Fara í efni

Grænuvellir - Starfsemi

Málsnúmer 202208023

Vakta málsnúmer

Fjölskylduráð - 124. fundur - 23.08.2022

Fjölskylduráð hefur til umfjöllunar starfsemi Grænuvalla og þær áskoranir sem fram undan eru í leikskólamálum á Húsavík. Á fundi ráðsins þann 9. ágúst sl. kynnti leikskólastjóri starfsáætlun Grænuvalla 2022-2023 ásamt því að fara yfir stöðu leikskólans í upphafi skólaárs og ákveðið að fjalla áfram um málið á næsta fundi.
Fjölskylduráð þakkar Helgu fyrir komuna á fundinn.
Fjölskylduráð leggur til að stofnaður verði fimm manna starfshópur til að fjalla um og móta tillögur varðandi leikskólastarf með yngri börnum og aðlögun þeirra inn í leikskólann á komandi vetri.
Í hópnum verðir fræðslufulltrúi, kennsluráðgjafi, leikskólastjóri, aðstoðarleikskólastjóri, deildarstjóri og verkefnastjóri af Grænuvöllum.
Hópurinn skili niðurstöðum að fjórum viknum liðnum.

Fjölskylduráð - 128. fundur - 27.09.2022

Fjölskylduráð bókaði m.a. eftirfarandi á fundi sínum 23. ágúst sl.
"Fjölskylduráð leggur til að stofnaður verði fimm manna starfshópur til að fjalla um og móta tillögur varðandi leikskólastarf með yngri börnum og aðlögun þeirra inn í leikskólann á komandi vetri.
Í hópnum verðir fræðslufulltrúi, kennsluráðgjafi, leikskólastjóri, aðstoðarleikskólastjóri, deildarstjóri og verkefnastjóri af Grænuvöllum.
Hópurinn skili niðurstöðum að fjórum viknum liðnum."

Starfshópurinn leggur nú fram tillögur sínar.
Helga Jónsdóttir, Ágústa Pálsdóttir og Unnur Guðmundsdóttir starfsmenn leikskólans Grænuvalla mættu á fundinn undir þessum lið. Fjölskylduráð þakkar þeim fyrir komuna.
Fjölskylduráð leggur til að farin verði leið eitt, sem felur í sér aukningu stöðugilda um tvö og fjölgun inn á deildum svo unnt verði að mæta þörfum barna og foreldra um vistun. Fræðslufulltrúa er falið að kostnaðarmeta aðrar tillögur í skjalinu og leggja fyrir ráðið að nýju.

Fjölskylduráð - 129. fundur - 04.10.2022

Fræðslufulltrúi kynnir fyrir fjölskylduráði kostnaðarmat á tillögum starfshóps um bættar starfsaðstæður á Grænuvöllum.
Ingibjörg, Ingibjörg Hanna og Jóna Björg óska bókað: Í ljósi þess að illa hefur gengið að fullmanna leikskólann Grænuvelli og engar umsóknir borist eftir auglýsingar um starfsfólk í leikskólann á Kópaskeri fara fulltrúar M-, S- og V- lista fram á að starfsfólk allra leikskóla í Norðurþingi njóti forgangs varðandi leikskólapláss.
Fjölskylduráð vísar vinnuskjalinu til umræðu um fjárhagsáætlun fræðslusviðs 2023.

Fjölskylduráð - 145. fundur - 21.03.2023

Fjölskylduráð hefur til umfjöllunar starfsemi Grænuvalla og þær áskoranir sem fram undan eru í leikskólamálum á Húsavík.
Fjölskylduráð þakkar Sigríði Valdísi fyrir komuna á fundinn. Ráðið felur fræðslufulltrúa að taka saman upplýsingar varðandi heimgreiðslur annarra sveitarfélaga. Fjölskylduráð hefur til umfjöllunar fyrirkomulag og áskoranir leikskólamála til skemmri og lengri tíma.

Fjölskylduráð - 146. fundur - 28.03.2023

Fræðslufulltrúi leggur fram til kynningar samantekt um fyrirkomulag heimgreiðslna nokkurra sveitarfélaga.
Lagt fram til kynningar.

Fjölskylduráð - 156. fundur - 20.06.2023

Fjölskylduráð heldur áfram umfjöllun sinni um starfsemi Grænuvalla og þær áskoranir sem framundan eru. Ráðið fjallaði síðast um málið á fundum sínum þann 21. og 28. mars sl.
Lagt fram til kynningar.

Fjölskylduráð - 158. fundur - 04.07.2023

Fjölskylduráð hefur til umfjöllunar starfsemi Grænuvalla og þann mönnunarvanda sem þar við blasir.
Í ljósi þess að illa gengur að manna leikskólann liggur fyrir að ekki er nægt starfsfólk til að taka á móti nýjum nemendum í lok ágúst.

Auglýst hefur verið í tvígang, í seinna skiptið með þeim fríðindum sem nú bjóðast starfsfólki leikskóla. Umsóknarfrestur rennur út 8. júlí. Ein umsókn hefur borist en það vantar sjö starfsmenn miðað við umsóknir um vistun í lok ágúst. Ef þau börn yrðu tekin inn yrði heildarfjöldi barna 152 strax í upphafi skólaárs. Fyrirséð er að miðað við núverandi upplýsingar að heildarfjöldi nemenda í nóvember yrði 160 og 165 í janúar 2024. Gera má ráð fyrir að ef aðlaganir stæðust og yrðu sambærilegar við fyrri ár yrðu 175 börn á Grænuvöllum vorið 2024.

Fjölskylduráð mun á næsta fundi skipa í starfshóp með það að markmiði að gera vinnustaðinn eftirsóknarverðari og leita leiða til að draga úr starfsmannaveltu.

Fjölskylduráð - 159. fundur - 11.07.2023

Fjölskylduráð heldur áfram umfjöllun sinni um starfsemi Grænuvalla og mönnunarvanda. Erindisbréf starfshóps um bættar starfsaðstæður er lagt fram til samþykktar.
Fræðslufulltrúa falið að vinna áfram að erindsbréfi og starfshópurinn verður að fullu mótaður á næsta fundi fjölskylduráðs.

Fjölskylduráð - 160. fundur - 15.08.2023

Fjölskylduráð heldur áfram umfjöllun sinni um starfsemi Grænuvalla og mönnunarvanda. Erindisbréf starfshóps um bættar starfsaðstæður er lagt fram til samþykktar.
Fjölskylduráð samþykkir erindisbréf starfshóps um bættar starfsaðstæður á leikskólanum Grænuvöllum.

Fjölskylduráð - 164. fundur - 10.10.2023

Fjölskylduráð hefur til umfjöllunar starfsemi Grænuvalla.
Ráðið mun halda áfram að fjalla um málið á næstu fundum þegar niðurstaða spretthóps liggur fyrir.

Ráðið þakkar Sigríði Valdísi leikskólastjóra fyrir komuna á fundinn.
Lagt fram til kynningar.

Fjölskylduráð - 165. fundur - 17.10.2023

Spretthópur um bættar starfsaðstæður á leikskólanum Grænuvöllum leggur fram tillögur sínar til umfjöllunar og kynningar í ráðinu.
Lagt fram til kynningar.

Fjölskylduráð þakkar spretthópnum fyrir fram komnar tillögur og góða vinnu.

Fjölskylduráð felur fræðslufulltrúa að útfæra tillögurnar og leggja fyrir ráðið á næsta fundi.

Tillögu 5, hvað varðar úrbætur á hljóðvist, er vísað til umfjöllunar og útfærslu í skipulags- og framkvæmdaráði.

Skipulags- og framkvæmdaráð - 171. fundur - 23.10.2023

Á 165. fundi fjölskylduráðs þann 17. október var eftirfarandi bókað undir 2. lið fundarins:

"Spretthópur um bættar starfsaðstæður á leikskólanum Grænuvöllum leggur fram tillögur sínar til umfjöllunar og kynningar í ráðinu.

Tillögu 5, hvað varðar úrbætur á hljóðvist, er vísað til umfjöllunar og útfærslu í skipulags- og framkvæmdaráði."
Sviðsstjóra umhverfis- og skipulagssviðs er falið að fá sérfræðinga til að gera úttekt á hljóðvist á Grænuvöllum og koma með tillögur til úrbóta.

Fjölskylduráð - 166. fundur - 31.10.2023

Endanlegar tillögur spretthóps um bættar starfsaðstæður á leikskólanum Grænuvöllum liggja nú fyrir til umfjöllunar. Leikskólastjóri fer einnig yfir núverandi stöðu, mönnunarvanda og áhrif hans.
Fjölskylduráð samþykkir að vinna fjárhagsáætlun fræðslusviðs miðað við að tillögur 2, 4 og 7 verði innleiddar í upphafi næsta árs.

Samkvæmt upplýsingum frá leikskólastjóra verður ekki hægt að taka inn börn í aðlögun í nóvember eins og áformað hafði verið vegna mönnunarvanda. Gert er ráð fyrir að næsta aðlögun verði í janúar verði mönnun fullnægjandi.

Fræðslufulltrúa er falið að auglýsa áfram eftir starfsfólki á leikskólann Grænuvelli í samráði við leikskólastjóra.