Sveitarstjórn Norðurþings

68. fundur 02. maí 2017 kl. 16:15 - 20:00 í stjórnsýsluhúsi Norðurþings
Nefndarmenn
 • Olga Gísladóttir aðalmaður
 • Örlygur Hnefill Örlygsson aðalmaður
 • Soffía Helgadóttir aðalmaður
 • Jónas Hreiðar Einarsson aðalmaður
 • Kjartan Páll Þórarinsson aðalmaður
 • Óli Halldórsson aðalmaður
 • Sif Jóhannesdóttir aðalmaður
 • Kristján Þór Magnússon bæjarstjóri
 • Margrét Hólm Valsdóttir Ritari
 • Erna Björnsdóttir Forseti
 • Hjálmar Bogi Hafliðason aðalmaður
Starfsmenn
 • Berglind Jóna Þorláksdóttir
Fundargerð ritaði: Margrét Hólm Valsdóttir skrifstofustjóri
Dagskrá
Í upphafi fundar minntist forseti sveitarstjórnar látins bæjarfulltrúa, Friðfinns Hermannssonar og vottuðu fundarmenn honum virðingu sína með því að rísa úr sætum.

1.Hafnanefnd - 14

1704003

Fyrir sveitarstjórn liggur fundargerð 14. fundar hafnanefndar Norðurþings.
Fundargerðin er lögð fram.

2.Kosning varaforseta í leyfi Gunnlaugs Stefánssonar

201705012

Fyrir sveitarstjórn liggur tillaga um kjör varaforseta í leyfi Gunnlaugs Stefánssonar.
Forseti bar upp tillögu um að Soffía Helgadóttir verði kjörin varaforseti sveitarstjórnar Norðurþings.
Tillagan er samþykkt samhljóða.

3.Aðalfundur Veiðifélags Deildarár 2016

201705013

Fyrir sveitarstjórn liggur fundarboð á aðalfund Veiðifélagsins Deildarár sem haldinn verður fimmtudaginn 4. maí kl. 20.
Sveitarstjóra falið að skipa fulltrúa á fund Veiðifélags Deildarár 2016.

4.Uppbygging slökkvistöðvar

201701015

Á 16. fundi framkvæmdanefndar og 212. fundi byggðarráðs var samþykkt að vísa umræðu um uppbyggingu slökkvistöðvar til sveitarstjórnar.

Fyrir sveitarstjórn Norðurþings liggja gögn er varða þrjár meginleiðir til uppbyggingar slökkvistöðvar á Húsavík. Sveitarstjórn telur mikilvægt að horft sé til framtíðar hvað rekstur liðsins varðar og unnið verði út frá því að húsnæðið sem byggja á geti rúmað aðstöðu hafna sem og samstarfsverkefni sem slökkviliðið kann að sinna.
Sveitarstjórn telur æskilegast að unnið verði út frá svokallaðri "leið 3", sem byggir á að starfsmannaaðstaða og mannvistarrými verði í syðri enda hússins á einni hæð og áfast stærri skemmu sem hýsa mun tækjabúnað liðsins, geymslur og aðstöðu hafna Norðurþings á Húsavík. Gert verði ráð fyrir því að ef til aukinna verkefna komi m.v. núverandi áform megi byggja aðra hæð ofan á mannvistarrýmið, sem og fleiri bil við skemmuálmu hússins.
Ljóst er að kostnaðaráætlun m.v. fyrirliggjandi gögn er nokkru hærri en sveitarstjórn lagði upp með að setja í verkefnið skv. fjárhagsáætlun ársins. Þrátt fyrir það fer sveitarstjórn fram á að eignasjóður útfæri húsbygginguna á ofangreindum forsendum, en áður en til fullnaðarhönnunar komi verði þó leitað leiða til að draga úr byggingarmagni mannvistarhluta hússins.

Til máls tóku: Hjálmar, Óli, Kristján, Sif og Erna.

Samþykkt samhljóða.

5.Ársreikningur Norðurþings 2017

201704101

Á 212. fundi byggðarráðs var eftirfarandi bókað og samþykkt:

"Byggðarráð samþykkir að vísa ársreikningi 2016 til fyrri umræðu í sveitarstjórn."
Til máls tóku: Kristján, Jónas, Soffía, Hjálmar, Óli, Erna.

Meirihluti sveitarstjórnar lagði fram eftirfarandi bókun.

"Ánægjulegt er að sjá þann viðsnúning á afkomu sveitarfélagsins sem ársreikningur 2016 sýnir. Rekstrarniðurstaða samstæðu Norðurþings er jákvæð um 282 milljónir króna og jákvæð um 100 milljónir króna ef horft er til A-hluta eingöngu. Skuldahlutfall samkvæmt reglum um fjárhagsviðmið sveitarfélaga er komið niður í 136% fyrir samstæðuna og 128% fyrir A-hlutann. Með því er Norðurþing komið vel niður fyrir 150% viðmið eftirlitsnefndar sveitarfélaga, mun fyrr en áætlað hefur verið.  Meirihluti sveitarstjórnar Norðurþings er stoltur af þeirri niðurstöðu sem fyrir liggur. Þessi viðsnúningur er sérstaklega athyglisverður fyrir það að undanfarið hefur verið mikill uppbyggingartími hjá sveitarfélaginu, m.a. við mannaflsfreka samningagerð, skipulagsvinnu, útfærslu og framkvæmd ýmissa verkefna í tengslum við atvinnulífið á svæðinu. Meirihlutinn vill þakka stjórnsýslu, stjórnendum og öðru starfsfólki Norðurþings sérstaklega fyrir vel unnin verk á álagstímum.

Óli, Erna, Sif, Örlygur, Olga."

Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að visa ársreikningi Norðurþings til seinni umræðu.

6.Ungt fólk og lýðræði 2017

201702175

Fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar ályktun ráðstefnunnar "Ungt fólk og lýðræði 2017."
Til máls tóku: Örlygur, Hjálmar, Óli, Kjartan, Soffía, Olga og Sif.

Óli lagði fram eftirfarandi tillögu:

"Nefndarfólki í ungmennaráði Norðurþings verði greitt á sama hátt og öðrum fastanefndum sveitarfélagsins."

Tillagan er samþykkt með atkvæðum Óla, Ernu, Olgu, Örlygs, Sifjar, Kjartans og Hjálmars. Jónas greiðir atkvæði á móti og Soffia situr hjá.

7.Rekstur tjaldsvæða á Kópaskeri og Raufarhöfn - gjaldskrá 2017

201701148

Á 10. fundi æskulýðs- og menningarnefndar var eftirfarandi bókað:
"Æskulýðs- og menningarnefnd leggur til eftirfarandi gjaldskrá fyrir sumarið 2017. Fullorðnir - 1200 kr Börn 16 ára og yngri - frítt ellilífeyrisþegar/öryrkjar - 1000 kr rafmagn pr sólarhring - 800 kr þvottavél (Raufarhöfn) - 800 þurrkari (Raufarhöfn) - 800 Athygli er vakin á því að gistináttaskattur er innifalinn í verði. Einnig eru tjaldsvæðin inn í útilegukortinu 2017. Nefndin vísar málinu til sveitarstjórnar og leggur til að meðfylgjandi gjaldskrá verði samþykkt."
Til máls tók: Örlygur.

Gjaldskráin er samþykkt með atkvæðum Ernu, Óla, Sifjar, Kjartans, Jónasar, Hjálmars og Soffíu. Örlygur greiðir atkvæði á móti og Olga greiðir ekki atkvæði.

8.Viðauki við fjárhagsáætlun Hafnasjóðs Norðurþings 2017

201704099

Á 14. fundi hafnanefndar var eftirfarandi bókað:

"Hafnanefnd leggur til við sveitarstjórn að samþykktur verði viðauki við fjárhagsáætlun ársins 2017."
Til máls tóku: Kristján og Jónas.

Samþykkt með atkvæðum Óla, Ernu, Olgu, Örlygs, Kjartans og Jónasar. Hjálmar og Soffía sitja hjá við atkvæðagreiðsluna.

9.Fjármögnun framkvæmda og endurfjármögnun hafnasjóðs.

201704084

Á 14. fundi hafnanefndar var eftirfarandi bókað:
"Hafnanefnd Norðurþings samþykkir að leggja inn lánsumsókn hjá Lánasjóði sveitarfélaga ohf. að fjárhæð 350 milljónir kr. Jafnframt óskar hafnanefnd eftir heimild sveitarstjórnar að til tryggingar láninu standi tekjur sveitarfélagsins, sbr. heimild í 2. mgr. 68. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011. Er lánið tekið til að endurfjármagna lán Hafnarsjóðs við Aðalsjóð Norðurþings og til fjármögnunar hluta framkvæmda við frágang á hafnarsvæðinu árið 2017 skv. fjárhagsáætlun ársins 2017, sbr. 3. gr. laga um stofnun opinbers hlutafélags um Lánasjóð sveitarfélaga nr.150/2006. Jafnframt er Kristjáni Þór Magnússyni, sveitarstjóra, kt. 120279-4599 veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess f.h. hafnanefndar að undirrita lánssamning við Lánasjóð sveitarfélaga sbr. framangreint, sem og til þess að móttaka, undirrita og gefa út, og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar, sem tengjast lántöku þessari. Hjálmar Bogi greiðir atkvæði gegn tillögunni."
Til máls tóku: Kristján, Jónas, Soffía og Hjálmar.

Hjálmar lagði fram eftirfarandi bókun:
"Fyrirhugaður fjármálagjörningur við fjárhagslega endurskipulagningu Hafnasjóðs sem og samstæðu sveitarfélagsins er óskynsamlegur og órökstuddur. Hann virðist fyrst og fremst hugsaður til skamms tíma til að bjarga fjárhag A-hluta samstæðu Norðurþings. Að ganga svo hart fram á Hafnasjóð, þ.e. að breyta gamalli og uppsafnaðri viðskiptaskuld til margra ára í vaxtaberandi lán er óskynsamlegt. Greiðsluáætlun sjóðsins í heild liggur ekki fyrir. Hafnasjóður mun standa eftir skuldsettari og þrátt fyrir að rekstur hans hafi batnað til muna undanfarið. Skynsamlegra að gera langtímaáætlun um að greiða niður viðskiptaskuld sjóðsins við Norðurþing enda miðast fjármálagjörningurinn við að greiðslugeta sjóðsins sé 20-30 milljónir á ári en til stendur að greiða viðskiptaskuld upp á allt að 250 milljónir."

Soffía tekur undir bókun Hjálmars.

Tillagan er samþykkt með atkvæðum Ernu, Óla, Olgu, Sifjar, Örlygs, Kjartans og Jónasar. Hjálmar og Soffía greiða atkvæði á móti tillögunni.

10.Húsnæðismál í Norðurþingi

201703160

Á 212. fundi byggðarráðs var eftirfarandi bókað:

"Byggðarráð leggur til við sveitarstjórn að sveitarfélagið marki húsnæðisstefnu og markmið til lengri tíma. Stefnan og markmiðin taki mið af aðalskipulagi Norðurþings og greiningu í skýrslunni "Tillögur að forgangsröðun og áherslum við uppbyggingu íbúðarhúsnæðis á Húsavík", sem birt var í júní 2016."
Til máls tóku: Óli, Kristján, Kjartan, Hjálmar, Jónas, Soffía, Sif.

Tillagan er samþykkt samhljóða.

11.Heimild til sölu á íbúðarhúsnæði í eigu Norðurþings 2017

201704096

Á 212. fundi byggðarráðs var eftirfarandi bókað:

"Byggðarráð leggur til við sveitarstjórn að sveitarfélagið setji sér markmið um að selja stóran hluta af núverandi íbúðum og stuðla að því að byggðar verði nýjar íbúðir í svokölluðu Leiguheimilakerfi. Jafnframt að sveitarstjóra verði falið að sækja um almenn stofnframlög og viðbótarframlög til Íbúðarlánasjóðs á grundvelli þessa verkefnis.

Byggðarráð leggur til við sveitarstjórn að núverandi leigutökum verði boðinn kaupréttur á íbúðum innan ákveðins tíma að undangenginni kynningu."
Sveitarstjórn samþykkir að sveitarfélagið setji sér markmið um sölu íbúða í eigu sveitarfélagsins. Núverandi leigutökum verði boðinn kaupréttur á íbúðum innan ákveðins tíma að undangenginni kynningu. Stuðlað verði að byggingu nýrra íbúða í svokölluðu Leiguheimilakerfi með það að markmiði að fjölga íbúðum í sveitarfélaginu. Jafnframt er sveitarstjóra falið að sækja um almenn stofnframlög og viðbótarframlög til Íbúðarlánasjóðs á grundvelli þessa verkefnis

Tillagan er samþykkt samhljóða.

12.Gatnagerðargjöld

201610039

Á 16. fundi framkvæmdanefndar var eftirfarandi bókað:

"Framkvæmdanefnd leggur til við sveitarstjórn að felld verði niður gatnagerðargjöld vegna lóða sem úthlutað var fyrir 1. febrúar 2006 sbr. staflið a) í 7. grein samþykktar um gatnagerðargjald, stofngjald holræsa, byggingaleyfisgjald, gjöld vegna skipulagsvinnu og afgreiðslu- og þjónustugjöld í Norðurþingi."
Tillagan er samþykkt samhljóða.

13.Tilnefningar í hverfisráð Reykjahverfis

201704054

Á 212. fundi byggðarráðs var eftirfarandi bókað:

Á íbúafundi sem haldinn var í Heiðarbæ, Reykjahverfi, þann 29. mars 2017 voru eftirfarandi aðilar tilnefndir í hverfisráðs Reykjahverfis.

Aðalmenn; Atli Jespersen, Krummaholti Hilmar Kári Þráinsson, Reykjavöllum María Svanþrúður Jónsdóttir, Hrísateigi Varamenn; Rúnar Óskarsson, Hrísateigi Aðalheiður Þorgrímsdóttir, Skógum

Byggðarráð vísar tilnefningum til staðfestingar í sveitarstjórn."
Til máls tóku: Sif, Hjálmar og Óli.

Sveitarstjórn samþykkir framkomnar tilnefningar í hverfisráð Reykjahverfis.

14.Skýrsla sveitarstjóra

201504047

Sveitarstjóri fer yfir verkefni frá síðasta sveitarstjórnarfundi.
Til máls tók: Kristján.

15.Fræðslunefnd - 13

1703019

Fyrir sveitarstjórn liggur fundargerð 13. fundar fræðslunefndar Norðurþings.
Fundargerðin er lögð fram.

16.Æskulýðs- og menningarnefnd - 10

1704005

Fyrir sveitarstjórn liggur fundargerð 10. fundar æskulýðs- og meninngarnefndar Norðurþings.
Til máls tók undir lið 11 "Fundargerð Ungmennaráðs Norðurþings - 6", Soffía og Óli.

Til máls tóku undir lið 2 "Málefni bókasafna Norðurþings", Hjálmar og Erna.

Fundargerðin er lögð fram.

17.Byggðarráð Norðurþings - 212

1704008

Fyrir sveitarstjórn liggur fundargerð 212. fundar byggðarráðs Norðurþings.
Til máls tók undir lið 13 "Aðalfundur Fjallalambs árið 2017": Hjálmar.

Til máls tók undir lið 15 "Fundargerðir Eyþings 2016-2017, liður 5b Tillaga til þingsályktunar um áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða, 207. mál",: Óli, Sif og Soffía.


"Undirrituð andmæla harðlega bókun stjórnar Eyþings frá 294. fundi um orkunýtingu landsvæða.

Raforkuframleiðsla á Norðurlandi hefur verið meiri en nýting þar og hefur umfram framleiðsla verið nýtt í öðrum landshlutum. Áætlanir eru uppi um aukna framleiðslu raforku á stöðum sem þegar hafa verið virkjaðir og eru í nýtingarflokki. Einnig er nú horft til aukinnar framleiðslu raforku í minni virkjunum. Þannig er framleitt nægt rafmagn í landshlutanum til að tryggja nægilega orku fyrir atvinnulíf og uppbyggingu þess, þrátt fyrir að stórir kostir í vatnsaflsvirkjunum verði nú settir í verndarflokk. Einnig er rétt að benda á að í tillögunni eru nokkrir virkjanakostir á Norðurlandi í biðflokki. Vandamál landshlutans hvað raforku varðar liggur hvorki í lítilli framleiðslu né takmörkuðum möguleikum til aukningar, vandinn liggur í ótryggri miðlun raforku innan hans. Mjög brýnt er að Landsnet, hlutaðeigandi sveitarfélög og landeigendur nái sátt um úrbætur á raforkuflutningskerfi á Norðurlandi til að bregðast við þessari stöðu. Íbúar og sveitarfélög eiga ekki að láta stilla sér upp með þeim hætti að sjálfsögð rafmagnsnotkun til atvinnulífs útheimti umdeildar virkjanaframkvæmdir og breytingar á áður kynntri stefnu rammaáætlunar. Slík áform myndu enn fremur útheimta áralangan undirbúningstíma og fullkomna óvissu um hvort og hvaða sátt næðist um virkjunarkosti. 

Óli Halldórsson, Sif Jóhannesdóttir"

18.Framkvæmdanefnd - 16

1704010

Fyrir sveitarstjórn liggur fundargerð 16. fundar framkvæmdarnefndar Norðurþings.
Fundargerðin er lögð fram.

19.Orkuveita Húsavíkur ohf - 163

1704006

Fyrir sveitarstjórn liggur fundargerð 163. fundar Orkuveitu Húsavíkur ohf.
Fundargerðin er lögð fram.

Fundi slitið - kl. 20:00.