Fara í efni

Skipulags- og framkvæmdaráð

36. fundur 25. júní 2019 kl. 14:00 - 16:05 í stjórnsýsluhúsi Norðurþings
Nefndarmenn
  • Silja Jóhannesdóttir formaður
  • Heiðar Hrafn Halldórsson aðalmaður
  • Hjálmar Bogi Hafliðason aðalmaður
  • Kristinn Jóhann Lund varaformaður
  • Guðmundur Halldór Halldórsson aðalmaður
  • Ásta Hermannsdóttir varamaður
Starfsmenn
  • Gaukur Hjartarson skipul.- og byggingarfulltrúi
  • Gunnar Hrafn Gunnarsson framkv.- og þjónustufulltrúi
  • Hermína Hreiðarsdóttir Ritari
Fundargerð ritaði: Hermína Hreiðarsdóttir þjónustu- og skjalafulltrúi
Dagskrá
Gunnar Hrafn Gunnarsson framkvæmda- og þjónustufulltrúi sat fundinn undir liðum 1-4 og 12-13.
Ketill Gauti Árnason umsjónarmaður eignasjóðs sat fundinn undir liðum 12-13.
Gaukur Hjartarson skipulags- og byggingarfulltrúi sat fundinn undir liðum 1-12.

1.Húsnæðismál félagsþjónustu

Málsnúmer 201906061Vakta málsnúmer

Hróðný Lund, félagsmálastjóri, mætir á fund til að kynna fyrir ráðinu húsnæðismál sviðsins.
Skipulags- og framkvæmdaráð þakkar Hróðnýju fyrir kynninguna.

2.Umhverfisstefna Norðurþings

Málsnúmer 201707063Vakta málsnúmer

Farið yfir stöðu mála og hver næstu skref eru.Búið er að vinna úr fjórum íbúafundum, könnun og stöðumati málaflokka. Nú mun vinnuhópur hittast í þriðja skipti og afmarka hvaða málaflokkar verða settir á oddinn í byrjun og leggja til aðgerðir. Einnig mun vinnuhópurinn kostnaðarmeta hverja aðgerð og ræða við ábyrgðaraðila. Stefna, markmið og aðgerðir verða svo lagðar fyrir ráðið að nýju. Stefnt er að hafa það tilbúið í ágúst.

3.Ósk um leyfi til að halda veiðipróf fyrir Retrieverhunda við Kaldbakstjörn

Málsnúmer 201906047Vakta málsnúmer

Fyrir liggur ósk um leyfi til þess að halda veiðipróf fyrir Retrieverhunda við Kaldbakstjörn þann 20. júlí milli kl. 09:00 og 17:00.
Kaldbakstjarnir hafa frá uppbyggingu þeirra verið sívaxandi varp og helgunarsvæði fjölbreytilegra fuglategunda. Nú er svo komið að búið er að koma upp fuglaskoðunarhúsi vegna þessa mikla fuglalífs og fyrirséð að svæðið verði í framtíðinni paradís fugla og fuglaáhugafólks. Það verður þvi miður ekki séð að hundaþjálfun og próf því tengd eigi samleið.


Skipulags- og framkvæmdaráð getur því miður ekki samþykkt afnot af Kaldbakstjörnum vegna veiðiprófs. Ráðið fagnar áhuga hundaeigenda að vilja halda veiðipróf á svæðinu fyrir hunda og bendir á Höskuldsvatn ofan Húsavíkur sem hugsanlegan kost.

4.Fjárhagsáætlun Norðurþings 2020

Málsnúmer 201906029Vakta málsnúmer

Fyrir skipulags- og framkvæmdaráði liggja drög að vinnuáætlun vegna fjárhagsáætlunar Norðurþings fyrir árið 2020.
Lagt fram til kynningar.

5.Breyting á aðalskipulagi Höfða vegna fyrirhugaðar hótelbyggingar

Málsnúmer 201805009Vakta málsnúmer

Á fundi sveitarstjórnar 19. mars s.l. samþykkti sveitarstjórn Norðurþings að kynna tillögu að breytingu aðalskipulags Norðurþings 2010-2030 vegna fyrirhugaðrar hótellóðar við Vitaslóð á Húsavíkurhöfða. Með bréfi dags. 14. maí 2019 heimilaði Skipulagsstofnun auglýsingu tillögunnar að því tilskyldu að hún yrði lagfærð í tilteknum atriðum. Nú hefur skipulagsráðgjafi lagfært skipulagstillöguna til samræmis við ábendingar Skipulagsstofnunar.
Skipulags- og framkvæmdaráð leggur til við byggðaráð, í sumarleyfisumboði sveitarstjórnar, að skipulagstillagan verði auglýst skv. 31. gr. skipulagslaga með áorðnum breytingum.

6.Breyting á deiliskipulagi Höfða vegna fyrirhugaðar hótelbyggingar

Málsnúmer 201805010Vakta málsnúmer

Á fundi sveitarstjórnar 19. mars s.l. samþykkti sveitarstjórn Norðurþings að kynna tillögu að breyttu deiliskipulagi við Vitaslóð á Húsavíkurhöfða. Með bréfi dags. 14. maí 2019 komu fram nokkrar ábendingar frá Skipulagsstofnun um lagfæringar skipulagstillögunnar fyrir auglýsingu. Nú hefur skipulagsráðgjafi lagfært skipulagstillöguna til samræmis við ábendingar Skipulagsstofnunar.
Skipulags- og framkvæmdaráð leggur til við byggðaráð, í sumarleyfisumboði sveitarstjórnar, að skipulagstillagan verði auglýst skv. 43. gr. skipulagslaga með áorðnum breytingum samhliða kynningu aðalskipulagsbreytingar.

7.Heildarendurskoðun aðalskipulags Norðurþings 2010-2030

Málsnúmer 201807025Vakta málsnúmer

Fyrir liggja drög að viðaukasamningi um heildarendurskoðun aðalskipulags Norðurþings 2010-2030. Viðaukasamningurinn snýr að gerð skipulagslýsingar vegna verkefnissins. Einnig liggur fyrir uppfært mat á heildarkostnaði við endurskoðun skipulagsins.
Skipulags- og framkvæmdaráð leggur til við byggðaráð að hafist verði handa við endurskoðun aðalskipulags Norðurþings og að gengið verði til samninga við Alta um gerð skipulagslýsingar.

8.Fornleifaskráning - Reyðarárhnjúkur ofan Húsavíkur - deiliskráning

Málsnúmer 201906065Vakta málsnúmer

Fyrir liggur tilboð frá Fornleifastofnun í deiliskráningu fornleifa á skíðasvæði við Reyðarárhnjúk.
Skipulags- og framkvæmdaráð felur skipulags- og byggingarfulltrúa að ganga til samninga við Fornleifastofnun um skráningu fornleifa á svæðinu.

9.Sýslumaðurinn á Norðurlandi eystra óskar eftir umsögn um rekstrarleyfi fyrir Skerjakollu ehf.

Málsnúmer 201906052Vakta málsnúmer

Sýslumaður á Norðurlandi eystra óskar umsagnar Norðurþings um rekstrarleyfi til umfangslítilla áfengisveitinga að Bakkagötu 10 á Kópaskeri.
Skipulags- og framkvæmdaráð felur skipulags- og byggingarfulltrúa að veita jákvæða umsögn um erindið.

10.Umsókn um áframhaldandi rekstrarleyfi fyrir gistingu í Áin gistiheimili

Málsnúmer 201901073Vakta málsnúmer

Málið var áður til umfjöllunar á fundi ráðsins 26. febrúar s.l. Ráðið telur að ekki séu hafnar úrbætur húsnæðisins til samræmis við ákvæði deiliskipulags og samþykkts byggingarleyfis.
Skipulags- og framkvæmdaráð telur ekki ásættanlegt að rekstri verði haldið áfram í gistiheimilinu Ánni nema húsið verði fært til þess horfs sem gengið er út frá í gildandi deiliskipulagi og samþykktu byggingarleyfi. Skipulags- og byggingarfulltrúa er falið að óska eftir því við sýslumann að rekstrarleyfi verði afturkallað með sanngjörnum fyrirvara.

11.Vegagerðin sækir um framkvæmdaleyfi fyrir efnisnámi úr námu E20 við Rif á Melrakkasléttu

Málsnúmer 201906045Vakta málsnúmer

Vegagerðin óskar eftir framkvæmdaleyfi til efnistöku úr námu E20 við Rif á Melrakkasléttu. Áætlað er að vinna allt að 5.000 m3 af malarslitlagsefni (0-16 mm) úr námunni. Miðað er við að efnisvinnsla færi fram á tímabilinu 1. júlí 2020-30. júní 2021.
Svæðið er skilgreint sem efnistökusvæði E20 í gildandi aðalskipulagi Norðurþings 2010-2030. Skipulags- og framkvæmdaráð telur að efnistakan rúmist innan ramma ákvæða aðalskipulags og að fullnægjandi grein sé gerð fyrir fyrirhugaðri efnisvinnslu í erindi. Ráðið felur því skipulags- og byggingarfulltrúa að veita framkvæmdaleyfi.

12.Endurnýjun bíls áhaldahússins á Raufarhöfn

Málsnúmer 201906064Vakta málsnúmer

Þjónustubifreið áhaldahússins á Raufarhöfn þarfnast endurnýjunar, en vegna vélarbilunar er ekki talið kostnaðarlega hagkvæmt að ráðast í viðgerð og hefur hún því verið dæmd ónýtur. Fyrir liggur tilboð í nýjan sambærilegan bíl sem lagt er fram til kynningar, en gerðar eru ákveðnar lágmarkskröfur til útbúnaðar vegna þeirrar starfsemi sem bifreiðin þarf að þjóna.
Lagt fram til kynningar.

13.Flutningur aðstöðu Slökkviliðs Norðurþings úr Bakkagötu 4 í Bakkagötu 12, Kópaskeri

Málsnúmer 201809097Vakta málsnúmer

Umsjónamaður eignasjóðs gerir grein fyrir stöðu fyrirhugaðra breytinga á húsnæði þjónustumiðstöðvar á Kópaskeri svo hýsa megi aðstöðu slökkviliðs þar.
Lagt fram til kynningar.

14.Ráðning Hafnastjóra Norðurþings

Málsnúmer 201905151Vakta málsnúmer

Fyrir liggur tillaga sem var lögð fram í byggðarráði af fjármálastjóra í fjarveru sveitarstjóra um ráðningu á Þóri Erni Gunnarssyni í stöðu hafnastjóra Norðurþings.
Skipulags- og framkvæmdaráð tekur undir tillögu fjármálastjóra samkvæmt fyrirliggjandi gögnum.
Heiðar Hrafn Halldórsson vék af fundi undir þessum lið.

Fundi slitið - kl. 16:05.