausafjárvandræðum sem geti haft þau áhrif að þeir muni eiga í erfiðleikum með greiðslu orkureikninga. Fjármálastofnanir hafa þegar gefið út að þær muni koma á móts við viðskiptavini sína og gera þeim kleift að frysta/fresta greiðslum vegna lána í allt að þrjá mánuði. Hvert tilvik yrði þó skoðað og metið.

Öll úrræði miða að því að hjálpa aðilum í gegnum erfiðasta hjallann en tryggja samninga um greiðslur síðar.
Sérstaklega þarf þó að skoða þá aðila sem eru með uppsöfnuð vanskil og eru metin með mikla vanskilaáhættu.

Lagt er til að ekki verði veittir afslættir heldur verði komið á móts við fyrirtæki og almenning á meðan lausafjárskortur er til staðar. Það er ljóst að afskriftaráhætta eykst en hún mun þó að verulegu leyti þegar til staðar en með því að hjálpa aðilum í gegnum erfiðasta hjallann muni sú áhætta verða lágmörkuð, auk þess sem beinlínis skynsamlegt er að skilgreina verklag þar sem fram kemur hvernig komið verði til móts við aðila.

Fyrirtæki og einstaklingar í skilum (viðmið 31.12.2019)
o Unnt verði að sækja um frest (frystingu) á greiðslum vegna reikninga með gjalddaga í apríl, maí og júní, að hluta eða öllu leyti. Unnt verði að semja um greiðsludreifingu þeirra til 6-12 mánaða með fyrsta gjalddaga í byrjun júlí 2020. Almennir samningsvextir verði á þeim samningum.

Fyrirtæki og einstaklingar í vanskilum
o Unnt verði að óska eftir framlengingu gildandi greiðslusamninga vegna eldri vanskila (bæði nýir og eldri samningar) með frystingu greiðslna til júlí 2020. Greiðslum verði dreift til allt að 12 mánaða. Almennir samningsvextir verði á þeim samningum.
o Frestun nýrra reikninga verði metin í hverju tilfelli fyrir sig m.t.t. áhættumats. Stærri mál koma fyrir stjórn OH til yfirferðar og ákvörðunar.

5.Fyrirspurn um fjárhagsleg viðbrögð Norðurþings og OH vegna covid-19

Málsnúmer 202004001Vakta málsnúmer

Skoða þarf mál þeirra viðskiptavina Orkuveitu Húsavíkur ohf. sem óska eftir því að komið verði til móts við þá fjárhagslega vegna þeirra efnahagslegu áhrifa sem COVID-19 faraldurinn hefur á starfsemi þeirra.
Stjórn Orkuveitu Húsavíkur ohf. vísar til samþykktar byggðaráðs um frestun þriggja gjalddaga fasteignagjalda sem gildir fyrir einstaklinga og fyrirtæki í Norðurþingi. Bent er á umsóknargátt sem opnuð verður á heimasíðu Norðurþings á næstu dögum. Orkuveita Húsavíkur ohf. leggur sig fram um að veita viðskiptavinum sínum sem besta þjónustu og því er mikilvægt að einstaklingar og fyrirtæki sem lenda í greiðsluerfiðleikum vegna lausafjárvandræða snúi sér sem fyrst til OH varðandi lausnir á þeim vandræðum.

6.Drög að ársreikningi OH vegna 2019

Málsnúmer 202004020Vakta málsnúmer

Fyrir liggja drög að ársreikningi OH vegna reksrarársins 2019.
Drög að ársreikningi OH vegna rekstrarársins 2019 lögð fram til kynningar.

Fundi slitið - kl. 14:19.