Fara í efni

Deiliskipulag fyrir verslunar- og þjónustusvæði V3 við golfvöll

Málsnúmer 201811120

Vakta málsnúmer

Skipulags- og framkvæmdaráð - 17. fundur - 04.12.2018

Fyrir liggur tillaga Arnhildar Pálmadóttur arkitekts að skipulagslýsingu fyrir deiliskipulag verslunar- og þjónustusvæðis V3 við golfvöllinn á Húsavik.
Skipulags- og framkvæmdaráð leggur til við sveitarstjórn að skipulagslýsingin verði kynnt skv. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eins og hún var lögð fyrir.

Sveitarstjórn Norðurþings - 87. fundur - 13.12.2018

Á 17. fundi skipulags- og framkvæmdaráðs var eftirfarandi bókað;

Skipulags- og framkvæmdaráð leggur til við sveitarstjórn að skipulagslýsingin verði kynnt skv. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eins og hún var lögð fyrir
Sveitarstjórn samþykkir samhljóða tillögu skipulags- og framkvæmdaráðs.

Skipulags- og framkvæmdaráð - 20. fundur - 15.01.2019

Nú er lokið kynningu á skipulagslýsingu vegna deiliskipulags fyrir verslunar- og þjónustusvæði V3 við golfvöll. Umsagnir hafa borist frá fimm aðilum:

1. Skipulagsstofnun bendir með bréfi dags. 10. janúar á:
1.1. Gera þarf grein fyrir líklegum umhverfisáhrifum við framfylgd verkefnisins skv. gr. 5.4 í skipulagsreglugerð.
1.2. Minnt er á ákvæði gr. 5.2 í skipulagsreglugerð um virka samvinnu við íbúa, umsagnaraðila og annara hagsmunaaðila í gegnum allt skipulagsferlið.
1.3. Bent er á að leita umsagnar hestamannafélaga á svæðinu vegna reiðstígs sem liggur í gegn um svæðið.

2. Vegagerðin gerir ekki athugasemdir við skipulagslýsinguna en óskar eftir að fá skipulagstillögur til umsagnar á öllum stigum skipulagsins.

3. Heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra tilkynnir með bréfi dags. 7. janúar að ekki ekki séu gerðar athugasemdir við skipulagslýsinguna.

4. Minjastofnun telur að vinna þurfi ítarlegri skráningu fornleifa á svæðinu en fyrir liggja og færa inn útlínur skráðra minja á skipulagsuppdrátt.

5. Umhverfisstofnun tilkynnir með bréfi dags. 10. janúar að stofnunin telji nægilega grein gerða fyrir verkefninu í skipulagslýsingu.
Skipulags- og framkvæmdaráð þakkar fram komnar ábendingar. Skipulags- og byggingarfulltrúa er falið að láta vinna nýja fornleifaskráningu á skipulagssvæðinu og afla umsagnar hestamannafélagsins vegna tillögu að deiliskipulagi. Gerð verði í deiliskipulagstillögu grein fyrir líklegum umhverfisáhrifum verkefnisins.

Skipulags- og framkvæmdaráð - 26. fundur - 12.03.2019

Fyrir fundi liggur tillaga Arnhildar Pálmadóttur að deiliskipulagi þjónustusvæðis V3 við golfvöll á Húsavík vegna fyrirhugaðrar uppbyggingar golfskála. Tillagan gengur fyrst og fremst út á að skilgreina lóð undir fyrirhugaða byggingu nýs golfskála og aðkomu að honum. Einnig er skilgreind lóð undir þjónustu sem tengst gæti starfsemi golfvallarins t.d. hótels. Við kynningu skipulagslýsingar kom fram athugasemd/ábending frá Minjaverði Norðurlands eystra um að fyrirliggjandi fornleifaskráning á svæðinu teldist ekki fullnægjandi á deiliskipulagsstigi. Því er horft til þess að skrá fornminjar á svæðinu þegar snjóa leysir í vor.
Skipulags- og framkvæmdaráð leggur til við sveitarstjórn að skipulagstillagan verði kynnt skv. ákvæðum 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Sveitarstjórn Norðurþings - 90. fundur - 19.03.2019

Fyrir fundi Skipulags- og framkvæmdaráðs lá tillaga Arnhildar Pálmadóttur að deiliskipulagi þjónustusvæðis V3 við golfvöll á Húsavík vegna fyrirhugaðrar uppbyggingar golfskála. Tillagan gengur fyrst og fremst út á að skilgreina lóð undir fyrirhugaða byggingu nýs golfskála og aðkomu að honum. Einnig er skilgreind lóð undir þjónustu sem tengst gæti starfsemi golfvallarins t.d. hótels. Við kynningu skipulagslýsingar kom fram athugasemd/ábending frá Minjaverði Norðurlands eystra um að fyrirliggjandi fornleifaskráning á svæðinu teldist ekki fullnægjandi á deiliskipulagsstigi. Því er horft til þess að skrá fornminjar á svæðinu þegar snjóa leysir í vor.
Skipulags- og framkvæmdaráð leggur til við sveitarstjórn að skipulagstillagan verði kynnt skv. ákvæðum 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Samþykkt samhljóða.

Skipulags- og framkvæmdaráð - 31. fundur - 14.05.2019

Nú er lokið kynningarfresti vegna deiliskipulags fyrir verslunar- og þjónustusvæði V3. Umsögn barst frá Heilbrigðiseftirliti Norðurlands eystra, sem ekki gerir þó athugasemd við skipulagstillöguna. Umhverfisstofnun bendir á að öll fráveita skal fylgja reglugerð um fráveitu og skólp nr. 798/1999 og telur mikilvægt að fjallað sé nákvæmlega um hver staða fráveitumála er í skipulagstillögunni. Vegagerðin tilkynnti með bréfi dags. 9. maí 2019 að ekki væru athugasemdir við framlagða tillögu af hálfu stofnunarinnar.
Skipulags- og framkvæmdaráð fellst á sjónarmið Umhverfistofnunar um að gera skuli grein fyrir fráveitu frá fyrirhuguðum mannvirkjum í skipulagsgreinargerð og felur skipulags- og byggingarfulltrúa að útfæra nánar breytingar á texta greinargerðar þar að lútandi. Skipulags- og framkvæmdaráð leggur til við sveitarstjórn að skipulagstillagan verði samþykkt með þeirri breytingu.

Sveitarstjórn Norðurþings - 92. fundur - 14.05.2019

Skipulags- og framkvæmdaráð fellst á sjónarmið Umhverfistofnunar um að gera skuli grein fyrir fráveitu frá fyrirhuguðum mannvirkjum í skipulagsgreinargerð og felur skipulags- og byggingarfulltrúa að útfæra nánar breytingar á texta greinargerðar þar að lútandi. Skipulags- og framkvæmdaráð leggur til við sveitarstjórn að skipulagstillagan verði samþykkt með þeirri breytingu.
Til máls tók;
Silja.

Tillagan samþykkt samhljóða.

Skipulags- og framkvæmdaráð - 52. fundur - 26.11.2019

Skipulags- og byggingarfulltrúi kynnti uppfærð deiliskipulagsgögn fyrir verslunar- og þjónustusvæði V3 við golfvöllinn á Húsavík. Ný gögn felast í uppdrætti og greinargerð, hvorutveggja dags. 22. nóvember 2019. Færðar hafa verið inn á uppdrátt fornminjar skv. skráningu Fornleifastofnunar og greinargerð skipulagsins uppfærð til samræmis.
Skipulags- og framkvæmdaráð leggur til við sveitarstjórn að skipulagstillagan verði samþykkt með þeim lagfæringum sem gerðar hafa verið.

Sveitarstjórn Norðurþings - 97. fundur - 04.12.2019

Á 52. fundi skipulags- og framkvæmdaráðs kynnti Skipulags- og byggingarfulltrúi uppfærð deiliskipulagsgögn fyrir verslunar- og þjónustusvæði V3 við golfvöllinn á Húsavík. Ný gögn felast í uppdrætti og greinargerð, hvorutveggja dags. 22. nóvember 2019. Færðar hafa verið inn á uppdrátt fornminjar skv. skráningu Fornleifastofnunar og greinargerð skipulagsins uppfærð til samræmis.
Skipulags- og framkvæmdaráð leggur til við sveitarstjórn að skipulagstillagan verði samþykkt með þeim lagfæringum sem gerðar hafa verið.
Samþykkt samhljóða.

Skipulags- og framkvæmdaráð - 61. fundur - 10.03.2020

Skipulagsstofnun gerði með bréfi dags. 20. febrúar s.l. nokkrar athugasemdir við deiliskipulag verslunar- og þjónustusvæðis við golfvöllinn á Húsavík. Ennfremur liggur fyrir ný umsögn frá Minjastofnun Íslands dags. 10. mars, þar sem farið er fram á að tiltekin tóft innan skipulagssvæðis verði afmörkuð til verndar á framkvæmdastigi.
Skipulagsráðgjafi hefur lagfært skipulagið til samræmis við ábendingar Skipulagsstofnunar og bætt inn í greinargerð setningu um verndun tiltekinna minja að ósk Minjastofnunar.
Skipulags- og framkvæmdaráð leggur til við sveitarstjórn að deiliskipulagstillagan verði samþykkt með þeim breytingum sem gerðar hafa verið.
Hjálmar Bogi vék af fundi við þessa afgreiðslu.

Sveitarstjórn Norðurþings - 100. fundur - 12.03.2020

Á 61. fundi skipulags- og framkvæmdaráðs var eftirfarandi bókað:

Skipulags- og framkvæmdaráð leggur til við sveitarstjórn að deiliskipulagstillagan verði samþykkt með þeim breytingum sem gerðar hafa verið.
Samþykkt samhljóða.

Hjálmar vék af fundinum undir þessum lið.