Sveitarstjórn Norðurþings

134. fundur 11. maí 2023 kl. 13:00 - 14:45 í stjórnsýsluhúsi Norðurþings
Nefndarmenn
 • Hjálmar Bogi Hafliðason Forseti
 • Aldey Unnar Traustadóttir 1. varaforseti
 • Hafrún Olgeirsdóttir 2. varaforseti
 • Eiður Pétursson aðalmaður
 • Helena Eydís Ingólfsdóttir aðalmaður
 • Soffía Gísladóttir aðalmaður
 • Áki Hauksson aðalmaður
 • Benóný Valur Jakobsson aðalmaður
 • Halldór Jón Gíslason 2. varamaður
Starfsmenn
 • Berglind Jóna Þorláksdóttir stjórnsýslustjóri
 • Bergþór Bjarnason fjármálastjóri
 • Katrín Sigurjónsdóttir sveitarstjóri
 • Anna Gunnarsdóttir skjalastjóri
Fundargerð ritaði: Berglind Jóna Þorláksdóttir stjórnsýslustjóri
Dagskrá

1.Ársreikningur Norðurþings 2022

202212080

Fyrir sveitarstjórn liggur ársreikningur Norðurþings fyrir árið 2022 til síðari umræðu.

Einnig liggur fyrir ársreikningur hafnasjóðs fyrir árið 2022 til staðfestingar.
Til máls tóku undir umræðu um ársreikning Norðurþings: Katrín, Áki, Hafrún og Hjálmar.

Sveitarstjórn Norðurþings bókar:
Heilt yfir er rekstur Norðurþings fyrir árið 2022 heldur betri en árið áður og skilar ívið meiri framlegð hjá A-hluta. Reksturinn er betri en áætlunin gerði ráð fyrir, en það ber að taka tillit til þess að sú áætlun var unnin á haustmánuðum 2021 þegar svartsýni gætti sökum covid- faraldurs.
Laun og launatengd gjöld eru að hækka á milli ára en sem hlutfall af rekstrartekjum stendur prósentan nánast í stað á milli ára. Á milli ára er fjöldi meðalstöðugilda að aukast um 14 stöðugildi hjá sveitarfélaginu en það á að mestu leyti sér eðlilegar skýringar. Fjármagnsliðir voru neikvæðir á árinu en frávikið liggur í vöxtum og verðbótum en vaxtastig og verðbólga voru mun hærri en gert hafði verið ráð fyrir í áætlun ársins, sem skapast af því ástandi sem efnahagslífið býr við um þessar mundir.
Tekjur eru að hækka töluvert mikið á milli ára og handbært fé hækkaði um 530 millj. kr. milli ára og var 1.457 millj. í árslok. Það skýrist meðal annars af því að ekki var framkvæmt eins og áætlanir gerðu ráð fyrir. Veltufjárhlutfall samstæðunnar er sterkt en það hækkar og var 2,02 í árslok samanborið við 1,88 í ársbyrjun.
Skuldir við lánastofnanir lækka á milli ára og engin ný lán voru tekin á árinu.
Skuldahlutfall samstæðu sveitarfélagsins sem reiknað er í samræmi við reglur um fjárhagsleg viðmið sveitarfélaga var 67% í árslok 2022 samanborið við 77% í ársbyrjun. Hjá A-hlutanum var skuldahlutfallið 55% í árslok 2022 samanborið við 65% í ársbyrjun. Skuldahlutfallið lækkar þrátt fyrir aukningu heildarskulda en það skýrist helst af því að tekjur hækka nokkuð milli ára. Skuldir á hvern íbúa í sveitarfélaginu eru tæplega kr. 1,4 millj. kr.
Áframhaldandi áskoranir eru augljósar í rekstri sveitarfélaga og hjá okkur eru stórar framkvæmdir framundan en við teljum að sveitarfélagið sé í stakk búið til að taka þeim áskorunum með áframhaldandi aga í rekstri og án þess að skerða þjónustu við íbúa.


Ársreikningur Norðurþings fyrir árið 2022 er samþykktur samhljóða.


Til máls tók undir umræðu um ársreikning Hafnasjóðs: Áki.

Ársreikningur hafnasjóðs fyrir árið 2022 er samþykktur samhljóða.


Ársreikningar verða birtir á vefsíðu sveitarfélagsins.

2.Stofnframlag HMS vegna Bjargs íbúðafélags

202202021

Húsnæðis- og mannvirkjastofnun hefur óskað eftir staðfestingu sveitarstjórnar á veitingu stofnframlags til Bjargs íbúðafélags. Í erindi HMS kemur fram að ef sveitarfélagið hyggst veita stofnframlag sitt til verkefnisins er óskað eftir upplýsingum um form stofnframlags og sundurliðun á fjárhæð þess í sérstöku skjali. Auk þess er óskað eftir staðfestingu á lóðarúthlutun og lóðarverði. Veittur er frestur til 12. maí nk. til að skila umbeðnum gögnum.

Á 428. fundi byggðarráðs var eftirfarandi bókað um málið:
„Byggðarráð felur sveitarstjóra að staðfesta umsókn Bjargs íbúðafélags hses. og vinna að útfærslu á greiðslu stofnframlags sveitarfélagsins.“

Með fundarboði sveitarstjórnar fylgir sundurliðun á fjárhæð stofnframlags af hálfu Norðurþings.

Til máls tóku: Katrín, Aldey, Hjálmar og Benóný.

Sveitarstjórn Norðurþings samþykkir samhljóða að veita Bjargi íbúðafélagi hses stofnframlag fyrir 12% af áætluðu stofnvirði til byggingar sex íbúða raðhúss að Lyngholti 42-52 á Húsavík skv. innsendri umsókn.
Forsenda fyrir veitingu stofnframlags Norðurþings er að Húsnæðis- og mannvirkjastofnun veiti umsækjanda jafnframt stofnframlag ríkisins innan sex mánaða frá samþykki á umsókn um stofnframlag.
Ákvörðun um veitingu stofnframlags Norðurþings fellur niður án tilkynningar ef þetta skilyrði er ekki uppfyllt.

Jafnframt samþykkir sveitarstjórn Norðurþings samhljóða að gerð verði krafa um endurgreiðslu stofnframlags sveitarfélagsins í samræmi við 5. mgr. 14. gr. laga nr. 52/2016.
Þannig nýtir sveitarfélagið heimild sína til að binda veitingu stofnframlags skilyrði um að það verði endurgreitt þegar lán, tekin til að standa undir fjármögnun þeirra íbúða sem veitt hefur verið stofnframlag til, hafa verið greidd upp.

Sveitarstjórn vísar til byggðarráðs ákvörðun um aðild að stjórn eða fulltrúaráði.

3.Kostnaðaráætlun nýs hjúkrunarheimilis á Húsavík

202104106

Á 429. fundi byggðarráðs var eftirfarandi bókað:

Byggðarráð felur sveitarstjóra að undirrita viðaukasamning og uppfæra álitsgerð KPMG miðað við uppfærðan kostnað verkefnisins. Umsjónaraðili er Framkvæmdasýslan-Ríkiseignir, samkvæmt viðaukasamningi er Heilbrigðisráðuneytið verkkaupi 1 og Norðurþing verkkaupi 2.

Byggðarráð vísar viðaukasamningi til staðfestingar í sveitarstjórn.

Einnig liggur fyrir sveitarstjórn að samþykkja fyrirliggjandi samkomulag heilbrigðisráðuneytis og sveitarfélaga um kostnaðarskiptingu hjúkrunarheimilisins.
Til máls tók: Katrín.

Samþykkt samhljóða.

4.Ferðaþjónusta aldraðra og öryrkja

202304029

Á 150. fundi fjölskylduráðs var eftirfarandi bókað:

Fjölskylduráð samþykkir reglurnar og vísar til sveitarstjórnar til staðfestingar.
Til máls tók: Helena.

Reglurnar eru samþykktar samhljóða.

5.Akstursþjónusta fyrir fatlað fólk

202211078

Á 150. fundi fjölakylduráðs var eftirfarandi bókað:

Fjölskylduráð samþykkir reglurnar og vísar til sveitarstjórnar til staðfestingar.
Reglurnar eru samþykktar samhljóða.

6.Erindisbréf fastaráða Norðurþings

202101137

Á 150. fundi fjölskylduráðs var eftirfarandi bókað:

Fjölskylduráð samþykkir erindisbréf ráðsins með áorðnum breytingum og vísar erindisbréfinu til staðfestingar í sveitarstjórn.
Samþykkt samhljóða.

7.Umsókn um lóð að Hraunholti 30

202304070

Á 155. fundi skipulags- og framkvæmdaráðs var eftirfarandi bókað:

Skipulags- og framkvæmdaráð leggur til við sveitarstjórn að lóðinni verði úthlutað til umsækjanda.
Sveitarstjórn samþykkir samhljóða tillögu skipulags- og framkvæmdaráðs.

8.Samningur við Yggdrasil Carbon ehf.um landsvæði við Saltvík

202304072

Á 155. fundi skipulags- og framkvæmdaráðs var eftirfarandi bókað:

Skipulags- og framkvæmdaráð leggur til við sveitarstjórn að gerður verði samningur við Yggdrasil Carbon á grunni fyrirliggjandi samningsdraga.
Til máls tók: Soffía.

Sveitarstjórn samþykkir samhljóða tillögu skipulags- og framkvæmdaráðs.

9.Fjölskylduráð - 148

2304002F

Fyrir sveitarstjórn liggur fundargerð 148. fundar fjölskylduráðs.
Lagt fram til kynningar.

10.Fjölskylduráð - 149

2304006F

Fyrir sveitarstjórn liggur fundargerð 149. fundar fjölskylduráðs.
Til máls tóku undir lið 3 "Sundlaugin í Lundi - rekstur Sumarið 2023": Helena, Halldór og Soffía.

Aðrir liðir fundargerðarinnar lagðir fram til kynningar.

11.Fjölskylduráð - 150

2304008F

Fyrir sveitarstjórn liggur fundargerð 150. fundar fjölskylduráðs.
Lagt fram til kynningar.

12.Fjölskylduráð - 151

2304014F

Fyrir sveitarstjórn liggur fundargerð 151. fundar fjölskylduráðs.
Til máls tóku undir lið 3 "Starfsemi Frístundar 2023-2024": Aldey, Hjálmar, Áki og Helena.

Til máls tóku undir lið 4 "Erindi frá skólastjóra Borgarhólsskóla vegna frístundahúsnæði": Benóný, Hjálmar, Soffía, Aldey, Helena og Eiður.

Aðrir liðir fundargerðarinnar lagðir fram til kynningar.

13.Skipulags- og framkvæmdaráð - 153

2304001F

Fyrir sveitarstjórn liggur fundargerð 153. fundar skipulags- og framkvæmdaráðs.
Til máls tóku undir lið 4 "Umsókn um byggingarleyfi fyrir fjölbýlishúsi að Stóragarði 20": Halldór, Katrín og Áki.

Aðrir liðir fundargerðarinnar lagðir fram til kynningar.

14.Skipulags- og framkvæmdaráð - 154

2304007F

Fyrir sveitarstjórn liggur fundargerð 154. fundar skipulags- og framkvæmdaráðs.
Lagt fram til kynningar.

15.Skipulags- og framkvæmdaráð - 155

2304013F

Fyrir sveitarstjórn liggur fundargerð 155. fundar skipulags- og framkvæmdaráðs.
Lagt fram til kynningar.

16.Byggðarráð Norðurþings - 427

2304004F

Fyrir sveitarstjórn liggur fundargerð 427. fundar byggðarráðs.
Lagt fram til kynningar.

17.Byggðarráð Norðurþings - 428

2304009F

Fyrir sveitarstjórn liggur fundargerð 428. fundar byggðarráðs.
Lagt fram til kynningar.

18.Byggðarráð Norðurþings - 429

2304015F

Fyrir sveitarstjórn liggur fundargerð 429. fundar byggðarráðs.
Lagt fram til kynningar.

19.Stjórn Hafnasjóðs Norðurþings - 11

2304012F

Fyrir sveitarstjórn liggur fundargerð 11. fundar stjórnar Hafnajóðs.
Lagt fram til kynningar.

20.Stjórn Hafnasjóðs Norðurþings - 12

2305002F

Fyrir sveitarstjórn liggur fundargerð 12. fundar stjórnar Hafnajóðs.
Lagt fram til kynningar.

21.Orkuveita Húsavíkur ohf - 242

2304005F

Fyrir sveitarstjórn liggur fundargerð 242. fundar Orkuveitu Húsavíkur ohf.
Lagt fram til kynningar.

22.Orkuveita Húsavíkur ohf - Aðalfundur

2304010F

Fyrir sveitarstjórn liggur fundargerð aðalfundar Orkuveitu Húsavíkur ohf.
Lagt fram til kynningar.

23.Orkuveita Húsavíkur ohf - 244

2304011F

Fyrir sveitarstjórn liggur fundargerð 244. fundar Orkuveitu Húsavíkur ohf.
Lagt fram til kynningar.

Fundi slitið - kl. 14:45.