Fara í efni

Deiliskipulag fyrir Pálsgarð og Útgarð

Málsnúmer 202009067

Vakta málsnúmer

Skipulags- og framkvæmdaráð - 78. fundur - 15.09.2020

Fyrir liggur tillaga S. ap arkitekta aðskipulagslýsingu vegna deiliskipulags fyrir lóðirnar Pálsgarður 1 og Útgarður 2.
Skipulags- og framkvæmdaráð leggur til við sveitarstjórn að skipulags- og byggingarfulltrúa verði falið að kynna skipulagslýsinguna til samræmis við ákvæði skipulagslaga.

Sveitarstjórn Norðurþings - 106. fundur - 22.09.2020

Á 78. fundi skipulags- og framkvæmdaráðs 15.09.2020, var eftirfarandi bókað:
Skipulags- og framkvæmdaráð leggur til við sveitarstjórn að skipulags- og byggingarfulltrúa verði falið að kynna skipulagslýsinguna til samræmis við ákvæði skipulagslaga.
Til máls tóku: Bergur og Kristján.

Sveitarstjórn felur sveitarstjóra að koma til móts við ábendingar um að í skipulagslýsingunni sé rétt farið með fyrir hvaða aldurshópa svæðið er skipulagt nú þegar.

Sveitarstjórn samþykkir tillögu skipulags- og framkvæmdaráðs samhljóða.

Skipulags- og framkvæmdaráð - 82. fundur - 10.11.2020

Nú er lokið kynningu skipulagslýsingar vegna deiliskipulags fyrir Pálsgarð og Útgarð. Umsagnir og athugasemdir komu frá: Skipulagsstofnun, Minjastofnun, Sýslumanninum á Norðurlandi eystra, Lögreglunni á Húsavík, Heilbrigðiseftirlitinu á Norðurlandi eystra, Vegagerðinni, Umhverfisstofnun og Friðriki Sigurðssyni.
Skipulagsstofnun (tölvupóstur dags. 22. október) leggur til að skipulagið verði sameinað deiliskipulagi fyrir Útgarð 4-8 og kynnt sem breyting á fyrirliggjandi deiliskipulagi.

Skipulags- og framkvæmdaráð fellst á að skipulagstillagan verði útbúin sem stækkun skipulagssvæðis gildandi deiliskipulags fyrir Útgarð 4-8.

Minjastofnun (bréf dags. 28. október 2020) gerir ekki athugasemdir við skipulagslýsinguna en minnir á að deiliskipulagstillaga skal koma til umsagnar hjá stofnuninni.

Umsögnin gefur ekki tilefni til breyttrar stefnu.

Sýslumaðurinn á Norðurlandi eystra (tölvupóstur dags. 23. október) bendir á að bílastæði eru af nokkuð skornum skammti á svæðinu og því hefur fyrirhuguð byggingarlóð að Útgarði 2 verið nýtt sem bílastæði fyrir starfsemi lögreglu og almannavarna. Ennfremur er bent á að lóðin að Útgarði 2 hefur verið nýtt til snjósöfnunar að vetri.

Skipulags- og framkvæmdaráð felur skipulagsráðgjafa að skoða möguleika á almennum bílastæðum innan skipulagssvæðisins. Ráðið telur ekki rétt að taka varanlega frá stór snjósöfnunarsvæði í miðbænum.

Lögreglan á Húsavík (tölvupóstur dags. 19. október). Lögreglan bendir á að uppbygging lóðarinnar að Útgarði 2 muni þrengja að bílastæðum á svæðinu og gæti valdið óþægindum vegna starfsemi lögreglu og aðgerðarstjórnar Almannavarna.

Sjá hér að framan.

Friðrik Sigurðsson (tölvupóstur dags. 27. október). Friðrik veltir því upp hvort til greina kæmi að heimila íbúðarhúsbyggingu á þremur hæðum á lóðinni og að auki bílakjallara undir húsinu.

Skipulags- og framkvæmdaráð felur skipulagsráðgjafa að skoða skuggavarp þriggja hæða byggingar á lóðina að Útgarði 1. Ráðið leggur til að í skipulagstillögu verði heimilaður bílakjallari undir lóðaryfirborði og að gólf aðalhæðar íbúðarhúss lóðarinnar megi standa allt að 1 m yfir yfirborði götu við Útgarð.

Heilbrigðiseftirlit, Vegagerðin og Umhverfisstofnun gera ekki athugasemdir við skipulagslýsinguna í sínum umsögnum.

Skipulags- og framkvæmdaráð - 85. fundur - 08.12.2020

Arnhildur Pálmadóttir skipulagsráðgjafi hefur útbúið skýringarmyndir vegna skuggavarps af annarsvegar tveggja hæða og hinsvegar þriggja hæða húsi á lóðinni að Útgarði 2. Ennfremur liggja fyrir drög að deiliskipulagi þar sem horft er til þess að fella núgildandi deiliskipulag Útgarðs 4-8 inn í nýtt heildarskipulag reits sem afmarkast af Ketilsbraut í vestri, Útgarði í norðri og Pálsgarði í suðri og austri.
Skipulags- og framkvæmdaráð telur að skuggavarpsmyndir sýni að óverulegu breyti með skuggavarp á lóðina að Útgarði 1 hvort bygging á Útgarði 2 sé tveggja eða þriggja hæða. Jafnframt telur ráðið að það sé í anda þéttingar byggðar að heimila þriggja hæða byggingu á lóðinni svo fremi að lóðarhafi geti sýnt fram á fullnægjandi fjölda bílastæða fyrir hverja íbúð innan lóðarinnar. Ráðið leggur einnig upp með að heimild verði til uppbyggingar bílakjallara á lóðinni sem standa megi allt að 1,0 m hærra en núverandi slitlag Útgarðs á lóðarmörkum.

Skipulags- og framkvæmdaráð felur skipulags- og byggingarfulltrúa að kynna fyrirliggjandi skipulagshugmyndir til samræmis við ákvæði 3. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Skipulags- og framkvæmdaráð - 87. fundur - 26.01.2021

Nú er lokið kynningu deiliskipulagshugmyndar við Útgarð og Pálsgarð. Ábendingar komu frá Friðriki Sigurðssyni f.h. Naustalæks ehf. og stjórn húsfélags Útgarðs 6. Naustalækur leggur til að aldursviðmið íbúa að Útgarði 2 verði 55 ár líkt og gildir á lóðinni að Útgarði 4-8. Ennfremur að byggingarreitur bílakjallara verði rýmkaður sem kostur er. Stjórn húsfélags Útgarðs 6 óskar þess að byggingarreitur B3 innan lóðarinnar að Útgarði 4-8 verði felldur niður, enda vandséð að pláss sé fyrir fleiri íbúðir á lóðinni en þegar hafa verið byggðar. Aðalsteinn Skarphéðinsson óskaði eftir að fá að koma inn á fund nefndarinnar til að gera grein fyrir sínum sjónarmiðum og kynnti hann þau í upphafi umfjöllunar málsins.
Skipulags- og framkvæmdaráð þakkar Aðalsteini fyrir að gera grein fyrir sínum sjónarmiðum. Ráðið frestar frekari afgreiðslu málsins.

Skipulags- og framkvæmdaráð - 88. fundur - 02.02.2021

Á fundi ráðsins þann 26. janúar s.l. var fjallað um þær athugasemdir sem bárust við kynningu skipulagshugmynda auk þess sem Aðalsteinn Skarphéðinsson kynnti sín sjónarmið sem nágranni í fundinum. Ráðið frestaði frekari afgreiðslu málsins þar til nú.
Skipulags- og framkvæmdaráð óskar þess að eftirfarandi hugmyndir verði gerðar á þeim skipulagshugmyndum sem kynntar hafa verið:

1. Litið verði á deiliskipulagið sem nýtt deiliskipulag fyrir Útgarð og Pálsgarð. Bæði er í greinargerð og á uppdrætti talað um skipulagshugmyndirnar sem breytingu á deiliskipulagi Útgarðs 4.
2. Byggingarreitur B3 innan Útgarðs 4-8 verði felldur niður. Lóðin fái heitið Útgarður 4-6.
3. Aðkoma að bílakjallara Útgarðs 2 verði frá Ketilsbraut en ekki um lóð Útgarðs 4-6 eins og hugmyndir gerðu ráð fyrir. Við það fækkar bílastæðum við Ketilsbraut.
4. Skýrt verði í greinargerð að ekki sé kvöð um aðgang annara en lóðarhafa að útivistarsvæði innan lóðar Útgarðs 4-6.
5. Á lóðinni að Útgarði 2 verði gert ráð fyrir fjölbýlishúsi á tveimur/þremur hæðum auk bílakjallara. Hæðarkóti 1. hæðar má vera allt að 1 m yfir hæðarkóta nærliggjandi gatna.
6. Fram komi í greinargerð að íbúðir hússins verði ætlaðar íbúum 55 ára og eldri til samræmis við íbúðir á lóðinni að Útgarði 4-6.
7. Skýrt sér í skilmálum að á lóðinni að Pálsgarði 1 megi vera allt að sjö íbúðum í húsi á einni hæð.

Ekki liggur fyrir afstaða ráðsins til hæðar húss að Útgarði 2, sbr. lið 5.

Skipulags- og framkvæmdaráð - 89. fundur - 09.02.2021

Á fundi ráðsins 2. febrúar s.l. var fjallað um hugmyndir að deiliskipulagi við Pálsgarð og Útgarð og tekin afstaða til nokkurra þátta skipulagshugmynda. Ráðið frestaði frekari afgreiðslu málsins til þessa fundar. Skipulags- og byggingarfulltrúi kynnti uppfærðar skipulagshugmyndir þar sem búið er að færa inn ákvarðanir frá síðasta fundi.
Skipulags- og framkvæmdaráð felur skipulagsráðgjafa að færa inn í skipulagstillögu að á lóðinni að Útgarði 2 megi byggja þriggja hæða hús með hámarks þakhæð 11 m yfir gólfi 1. hæðar. Ráðið leggur til við sveitarstjórn að framlögð tillaga með fyrrgreindri breytingu verði kynnt til samræmis við ákvæði skipulagslaga.

Ráðið leggur til að Betraisland.is sé nýtt til að kynna deiliskipulagstillöguna og að skipulags- og byggingarfulltrúa sé falið að útfæra það.

Sveitarstjórn Norðurþings - 110. fundur - 16.02.2021

Á 89. fundi skipulags- og framkvæmdaráðs var eftirfarandi bókað um málið;

Skipulags- og framkvæmdaráð felur skipulagsráðgjafa að færa inn í skipulagstillögu að á lóðinni að Útgarði 2 megi byggja þriggja hæða hús með hámarks þakhæð 11 m yfir gólfi 1. hæðar. Ráðið leggur til við sveitarstjórn að framlögð tillaga með fyrrgreindri breytingu verði kynnt til samræmis við ákvæði skipulagslaga.

Ráðið leggur til að Betraisland.is sé nýtt til að kynna deiliskipulagstillöguna og að skipulags- og byggingarfulltrúa sé falið að útfæra það.
Til máls tóku; Kristján, Bergur, Hjálmar og Silja.

Sveitarstjóri leggur til að afgreiðslu deiliskipulags fyrir Pálsgarð og Útgarð verði frestað til næsta sveitarstjórnarfundar á grundvelli nýrra hugmynda áhugasamra aðila um uppbyggingu lóðar við Útgarð 2. Þær hugmyndir sem bárust sveitarfélaginu um málið verði teknar til umræðu í skipulags- og framkvæmdaráði á næsta fundi ráðsins.

Tillaga sveitarstjóra er samþykkt samhljóða.

Skipulags- og framkvæmdaráð - 91. fundur - 09.03.2021

Fyrir liggur breytt tillaga að deiliskipulagi fyrir Pálsgarð og Útgarð sem unnin er í ljósi afgreiðslu sveitarstjórnar á 110. fundi. Þær breytingar hafa verið gerðar frá fyrri tillögu að nú er gert ráð fyrir að aðgengi að bílakjallara að Útgarði 2 verði frá Pálsgarði. Ennfremur verði byggingarreitur bílakjallara Útgarðs 2 rýmkaður til suðurs og lóðin að Pálsgarði 1 skert bæði austanvert og norðanvert til samræmis.
Skipulags- og framkvæmdaráð felur skipulags- og byggingarfulltrúa að láta gera eftirfarandi breytingar á skipulagsuppdrættinum:

1) Lóðarmörkum milli Pálsgarðs 1 og Útgarðs 2 verði hnikað þannig að bílakjallari Útgarðs 2 verði alfarið innan lóðarinnar.
2) Skilgreind verði kvöð í deiliskipulagið um afnot Pálsgarðs 1 af 5 m breiðri lóðarræmu af Útgarði 2 norðan byggingarreits Pálsgarðs 1.
3) Fjarlægja þarf óþarfar línur úr deiliskipulagsuppdrættinum til að gera hann skýrari.
4) Á skipulagstillögu verði reiknað með að aðkoma að hvorum bílakjallara verði innan viðkomandi lóðar. Á hinn bóginn verði í skipulaginu opnað á heimild til að samnýta aðkomurampa ef lóðarhöfum hugnast.
5) Hæð loftaplötu bílakjallara K2 verði ekki yfir botnplötu Pálsgarðs 1.

Ráðið leggur til við sveitarstjórn að deiliskipulagstillagan með ofangreindum breytingum verði kynnt skv. ákvæðum skipulagslaga.

Ráðið leggur til að Betraisland.is verði nýtt til að kynna deiliskipulagstillöguna auk hefðbundnari miðla og að skipulags- og byggingarfulltrúa sé falið að útfæra það.

Sveitarstjórn Norðurþings - 111. fundur - 16.03.2021

Á 110. fundi sveitarstjórnar var eftirfarandi bókað;
Sveitarstjóri leggur til að afgreiðslu deiliskipulags fyrir Pálsgarð og Útgarð verði frestað til næsta sveitarstjórnarfundar á grundvelli nýrra hugmynda áhugasamra aðila um uppbyggingu lóðar við Útgarð 2. Þær hugmyndir sem bárust sveitarfélaginu um málið verði teknar til umræðu í skipulags- og framkvæmdaráði á næsta fundi ráðsins.
Tillaga sveitarstjóra er samþykkt samhljóða.


Á 91. fundi skipulags- og framkvæmdaráðs var eftirfarandi bókað;
Skipulags- og framkvæmdaráð felur skipulags- og byggingarfulltrúa að láta gera eftirfarandi breytingar á skipulagsuppdrættinum:
1) Lóðarmörkum milli Pálsgarðs 1 og Útgarðs 2 verði hnikað þannig að bílakjallari Útgarðs 2 verði alfarið innan lóðarinnar.
2) Skilgreind verði kvöð í deiliskipulagið um afnot Pálsgarðs 1 af 5 m breiðri lóðarræmu af Útgarði 2 norðan byggingarreits Pálsgarðs 1.
3) Fjarlægja þarf óþarfar línur úr deiliskipulagsuppdrættinum til að gera hann skýrari.
4) Á skipulagstillögu verði reiknað með að aðkoma að hvorum bílakjallara verði innan viðkomandi lóðar. Á hinn bóginn verði í skipulaginu opnað á heimild til að samnýta aðkomurampa ef lóðarhöfum hugnast.
5) Hæð loftaplötu bílakjallara K2 verði ekki yfir botnplötu Pálsgarðs 1.
Ráðið leggur til við sveitarstjórn að deiliskipulagstillagan með ofangreindum breytingum verði kynnt skv. ákvæðum skipulagslaga.
Ráðið leggur til að Betraisland.is verði nýtt til að kynna deiliskipulagstillöguna auk hefðbundnari miðla og að skipulags- og byggingarfulltrúa sé falið að útfæra það.
Sveitarstjórn samþykktir samhljóða tillögu skipulags- og framkvæmdaráðs.

Skipulags- og framkvæmdaráð - 98. fundur - 25.05.2021

Nú er lokið almennri kynningu deiliskipulags fyrir Pálsgarð og Útgarð. Umsagnir bárust frá Heilbrigðiseftirliti Norðurlands eystra (bréf dags. 20. apríl), Minjastofnun Íslands (bréf dags. 16. apríl) og Eignasjóði Norðurþings (tölvupóstur 20. maí). Minjastofnun og Heilbrigðiseftirlit gera ekki athugasemdir við skipulagstillöguna. Eignasjóður telur að lækka þurfi hæðarkóta á þaki bílakjallara að Útgarði 2 þannig að hann verði að lágmarki 10 cm undir gólfi Pálsgarðs 1.
Skipulags- og framkvæmdaráð tekur undir sjónarmið Eignasjóðs um hæðarkóta þaks yfir bílakjallara og fellst á að hámarks hæð á yfirborði þaks verði 10 cm undir endanlegu gólfi Pálsgarðs 1. Skipulags- og framkvæmdaráð leggur til við sveitarstjórn að deiliskipulagið verði samþykkt með þeirri breytingu og skipulagsfulltrúa falið að ganga frá gildistöku deiliskipulagsins.

Sveitarstjórn Norðurþings - 114. fundur - 15.06.2021

Á 98. fundi skipulags- og framkvæmdaráðs var eftirfarandi bókað;

Skipulags- og framkvæmdaráð tekur undir sjónarmið Eignasjóðs um hæðarkóta þaks yfir bílakjallara og fellst á að hámarks hæð á yfirborði þaks verði 10 cm undir endanlegu gólfi Pálsgarðs 1. Skipulags- og framkvæmdaráð leggur til við sveitarstjórn að deiliskipulagið verði samþykkt með þeirri breytingu og skipulagsfulltrúa falið að ganga frá gildistöku deiliskipulagsins.
Til máls tóku; Hjálmar Bogi og Kristján Þór.

Samþykkt samhljóða.