Framkvæmda- og hafnanefnd Norðurþings

42. fundur 02. júlí 2014 kl. 16:00 - 16:00 í stjórnsýsluhúsi Norðurþings
Nefndarmenn
  • Friðrik Sigurðsson formaður
  • Olga Gísladóttir aðalmaður
  • Trausti Aðalsteinsson aðalmaður
  • Hjálmar Bogi Hafliðason aðalmaður
  • Kjartan Páll Þórarinsson aðalmaður
  • Guðbjartur Ellert Jónsson fjármálastjóri
Fundargerð ritaði: Guðbjartur Ellert Jónsson Fjármálastjóri - og staðgengill bæjarstjóra
Dagskrá
Í upphafi fundar lá fyrir tillaga um kosningu varaformanns nefndarinnar. Tillaga var borin upp um að Hjálmar Bogi Hafliðason verði varaformaður nefndarinnar. Tillaga samþykkt samhljóða.

1.Brunavarnaáætlun fyrir Norðurþing

201403054

Fyrir fundinum lá tillaga að brunavarnaáætlun fyrir starfssvæði Slökkviliðs Norðurþings 2015-2019 unnin af Slökkviliðsstjóra. Áætlunin er gerð í samræmi við ákvæði í lögum um brunavarnir nr. 75/2000 en þar segir m.a. í 13. gr. "Á hverju starfssvæði slökkviliðs skal liggja fyrir brunavarnaáætlun sem fengið hefur samþykki Mannvirkjastofnunar og viðkomandi sveitarstjórnar."Grímur Kárason mætti á fundinn undir þessum lið.Framkvæmda- og hafnanefnd leggur til við bæjarstjórn að fyrirliggjandi brunavarnaáætlun fyrir sveitarfélagið verði samþykkt.

2.Frá Heilbrigðisfulltrúa varðandi raka í kjallara og stigagangi að Grundargarði 3

201406041

Fyrir fundinum lá bréf frá Heilbrigðiseftirliti Norðurlands eystra, undirritað af Þorkatli Björnssyni heilbrigðisfulltrúa en hann skoðaði íbúð í Grundargarði 3, stigagang og kjallara að beiðni íbúa vegna kvörtunar um myglulykt. Í bréfinu er greint frá niðurstöðu skoðunarinnar og tillögur gerðar um úrbætur. Framkvæmda- og hafnanefnd felur umsjónarmanni fasteigna að láta gera úttekt og mat á kostnaði við lagfæringar. Rúmist kostnaður innan fjárhagsáætlunar ársins felur nefndin umsjónarmanni að ljúka málinu.

3.Hafnasamband Íslands, fundagerðir 2014

201401137

Fyrir framkvæmda- og hafnanefnd liggur fundargerð Hafnasambands Íslands. Fundargerðin lögð fram til kynningar.

4.Hafnasambandsþing 2014

201406002

Hafnasambandsþing verður haldið á Dalvík og Ólafsfirði 4. og 5. september 2014. Norðurþing á rétt á að senda 2 fulltrúa á þingið. Framkvæmda- og hafnanefnd tilnefnir hafnastjóra og formann nefndarinnar til að fara á þingið.

5.Hestamannafélagið Grani og húseigendur í Traðagerði óska efitir að lögð verði ný reiðleið norður úr Húsavíkurbæ

201405081

Hestamannafélagið Grani og húseigendur í Traðargerði óska með bréfi eftir að Norðurþing leggi nýja reiðleið norður úr bænum því núverandi leið leggst af við framkvæmdir á Bakka. Framkvæmda- og hafnanefnd þakkar bréfriturum fyrir erindið og mun taka ábendinguna til skoðunar þegar skýrari línur liggja fyrir um uppbyggingu á Bakka.

6.Ístak hf. óskar eftir aðstöðu á iðnaðar/þjónustulóð á Bakka fyrir starfsmannabúðir

201404054

Ístak óskaði með bréfi til Skipulags- og byggingarnefndar eftir aðstöðu á skipulagðri iðnaðarlóð á Bakka undir vinnubúðir. Sótt er um til tveggja ára með möguleika á framlengingu síðar. Nefndin samþykkti að leggja til við bæjarstjórn að Ístaki yrði boðin aðgangur að lóð B5 skv. deiliskipulagi 1. áfanga iðnaðarsvæðis á Bakka.Þar sem ekki er um tilbúna lóð að ræða með tilbúnum vegtengingum þarf að semja sérstaklega um framkvæmdir og gjöld fyrir afnot lóðarinnar og er þeim þætti vísað til umfjöllunar Framkvæmda- og hafnanefndar.Framkvæmda- og hafnanefnd felur bæjarstjóra að semja um gjöld, afnot og frágang.

7.Langtímastefna fyrir hafnir til 2030, ósk um umsögn

201405090

Stjórn Hafnasambands Íslands sendir drög að "Langtímastefnu til 2030" til umsagnar en samþykkt var á 38. hafnasambandsþingi í Vestmannaeyjum 2012 og því beint til stjórnar sambandsins að útbúa langtímastefnu fyrir hafnir landsins.Lagt fram til kynningar.

8.RS lögmannsstofa fyrir hönd Jóns Gunnarssonar lýsir yfir kröfu á hendur sveitarfélaginu vegna tjóns á jörð Jóns, Arnarnesi í Kelduhverfi

201401042

Fyrir fundinum lá mat Orkustofnunar á lögmæti framkvæmda sveitarstjórnar Norðurþings árið 2006 þegar Jökulsá á Fjöllum flæddi yfir bakka sína. Lagt fram til kynningar.

9.Steinunn Sigvaldadóttir f.h. Norðursiglingar sækir um stöðuleyfi fyrir aðstöðuhús við flotbryggju

201406072

Steinunn sækir, f.h. Norðursiglingar, um stöðuleyfi fyrir aðstöðuhús við flotbryggju. Um er að ræða fyrrum miðasöluhús (Vitann). Mynd af fyrirhugaðri staðsetningu fylgdi með erindinu. Stefán Stefánsson sat fundinn undir þessum lið. Framkvæmda- og hafnanefnd bendir á að í deiliskipulagi miðhafnarsvæðisins er ekki gert ráð fyrir öðru en torgsöluskúrum vestan akbrautar. Í ljósi þessa telur nefndin sér ekki fært að verða við erindinu.

10.Viðhald girðinga meðfram vegum í sveitarfélaginu

201406015

Borist hefur bréf frá Vegagerðinni þar sem áréttað er að viðhaldi veggirðinga sé vel sinnt og að sveitarfélagið sendi Vegagerðinni lista yfir þá landeigendur sem lokið hafa viðhaldi fyrir 31. ágúst 2014. Framkvæmda- og hafnanefnd felur fulltrúa nefndarinnar að setja vinnureglu um framkvæmd eftirlitsins og leggja fyrir nefndina að nýju.

11.Samningur um vetrarþjónustu þjóðvega í þéttbýli

201406084

Fyrir fundinum lá samningur milli Vegagerðarinnar og Norðurþings um vetrarþjónustu þjóðvega í þéttbýli í sveitarfélaginu. Þessi samningur er í raun framlenging á samskonar samningi sem runninn var út. Norðurþing tekur að sér þessa þjónustu fyrir Vegagerðina. Framkvæmda- og hafnanefnd samþykkir fyrirliggjandi samning.

12.GPG Seafood óskar eftir að lokað verði fyrir bílaumferð við vinnsluhús félagsins

201406088

GPG óskar eftir lokun hafnarstéttar fyrir bílaumferð milli vinnsluhúss GPG og gömlu rækjuverksmiðjunnar. Stefán Stefánsson sat fundinn undir þessum lið. Framkvæmda- og hafnanefnd tekur jákvætt í erindið og er hafnastjóra, hafnaverði og formanni nefndarinnar falið að ræða við bréfritara og lóðahafa á svæðinu og finna lausn sem hentar aðilum.

13.Endurskoða hámarkshraða innan þéttbýlismarka

201406089

Hjálmar Bogi leggur til eftirfarandi tillögur 1. Að hámarkshraði á Túngötu og Árgötu verði lækkaður úr 50 km/klst. í 30 km/klst. 2. Að á sumrin (frá 1. júní til 1. september) verði umferðarhraði frá gatnamótum Mararbrautar og Garðarsbrautar í suðri til gatnamóta Garðarsbrautar og Naustagils í norðri lækkaður úr 50 km/klst niður í 30 km/klst. Framkvæmda- og hafnanefnd samþykkir tillögu 1.Framkvæmda- og hafnanefnd samþykkir tillögu 2. að fengnu samþykki Vegagerðarinnar. Í vinnureglum Vegagerðarinnar segir " Þar sem óvarðir vegfarendur, þá sérstalega börn, þurfa að sækja skóla, tómstundir eða þjónustu yfir veginn er heimilt að leyfa lægri hraða en 50 km/klst í gegnum miðbæjarkjarna þó að önnur leið sé ekki til staðar að því gefnu að lækkun leyfilegs hámarkshraða sé ásættanleg m.t.t. þjónustustigs. Þetta á við í undantekningartilvikum þegar ekki er mögulegt að færa þjóðveginn eða að koma fyrir undirgöngum, göngubrú, umferðarljósum eða öðru sem er til þess fallið að tryggja öryggi gangandi vegfarenda".

14.Þörf á endurnýjun búnaðar í skólum

201406090

Friðrik Sigurðsson óskaði eftir umræðu um endurnýjunarþörf á tækjabúnaði í skólum sveitarfélagsins. Framkvæmda- og hafnanefnd felur starfsmanni nefndarinnar að kalla eftir lista um endurnýjunarþörf á búnaði í skólum sveitarfélagsins og leggja fyrir nefndina.

15.Bílastæði í miðbæ Húsavíkur

201406091

Hjálmar Bogi leggur til að: Gera bílastæðið sem liggur norður/suður vestan Stjórnsýsluhússins á Húsavík að svæði fyrir hópferðabíla til að hleypa út og taka upp farþega og merkja sem slíkt. Merkingar með vísan á bílastæði verði bætt. Jafnframt verði bílastæði að sunnanverðu og ofan Verbúðum lokað og tyrft yfir tímabilið 1. júní til 1. september ár hvert. Skilin verði þó eftir þrjú bílastæði sem verða merkt með hámarksstöðutíma 15 mínútur. Framkvæmda- og hafnanefnd samþykkir ofangreinda tillögu.

16.Ásýnd og ímynd Húsavíkurhafnar

201406092

Hjálmar Bogi leggur til að skipaður verði verkefnahópur um uppbyggingu, ásýnd og ímynd Húsavíkurhafnar með það að markmiði að gera hafnarsvæðið enn betra og skapa þannig heildarmynd um alla þá starfsemi sem þar fer fram.Framkvæmda- og hafnanefnd samþykkir að stofnaður verði samráðshópur um ásýnd og ímynd Húsavíkurhafnar og í honum verði boðið að sitja fulltrúum hagsmunaaðila og öðrum áhugasömum einstaklingum. Tillögur verði kynntar nefndinni þegar þær liggi fyrir. Varaformanni nefndarinnar falið að boða til fyrsta fundar og leiða starf hópsins.

17.Framkvæmda- og hafnarnefnd, stjórnskipulag

201406093

Hjálmar Bogi leggur til að vinna við nýtt skipulag þjónustustöðva og hafna Norðurþings, sem hafin var á síðasta kjörtímabili, verði hafin að nýju og henni lokið. Framkvæmda- og hafnanefnd er sammála um að halda þeirri vinnu áfram og skila inn tillögum fyrir gerð fjárhagsáætlunar eða í lok september.

18.Viðhaldsdýpkun í Kópaskershöfn

201406094

Hjálmar Bogi leggur til að óskað verði eftir við siglingasvið Vegagerðarinnar að aftur verði farið í viðhaldsdýpkun á Kópaskeri en í fyrra var dýpkað en sú framkvæmd hefur ekki reynst fullnægjandi. Framkvæmda- og hafnanefnd felur starfsmanni að fylgja beiðninni eftir.

19.Breyting aðalskipulags v/ norðurhafnar

201406081

Fyrir framkvæmda- og hafnanefnd liggur fyrir erindi sem tekið var fyrir í skipulags- og byggingarnefnd 01.07.2014. Gaukur sat fundinn undir þessum lið. Lagt fram til kynningar á þessu stigi.

20.Breyting á deiliskipulagi norðurhafnar

201406082

Fyrir framkvæmda- og hafnanefnd liggur fyrir erindi sem tekið var fyrir í skipulags- og byggingarnefnd 01.07.2014. Gaukur sat fundinn undir þessum lið. Lagt fram til kynningar á þessu stigi.

Fundi slitið - kl. 16:00.