Fara í efni

Skipulags- og framkvæmdaráð

43. fundur 11. september 2019 kl. 15:00 - 19:40 í stjórnsýsluhúsi Norðurþings
Nefndarmenn
  • Silja Jóhannesdóttir formaður
  • Heiðar Hrafn Halldórsson aðalmaður
  • Hjálmar Bogi Hafliðason aðalmaður
  • Kristján Friðrik Sigurðsson áheyrnarfulltrúi
  • Kristinn Jóhann Lund varaformaður
  • Guðmundur Halldór Halldórsson aðalmaður
Starfsmenn
  • Gaukur Hjartarson skipul.- og byggingarfulltrúi
  • Gunnar Hrafn Gunnarsson framkv.- og þjónustufulltrúi
  • Þórir Örn Gunnarsson hafnarstjóri
  • Hermína Hreiðarsdóttir Ritari
Fundargerð ritaði: Hermína Hreiðarsdóttir þjónustu- og skjalafulltrúi
Dagskrá
Silja tók þátt í fundinum í gegnum síma.
Gunnar Hrafn Gunnarsson framkvæmda- og þjónustufulltrúi sat fundinn undir liðum 1-16.
Þórir Örn Gunnarsson hafnastjóri sat fundinn undir lið 15.
Smári Jónas Lúðvíksson umhverfisstjóri sat fundinn undir lið 1-9.
Kjartan Páll Þórarinsson íþrótta- og tómstundafulltrúi, sat fundinn undir lið 1.

1.Flutningur á skíðalyftu úr Skálamel í Reyðarárhnjúk

Málsnúmer 201908065Vakta málsnúmer

Böðvar Bjarnason og Garðar Héðinsson komu á fundinn f.h. áhugahóps um uppbyggingu á útivistarsvæði við Reyðarárhnjúk og kynntu fyrirhugaða uppsetningu á skíðalyftu á svæðinu.
Skipulags- og framkvæmdaráð þakkar Böðvari og Garðari fyrir kynninguna og felur framkvæmda- og þjónustufulltrúa að vera áfram í samstarfi við áhugahópinn.
Ráðið samþykkir framkvæmd við uppsetningu á skíðalyftu og aðstöðusköpun á svæðinu.

2.Fyrirkomulag snjómoksturs í Norðurþingi

Málsnúmer 201907053Vakta málsnúmer

Gerð hefur verið gróf útboðslýsing vegna fyrirliggjandi útboðs snjómoksturs í þéttbýliskjörnum Norðurþings.
Falli sú lýsing að hugmyndum kjörinna fulltrúa um fyrirkomulag snjómoksturs, verður þeim drögum komið til frekari vinnslu og formun þeirra útboðsgagna sem lögð verða til grundvallar við útboð.

Lagt er til að gerðir verði eftirfarandi samningar um snjómokstur í Norðurþingi.
1. Samningur um snjómokstur í þéttbýli Húsavíkur og Hrísateigs.
2. Samningur um snjómokstur í þéttbýli Kópaskers.
3. Samningur um snjómokstur vegna skólaaksturs í Reykjahverfi (ef við á)
4. Samningur um snjómokstur vegna skólaaksturs í Kelduhverfi (ef við á).
5. Samningur um snjómokstur vegna skólaaksturs í Öxarfirði (ef við á).
6. Samningur um snjómokstur vegna skólaaksturs á Melrakkasléttu (ef við á).
Skipulags- og framkvæmdaráð samþykkir fyrirliggjandi drög og felur framkvæmda- og þjónustufulltrúa að vinna útboðsgögn. Jafnframt samþykkir ráðið drög að snjómokstri í dreifbýli og samþykkir að tekið verði tillit til moksturs vegna sorphirðu.

3.Göngum í skólann 2019

Málsnúmer 201908052Vakta málsnúmer

Á hverju ári taka milljónir barna í yfir 40 löndum víðs vegar um heiminn þátt í Göngum í skólann með einum eða öðrum hætti. Hér á landi hefur þátttakan vaxið jafnt og þétt og fyrsta árið voru þátttökuskólarnir 26 en alls 73 skólar skráðu sig til leiks árið 2018.
Æskilegt er að tryggt sé að göngu- og hjólreiðastígar séu öruggir og greiðir með því að huga að hreinsun, viðhaldi og lýsingu. Jafnframt er nauðsynlegt að stuðla að því að nærumhverfi skólanna sé öruggt eftir því sem við á t.d. með því að takmarka bílaumferð við skóla, huga að merkingum við t.d. gangbrautir og tryggja öryggi vegfarenda við umferðarþungar götur.
Skipulags- og framkvæmdaráð felur framkvæmda- og þjónustufulltrúa að tryggja að göngu- og hjólreiðastígar séu greiðir og hvetur jafnframt íbúa til að snyrta runna og annan gróður. Einnig að senda ábendingar á Umhverfisstjóra þar sem úrbóta er þörf. Ráðið felur framkvæmda- og þjónustufulltrúa að fylgja verkefninu eftir.

4.Umsókn um lóð norðan Kópaskers.

Málsnúmer 201909028Vakta málsnúmer

Fyrir liggur umsókn frá Mónakó sf um nýtingu lands norðan Kópaskers til ræktunar grænmetis.


Skipulags- og framkvæmdaráð tekur jákvætt í erindið og felur framkvæmda- og þjónustufulltrúa að gera drög að samningi við Mónakó sf. sem felur í sér tímabundin afnot af landi.

5.Eftirfylgni vegna vatnsrennibrautar á Húsavík.

Málsnúmer 201909027Vakta málsnúmer

Í fjárhagsáætlun 2017 og í framkvæmdaáætlun fyrir sama ár var ákveðið að kaupa og setja upp rennibraut við Sundlaug Húsavíkur. Það er mikilvægt að greina verkið m.t.t. til stjórnsýslu og fjármála. Ljóst er að verkið hefur farið umtalsvert mikið fram úr áætlun og mikilvægt að nota þetta verkefni til að læra af því. Sömuleiðis verði kannað og því fylgt eftir í úttektinni hvaða stjórnsýslulegu leið málið fékk og með hvaða hætti.
Hjálmar Bogi leggur fram eftirfarandi tillögu:
Í nóvember 2018 óskaði undirritaður eftir upplýsingum um stöðu mála varðandi uppsetningu á vatnsrennibraut við Sundlaug Húsavíkur. Þá var ljóst að kostnaður myndi fara nokkuð fram úr áætlun. Þann 12. mars síðastliðinn óskuðu fulltrúar eftir upplýsingum um stöðu mála og lögðu jafnframt til að verkið skyldi taka út. Nefndin samþykkti þá tillögu og að málið yrði tekið fyrir að nýju. Enn hefur ekkert gerst í því máli. Því vill undirritaður nú endurflytja tillögu um að verkið; vatnsrennibraut við Sundlaug Húsavíkur verði tekið út.

Skipulags- og framkvæmdaráð samþykkir tillöguna.
Ráðið felur framkvæmda- og þjónustufulltrúa að láta gera óháða úttekt á verkinu.

6.Hraðatakmarkanir á Húsavík og annarra þéttbýlisstaða innan Norðurþings

Málsnúmer 201709113Vakta málsnúmer

Stefnt hefur verið að átaki í umferðarmerkingum í Norðurþingi um allnokkurt skeið, en skortur á ákvörðun kjörinna fulltrúa varðandi hámarkshraða í þéttbýli stendur í vegi fyrir því að hægt sé að hefja þá vinnu.
Óskað er afgerandi afstöðu ráðsins til hámarkshraða innan þéttbýlis í Norðurþingi.
Skipulags- og framkvæmdaráð fjallaði um umferðarhraða í þéttbýli og frestar málinu til næsta fundar.

7.Ósk um söluheimild á Slökkvistöð Norðurþings að Höfða 20

Málsnúmer 201909014Vakta málsnúmer

Senn líður að því að ný slökkvistöð að Norðurgarði 5 verði afhent Slökkviliði Norðurþings til afnota. Verkefnastjóri framkvæmdasviðs óskar eftir söluheimild vegna núverandi slökkvistöðvar Norðurþings á Húsavík sem staðsett er að Höfða 20.
Skipulags- og framkvæmdaráð samþykkir að eignin fari í söluferli.

8.Hverfisráð Kelduhverfis 2017-2019

Málsnúmer 201709133Vakta málsnúmer

Á 300. fundi byggðarráðs var eftirfarandið vísað til skipulags- og framkvæmdaráðs:

7. fundur hverfisráðs Kelduhverfis 27. maí 2019.
Flokkun lífræns sorps í Kelduhverfi.
Þar sem ekki er fyrirhugað að taka við lífrænum úrgangi frá heimilum skv. núverandi skipulagi sorphirðu, óskar hverfisráð eftir því við sveitarstjórn að hún verði íbúum dreifbýlis innan handar með heimajarðgerð, til hagsbóta fyrir bæði íbúa og sveitarfélagið. Það getur t.d. verið í formi fræðslu og magninnkaupa á jarðgerðarílátum.

8. fundur hverfisráðs Kelduhverfis 27. ágúst 2019.
Sorphirða í Kelduhverfi.
Hverfisráð Kelduhverfis ítrekar ósk sína sem kom fram í fundargerð hverfisráðs 27. maí s.l., um lífrænan úrgang og heimajarðgerð. Enn fremur viljum við benda sveitarstjórn á að flokkunartunnur, sem í allra síðasta lagi áttu að koma í júní s.l., eru ekki enn komnar. Hvetur hverfisráð sveitarfélagið á að hrinda þessu í framkvæmd sem allra fyrst.
Skipulags- og framkvæmdaráðs felur framkvæmda- og þjónustufulltrúa að tryggja að flokkunartunnum verði komið inná hvert heimili í Kelduhverfi. Ráðið hvetur íbúa til að láta umhverfisstjóra vita ef svo er ekki. Ráðið vísar moltu umræðu til Umhverfisstefnu og aðgerðaáætlunar.

9.Suðurfjöruvegur

Málsnúmer 201906067Vakta málsnúmer

Sótt hefur verið um fjármagn í sjóvarnarsjóð til sjóvarna við suðurfjöruveg, til norðurs frá verkmörkum yfirstandandi uppbyggingar garðsins neðan við sláturhús Norðlenska.
Í tengslum við það verkefni hefur einnig verið kallað eftir hönnun suðurfjöruvegar frá gatnamótum við þjóðveg 85 til suðurs, að Búðarárgili til norðurs.
Lagt fram til kynningar.

10.Staðan á SR-lóðinni á Raufarhöfn

Málsnúmer 201806133Vakta málsnúmer

Fyrir liggur uppfærð og endurnýjuð kostnaðaráætlun í niðurrif ónýtra eigna á SR-lóðinni á Raufarhöfn.
Taka þarf afstöðu til áætlunarinnar, skoða möguleika til áfangaskiptingar og kostnaðarlegrar hagræðingar ásamt því að ákvarða tímalínu verkefnisins.
Skipulags- og framkvæmdaráð felur framkvæmda- og þjónustufulltrúa að fá kostnaðarmat frá fleiri aðilum og leggja fyrir ráðið á næsta fundi.

11.Reykjaheiðarvegur - Yfirborðsfrágangur

Málsnúmer 201807037Vakta málsnúmer

Fyrir liggja hönnunargögn og kostnaðaráætlun vegna fyrirhugaðra framkvæmda við Reykjaheiðarveg.
Óskað er ákvörðunar um tímasetningar útboðs og áætlaðan framkvæmdatíma verksins.
Tillaga um útboð framkvæmda við Reykjaheiðarveg.
Nú liggja fyrir útboðsgögn er varða endanlegan frágang Reykjaheiðarvegar. Undirritaður leggur til að að verkið verði boðið út í heild sinni á næstunni. Þannig verði fullnaðarfrágangi á Reykjaheiðarvegi bætt við þann verkhluta sem áætlaður hafði verið í fyrsta áfanga og verkið þannig boðið út í einni heild. Að því gefnu að samningar náist við verktaka verði verklok framkvæmdarinnar í heild eigi síðar en í október 2020.
Guðmundur Halldórsson.

Meirihluti skipulags- og framkvæmdaráðs samþykkir tillögu Guðmundar.

Heiðar Hrafn, Hjálmar Bogi og Kristján Friðrik óska bókað;

Framkvæmdaáætlun fyrir árið 2019 gerði sannarlega ráð fyrir fjármunum í Reykjaheiðarveg á Húsavík og óhætt að undirbúa verkefnið áfram. Nú er ljóst að stefnir í framúrkeyrslu er að ræða í framkvæmdaáætlun. Tekjuáætlun sveitarfélagsins mun ekki standast. Þá liggur fyrir að framkvæmdafé dugar ekki til að fara í þessa framkvæmd og er óráðlegt að ákveða á þessum tímapunkti að fara í framkvæmdina fyrir fjárhagsárið 2020 enda liggur ekki fyrir hver fjárhagsrammi ráðsins er fyrir það ár. Auk þess eru mörg stór verkefni ráðgerð árið 2020, s.s. nýtt hjúkrunarheimili, útivistarsvæðið við Reyðarárhnjúk, íbúða-/þjónustukjarni við Pálsgarð, framkvæmdir við Suðurgarð í Húsavíkurhöfn og fleiri verkefni og kostnaður við þau afar óljós.

12.Framkvæmdaáætlun framkvæmdasviðs 2019.

Málsnúmer 201809162Vakta málsnúmer

Yfirferð framkvæmdaáætlunar framkvæmdasvið vegna yfirstandandi rekstrarárs.
Lagt fram til kynningar.

13.Staða framkvæmda og fjárfestinga 2020

Málsnúmer 201908041Vakta málsnúmer

Fyrir skipulags- og framkvæmdaráði liggur að taka ákvarðanir um þær framkvæmdir og fjárfestingar sem stefna beri að árið 2020.
Lagt fram til kynningar.

14.Fjárhagsáætlun Norðurþings 2020

Málsnúmer 201906029Vakta málsnúmer

Á fundi byggðarráðs þann 5. september var samþykkt úthlutun fjárhagsramma vegna fjárhagsáætlunar 2020. Á fundinum var bókað;

"Byggðarráð vísar fjárhagsrömmum með áorðnum breytingum á fundinum til umfjöllunar í ráðum sveitarfélagsins."
Fjárhagsrammi var lagður fram til kynningar.

15.Hafnasamband Íslands - Fundargerðir 2019

Málsnúmer 201901117Vakta málsnúmer

Fundargerðir 414. fundar hafnasambandsins,15. og 16. fundargerð Siglingaráðs og samantekt 1. fundar Fiskistofu og Hafnasambands Íslands.
Fundargerðir lagðar fram til kynningar.

16.Breyting á aðalskipulagi vegna fiskeldis á Röndinni

Málsnúmer 201909029Vakta málsnúmer

Fyrir liggja hugmyndir að breytingu aðalskipulags og nýju deiliskipulagi vegna fyrirhugaðs fiskeldis á Röndinni á Kópaskeri. Skipulags- og byggingarfulltrúi kynnti hugmyndirnar.
Skipulags- og framkvæmdaráð felur skipulags- og byggingarfulltrúa að boða til kynningarfundar um fyrirliggjandi hugmyndir á Kópaskeri, til samræmis við ákvæði 2. mgr. 30. gr. og 3. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

17.Hugmynd að deiliskipulagi vegna fiskeldis á Röndinni á Kópaskeri

Málsnúmer 201811029Vakta málsnúmer

Nú liggur fyrir hugmynd að deiliskipulagi fyrir uppbyggingu fiskeldis á Röndinni á Kópaskeri. Tillagan er unnin af Ómari Ívarssyni hjá Landslagi. Skipulags- og Byggingarfulltrúi kynnti hugmyndirnar.
Skipulags- og framkvæmdaráð felur skipulags- og byggingarfulltrúa að boða til kynningarfundar um fyrirliggjandi hugmyndir á Kópaskeri, til samræmis við ákvæði 2. mgr. 30. gr. og 3. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

18.Breyting á aðalskipulagi Höfða vegna fyrirhugaðar hótelbyggingar

Málsnúmer 201805009Vakta málsnúmer

Nú er lokið kynningu á tillögu að breytingu aðalskipulags vegna fyrirhugaðrar hótelbyggingar á Húsavíkurhöfða.

Umsagnir og athugasemdir bárust frá:Umhverfisstofnun (UST), Náttúrufræðistofnun (NÍ), Veðurstofu Íslands (VÍ), Vegagerðinni, Minjastofnun og Heilbrigðiseftirliti Norðurlands eystra (HNE).
1) UST bendir á að strandsvæðið er á tillögu NÍ að framkvæmdaáætlun Náttúruminjaskrár. NÍ leggur þar til að fjörum og grunnsævi verði ekki raskað. UST telur mikilvægt að allar byggingar falli eins vel að umhverfi og kostur er. UST bendir á að nálægð við iðnaðarsvæði á Bakka og hafnarsvæði Húsavíkur geti haft áhrif á loftgæði og hljóðvist á hótellóð og telur mikilvægt að skoða þá þætti við skipulagsvinnuna. Loks minnir UST á ákvæði skipulagareglugerðar um aðgengi almennings að vötnum og sjó.
2) NÍ metur það sem svo að fyrirhugaðar framkvæmdir við uppbyggingu hótels séu ekki líklegar til að hafa verulega neikvæð áhrif á mikilvæg fuglasvæði og/eða fugl í bjarginu en þó verði að framkvæmda með aðgát til að lágmarka rask. NÍ minnir á ákvæði skipulagsreglugerðar um aðgengi almennings að vötnum og sjó og jarðskjálftahættu við Húsavík.
3) VÍ bendir á að hönnunarhröðun vegna jarðskjálfta er rangt skilgreind í greinargerð og leggur jafnframt til að felld verði inn í greinargerð skipulagsins setning um að við hönnun mannvirkja verði sérstaklega tekið tillit til nærsviðsáhrifa í sterkum jarðskjálftum.
4) Vegagerðin gerir ekki athugasemd við framlagða tillögu en ítrekar umsögn sína við skipulagslýsingu.
5) Minjastofnun gerir ekki athugasemdir við skipulagstillöguna en minnir á 2. mgr. 24. gr. laga um menningarminjar.
6) HNE gerir ekki athugasemdir við skipulagsbreytingu.
Skipulags- og byggingarfulltrúa er falið að gera tillögu að viðbrögðum við ofangreindum athugasemdum og leggja fyrir ráðið á næsta fundi.

19.Breyting á deiliskipulagi Höfða vegna fyrirhugaðar hótelbyggingar

Málsnúmer 201805010Vakta málsnúmer

Nú er lokið kynningu á tillögu að breyttu deiliskipulagi vegna fyrirhugaðrar hótelbyggingar á Húsavíkurhöfða.

Umsagnir og athugasemdir bárust frá:Umhverfisstofnun (UST), Náttúrufræðistofnun (NÍ), Veðurstofu Íslands (VÍ), Vegagerðinni, Minjastofnun og Heilbrigðiseftirliti Norðurlands eystra (HNE).
1) UST bendir á að strandsvæðið er á tillögu NÍ að framkvæmdaáætlun Náttúruminjaskrár. NÍ leggur þar til að fjörum og grunnsævi verði ekki raskað. UST telur mikilvægt að allar byggingar falli eins vel að umhverfi og kostur er. UST bendir á að nálægð við iðnaðarsvæði á Bakka og hafnarsvæði Húsavíkur geti haft áhrif á loftgæði og hljóðvist á hótellóð og telur mikilvægt að skoða þá þætti við skipulagsvinnuna. Loks minnir UST á ákvæði skipulagsreglugerðar um aðgengi almennings að vötnum og sjó.
2) NÍ metur það sem svo að fyrirhugaðar framkvæmdir við uppbyggingu hótels séu ekki líklegar til að hafa verulega neikvæð áhrif á mikilvæg fuglasvæði og/eða fugl í bjarginu en þó verði að framkvæmda með aðgát til að lágmarka rask. NÍ minnir á ákvæði skipulagsreglugerðar um aðgengi almennings að vötnum og sjó og jarðskjálftahættu við Húsavík.
3) VÍ bendir á að hönnunarhröðun vegna jarðskjálfta er rangt skilgreind í greinargerð og leggur jafnframt til að felld verði inn í greinargerð skipulagsins setning um að við hönnun mannvirkja verði sérstaklega tekið tillit til nærsviðsáhrifa í sterkum jarðskjálftum.
4) Vegagerðin gerir ekki athugasemd við framlagða tillögu en ítrekar umsögn sína við skipulagslýsingu.
5) Minjastofnun gerir ekki athugasemdir við skipulagstillöguna en minnir á 2. mgr. 24. gr. laga um menningarminjar.
6) HNE gerir ekki athugasemdir við skipulagsbreytingu.
Skipulags- og byggingarfulltrúa er falið að gera tillögu að viðbrögðum við ofangreindum athugasemdum og leggja fyrir ráðið á næsta fundi.

20.Umsókn um byggingarleyfi fyrir skála B, C, D, F, H, I og J sem standa á byggingarsvæði Bakka við Húsavík.

Málsnúmer 201908101Vakta málsnúmer

Stracta Construction ehf óskar eftir byggingarleyfi fyrir sjö gistiskálum við Dvergabakka sem vari til 1. júlí 2020.
Umrædd hús standa nú þegar á lóðunum og eru formlega skráð eign PCC BakkiSilicon hf. Lóðir undir húsunum eru nú þegar leigðar til PCC BakkiSilicon og eru skilmálar skýrir um réttindi og skyldur aðila í samningum, m.a. um afgjöld af lóðum og mannvirkjum og um skil lóðanna við lok leigutímans, sem og takmörkun á framsali lóðarréttinda. Ekki er vilji hjá ráðinu til að veita öðrum aðila byggingarleyfi fyrir húsum á svæðinu að svo stöddu. Þannig er ekki staða til að verða við erindi Stracta Construction ehf.

Skipulags- og framkvæmdaráð hafnar því erindinu.

21.Umsókn um uppsetningu á útilistaverki á Raufarhöfn.

Málsnúmer 201908091Vakta málsnúmer

Finnbogi Gunnarsson óskar eftir leyfi til að setja upp listaverk á lóð Aðalbrautar 24 á Raufarhöfn. Verkið yrði um 3-4 m á hæð. Meðfylgjandi erindi er teikning af fyrirhuguðu verki sem og samþykki lóðarhafa fyrir uppsetningu þess.
Skipulags- og framkvæmdaráð samþykkir uppsetningu listaverksins, enda verði nánari staðsetning þess valin í samráði við fulltrúa sveitarfélagsins.

22.Óska eftir leyfi til að setja upp upplýsingaskilti þar sem Gamla Búðin stóð á Raufarhöfn

Málsnúmer 201909033Vakta málsnúmer

Helgi Ólafsson Óskar eftir leyfi til að setja upp skilti þar sem áður stóð Gamla Búðin á Raufarhöfn. Á skiltinu komi fram helstu upplýsingar um húsið og íbúa þess. Ennfremur er þess óskað að sveitarfélagið aðstoði við uppsetningu skiltisins.
Skipulags- og framkvæmdaráð samþykkir fyrir sitt leyti uppsetningu skiltisins og aðkomu Þjónuststöð á Raufarhöfn(og þátttöku sveitarfélagsins).

Fundi slitið - kl. 19:40.